Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

28 November 2021

KATA SENDI NAMA "TERHADAP" DAN "TENTANG"

 Saya ingin memenuhi permintaan seorang guru yang menantikan perkongsian saya tentang kata sendi nama “terhadap”. Untuk menjelaskan perkara ini secara terperinci, saya juga membandingkannya dengan kata sendi nama "tentang".

KATA SENDI NAMA "TERHADAP"
Kata sendi nama terhadap biasanya digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan yang melibatkan penyambut tertentu, sama ada manusia, haiwan, atau benda. Sebagai contohnya, rujuk ayat-ayat contoh di bawah.
1. Seorang ketua harus sentiasa bersikap adil terhadap anak buahnya.
2. Tanamilah rasa belas kasihan terhadap binatang.
3. Jangan bersikap biadab terhadap orang tua.
4. Kasih sayang Mariam terhadap ibu bapanya elok dicontohi.
5. Dalam air, tawas akan bertindak balas dengan air menghasilkan aluminium hidroksida yang mempunyai kuasa jerapan yang besar terhadap kotoran dan bahan pewarna.
6. Air bersifat lengai terhadap logam adi.
7. Kajian terhadap beberapa ekor lembu tenusu menunjukkan dapatan yang agak menarik.
Terdapat kecenderungan penggunaan kata sendi nama "terhadap" sebagai unsur yang membawa maksud rujukan umum atau mujarad atau abstrak (sesuatu yang tidak dapat dilihat dan dirasai). Dalam hal ini, penggunaan yang demikian harus digantikan dengan kata sendi nama tentang.
Lihat contoh seterusnya.
8. Ketua pejabat itu sentiasa curiga terhadap kejujuran anak buahnya.
(seharusnya: Ketua pejabat itu sentiasa curiga tentang kejujuran anak buahnya.)
9. Penghulu itu mengambil berat terhadap kebajikan orang kampung.
(seharusnya: Penghulu itu mengambil berat tentang kebajikan orang kampung.)
10. Kerajaan sentiasa memberikan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat.
(seharusnya: Kerajaan sentiasa memberikan perhatian tentang kesejahteraan rakyat.)
KATA SENDI NAMA "TENTANG"
Kata sendi nama tentang digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum, atau mujarad (tidak dapat dilihat atau dirasai). Kata nama atau frasa nama yang mengikuti kata sendi nama ini menjadi hal yang diperlakukan atau dibicarakan. Sebagai contohnya, lihat ayat-ayat di bawah.
11. Mereka berbincang tentang masalah negara.
12. Kami berbual tentang kejadian rompakan itu.
13. Tentang perkara itu, kami perlu merujuk ketua kami dahulu.
14 Aduan tuan tentang kelewatan bayaran itu sedang dibincangkan dalam mesyuarat.
15. Ceritanya tentang soal pengabdian kepada Tuhan.
Kata sendi nama tentang sering juga digantikan penggunaannya dengan bentuk mengenai. Perlu diingat bahawa perkataan mengenai sebenarnya tergolong sebagai kata kerja yang membawa maksud kena pada. Contoh penggunaannya adalah seperti yang berikut:
16. Tembakan pemburu itu mengenai/kena pada sasarannya.
17. Bola yang ditendangnya mengenai/kena pada palang gol.
18. Anak panah itu mengenai/kena pada dada penjahat itu.
19. Kata-kata caciannya itu mengenai dirinya sendiri.
20. Penyakit ini lebih kerap mengenai/kena pada kanak-kanak daripada orang dewasa.
Walau bagaimanapun, penggunaan mengenai yang disamakan dengan tentang serupalah dengan penggunaan bentuk kata kerja lain seperti melalui, mengikuti dan menerusi, iaitu berfungsi sebagai kata sendi nama walaupun kata-kata ini sebenarnya tergolong dalam kata kerja. Contoh penggunaan kata kerja ini sebagai kata sendi nama adalah seperti yang berikut:
21. Antara laporan yang disediakan itu termasuklah ringkasan mengenai/tentang keperluan tenaga manusia dan keperluan kemudahan.
22. Berita kematiannya dihebahkan melalui radio.
Oleh sebab itu, kata sendi nama "terhadap" diikuti oleh unsur konkrit hidup atau tak hidup tetapi kata sendi nama "tentang" diikuti unsur abstrak.

25 November 2021

KENALILAH "DALAM" YANG SUNGGUH DALAM DALAM USAHA MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU YANG BETUL DI DALAM BILIK DARJAH


Kata adjektif "dalam" jarang-jarang disalah tulis oleh pengguna bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana ayatnya mudah difahami dan maksudnya pun sampai. Sebagai contohnya, baca ayat-ayat di bawah:
(1) Cintaku padanya dalam seperti laut.
(2) Longkang itu sungguh dalam dan berbahaya.
(3) Parit di kampung itu sama dalam dengan parit di kampung saya.
Kata arah "dalam" dan kata sendi nama "di dalam" pula mudah menyebabkan pengguna bahasa keliru. Pengguna bahasa keliru kerana mereka tidak dapat membezakan kata sendi nama dengan kata arah. Sebagai contohnya, baca ayat-ayat di bawah.
(4) Murid berada di dalam auditorium. (kata arah "dalam")
(5) Doktor sedang menjalankan pembedahan di dalam dewan bedah. (kata arah "dalam")
(6) Guru sedang bermesyuarat di dalam bilik persidangan. (kata arah "dalam")
(7) Kakak saya dalam usaha menyelesaikan tugasnya. (kata sendi nama "dalam")
( 8 ) Wanita itu dalam perjalanan ke lapangan terbang. (kata sendi nama "dalam")
(9) Guru subjek Bahasa Melayu itu berani bercakap dalam mesyuarat. (kata sendi nama "dalam")
Tip untuk membezakan penggunaan "dalam" sebagai kata adjektif.
(1) boleh menerima atau diikuti kata penguat
(2) boleh dibandingkan dengan awalan se- dan menerima "sama" yang diikuti kata sendi nama "dengan"
Tip untuk membezakan penggunaan "dalam" sebagai kata arah yang membentuk frasa sendi.
(1) hadir selepas kata sendi "ke" atau "di" dan diikuti kata nama konkrit.
(2) membawa maksud ruang atau melibatkan maksud ruang dan arah.
Tip untuk membezakan penggunaan "dalam" sebagai kata sendi nama.
(1) boleh diikuti kata nama
(2) tidak boleh diikuti kata kerja
Kesilapan paling umum dalam kalangan pengguna bahasa
(10a) *Kakak berada dalam kereta. (salah)
(10b) Kakak berada di dalam kereta. (betul)
(11a) *Ibu bijak dalam menyelesaikan masalah itu. (salah)
(11b) Ibu bijak dalam usaha menyelesaikan masalah itu. (betul)
(12a) *Kejayaannya di dalam bidang sukan membanggakan keluarga. (salah)
(12b) Kejayaannya dalam bidang sukan membanggakan keluarga. (betul)
(13a) *Kakak sudah masuk dalam bilik doktor. (salah)
(13b) Kakak sudah masuk ke dalam bilik doktor. (betul)
(14a) *Adik di dalam perjalanan ke Johor. (salah)
(14b) Adik dalam perjalanan ke Johor. (betul)
Saya berharap agar pengguna bahasa akan cakna akan perbezaan antara kata sendi nama “dalam”, dengan kata arah “dalam” yang membentuk frasa sendi nama “di dalam” dan kata adjektif “dalam”. Demikianlah uniknya bahasa kebangsaan kita.
Kalimat bertanda intonasi bergaya,
Bahasa bersahaja memikat jiwa.
Unsur bergabung tutur bersambung,
Logik dan gramatis pasti tergabung.
Kemasnya ejaan bernasnya bacaan,
Indahnya tulisan jadi pedoman.
Kalimat bersusun ayat bersantun,
Terukir syair mahupun pantun.
Kalimat bersendi ayat berpaksi.
Kukuh berdiri kata dan diksi.