Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

7 July 2020

KEINDAHAN DAN KEUNIKAN ANTARA KATA SENDI NAMA "DENGAN" DENGAN KATA HUBUNG PANCANGAN KETERANGAN "DENGAN".

KEINDAHAN DAN KEUNIKAN ANTARA KATA SENDI NAMA "DENGAN" DENGAN KATA HUBUNG PANCANGAN KETERANGAN "DENGAN".
Perkara umum yang perlu diketahui sebagai maklumat asas ialah kata sendi nama "dengan" hendaklah dibezakan dengan kata hubung pancangan keterangan cara, "dengan".
Dalam ayat yang gramatis, kata sendi nama "dengan" menjadi kepala frasa sendi nama, manakala kata hubung pancangan keterangan cara "dengan" menjadi kepala klausa.
Jika anda keliru antara klausa dengan frasa, baca dan perhatikan beberapa ayat contoh di bawah:
1(a) Ibu pergi ke pejabat dengan bas. (dengan berfungsi sebagai frasa sendi nama)
1(b) Ibu pergi ke pejabat dengan menaiki bas (dengan berfungsi sebagai kepala klausa)
2(a) Adik menulis karangan dengan pensel. (dengan berfungsi sebagai frasa sendi nama)
2(b) Adik menulis karangan dengan menggunakan pensel. (dengan berfungsi sebagai kepala klausa)
PERHATIAN!
Kata sendi nama "dengan" perlu diikuti oleh kata nama. Jika perkataan yang mengikutinya bukan kata nama, kata pembenda -nya perlu diletakkan untuk menjadikan kata yang bukan kata nama supaya terbentuk menjadi kata nama.
3(a) Ibu menulis surat dengan cepat. (salah)
3(b) Ibu menulis surat dengan cepatnya. (betul)
Kata sendi nama "dengan" digunakan untuk ayat dengan cara yang berikut:
(a) Kata sendi nama "dengan" digunakan untuk menyatakan makna bersama-sama.
(i) Datuk ke kebun dengan bapa.
(ii) Ibu membeli-belah di pusat beli-belah dengan adik.
(b) Kata sendi nama "dengan" digunakan untuk menunjukkan bandingan setara.
(i) Wajah gadis itu tidak sama dengan wajah ibunya.
(ii) Wajah lelaki itu sama dengan pelakon Korea.
(c) Kata sendi nama "dengan" digunakan untuk menunjukkan keterangan cara.
(i) Kakak berusaha dengan gigihnya.
(ii) Hikmah mengemas rumah dengan bersihnya.
(d) Kata sendi nama "dengan" digunakan untuk menunjukkan penggunaan sesuatu sebagai alat.
(i) Dahlia memotong kek itu dengan sebilah pisau.
(ii) Irfan mengarang cerpen dengan komputer riba lama.
JANGAN LUPA!
Kata sendi nama "dengan" tidak boleh digunakan untuk menggantikan makna dan fungsi kata sendi nama "oleh" dan "akan".
Contoh:
4(a) Siti terpesona dengan keindahan Pulau Langkawi.
4(b) Siti terpesona akan keindahan Pulau Langkawi.
4(c) Siti terpesona oleh keindahan Pulau Langkawi.
4(a) Imran terpikat dengan kecantikan wanita itu.
4(b) Imran terpikat akan kecantikan wanita itu.
4(c) Imran terpikat oleh kecantikan wanita itu.


BETULKAN YANG SALAH, BIASAN YANG BETUL
Kata sendi nama "dengan" digunakan secara berpasangan dengan kata sendi nama "antara" untuk menunjukkan perbandingan. Dalam konteks ini, kata hubung gabungan "dan" tidak boleh menggantikan kata sendi nama dengan.
Antara Ashikin dan Rohaiza, Ashikin lebih tua. 
Antara Ashikin dengan Rohaiza, Ashikin lebih tua. 

5 July 2020

UNDANGAN KEPADA GURU DAN TUTOR SE-MALAYSIA