Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

12 July 2021

NOTA PDPR 19: PENJELASAN TERPERINCI KATA SENDI NAMA "DI"

 NOTA PDPR 19

PENJELASAN TERPERINCI KATA SENDI NAMA "DI"


Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Walaupun hadir di hadapan kata nama atau frasa nama, namun tiap-tiap satu mempunyai tugas atau fungsi yang berlainan dan penggunaannya ditentukan oleh peraturan yang khusus dan yang jelas. Kata sendi nama "di" digunakan khusus di hadapan kata nama atau asa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya.

Contohnya dalam ayat: 

1. Ibunya bekerja di sekolah itu. 

2. Pengembara itu sesat di dalam hutan. 

3. Pertunjukan itu diadakan di Kota Bharu. 

4. Dia menunggu kami di perhentian bas. 

5. Tambak Johor terletak di antara negeri Johor dengan Singapura. 


Kata sendi nama di tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa, atau zaman. 

Contohnya: 

6. Raja Iskandar memerintah pada zaman itu. 

(bukan: Raja Iskandar memerintah di zaman itu.) 


7. Suasana amat tenang pada pagi yang permai itu. 

(bukan: Suasana amat tenang di pagi yang permai itu.) 


8. Dia masih bujang pada ketika itu. 

(bukan: Dia masih bujang di ketika itu.) 


9. Burung-burung pulang ke sarangnya pada waktu senja. 

(bukan: Burung-burung pulang ke sarangnya di waktu senja.) 


10. Kegemilangan kerajaan Melayu Melaka memuncak pada kurun ke-15. 

(bukan: Kegemilangan kerajaan Melayu Melaka memuncak di kurun ke-15.) 


Banyak pengguna bahasa termasuk ibu bapa, murid-murid, dan masyarakat di Malaysia suka menyalahgunakan penggunaan "di" dalam tulisan mereka.

Contoh:

(a) Disamping itu, masalah sosial juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. ❌

(b) Saya meletakkan buku itu diatas meja.❌

(c) Lelaki itu akan di masukkan ke hospital petang ini.  ❌


Dalam ayat (a) "di" diikuti kata nama, iaitu "samping". Oleh sebab itu, perkataan "di" yang berfungsi sebagai kata nama yang diterima oleh tempat mesti ditulis jarak. Hal ini dikatakan demikian kerana tempat dan kata sendi nama tidak boleh ditulis rapat seperti kata kerja pasif.

Dalam ayat (b) "di" yang diikuti kata arah "atas" mestilah dijarakkan juga kerana kata sendi "di" dalam ayat itu diikuti oleh kata arah, bukan kata kerja. 

Dalam ayat (c) "di" ditulis pisah walaupun diikuti kata kerja. Inilah kesilapan paling umum dalam kalangan pengguna bahasa. Jika "di" diikuti kata kerja, maka perlu ditulis secara rapat kerana perkataan ini ialah kata kerja pasif.

Lihat ayat aktif dan ayat pasif di bawah:


Ali membawa buku ke pejabat. (pasif) ☑️

Buku dibawa oleh Ali ke pejabat. (pasif) ☑️


Oleh sebab itu, pembetulan seperti yang berikut perlu dilakukan.

(a) Di samping itu, masalah sosial juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya.☑️

(b) Saya meletakkan buku itu di atas meja. ☑️

(c) Lelaki itu akan dimasukkan ke hospital petang ini. ☑️


UJI PDPR 19

Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian baiki kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat tersebut.


(i) Rumah yang sangat amat cantik itu terletak diatas Bukit Larut, Taiping. 

(ii) Undang-undang yang di gubal itu telah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja Melayu.

(iii) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah mengecam serangan diGaza yang mengorbankan rakyat yang tidak bersalah. 

(iv) Ujian bulanan akan di jalankan pada minggu hadapan oleh guru-guru subjek berkenaan. 

(v) Kakak saya menyimpan makanan didalam peti sejuk. 

(vii) Murid-murid di zaman moden ini sukar bangun awal pagi kerana mereka tidur lewat malam.

(viii) Kelas di dalam talian yang dijalankan oleh pihak sekolah mendapat sambutan yang baik. 

(ix) Penjelasan yang di sampaikan oleh penceramah itu kami fahami. 

(x) Guru yang berkemahiran dan kreatif itu di senaraikan sebagai guru cemerlang. 


Murnikan jika ada kekhilafan,

Teruskan pembelajaran demi masa depan.

Salam keilmuan.

No comments: