Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

28 September 2015

INFORMASI BAHASA - EJAAN YANG MENGELIRUKAN

INFORMASI BAHASA
EJAAN YANG MENGELIRUKAN

Banyak calon peperiksaan masih keliru akan ejaan bagi sesetengah perkataan. Kekeliruan ini berlaku apabila mereka mendapat input ejaan berlainan daripada media massa dan guru. Biasanya kesilapan ini berlaku sejak sekolah rendah sehingga terbawa-bawa ke meja peperiksaan SPM. Berikut ialah perkataan yang biasa kita temukan:

1.
resepi û
resipi

2.
menyakinkan û
meyakinkan

3.
istirehat û
istirahat

4.
kadang-kalaû
kadangkala

5.
sambilewa û
sambalewa

6.
mengganggu gugat û
mengganggu-gugat

7.
insuranû
insurans

8.
ambulanû
ambulans

9.
juwitaû
juita

10.
unggu û
ungu

11.
mengulangkaji û
mengulang kaji

12.
penguatkuasa û
penguat kuasa

13.
gambarajahû
gambar rajah

14.
redhaû
reda

15.
kerintingû
keriting

16.
berguû
beregu

17.
kontingen û
kontinjen

18.
mengenengahkanû
mengetengahkan

19.
mengenepikanû
mengetepikan

20.
mengkedepankan û
mengedepankan

21.
mengkebelakangkanû
mengebelakangkan

22.
sihat walafiat û
sihat wal afiat

23.
majerinû
marjerin

24.
rempah ratusû
rempah-ratus

25.
alat siarayaû
alat siar raya

26.
margasatwa û
mergastua

27.
workshopû
woksyop

28.
bertungkus-lumusû
bertungkus lumus

29.
limau kasturiû
limau kesturi

30.
walaubagaimanapunû
walau bagaimanapun

Akhir kata, pembaca akan berasa pelik akan beberapa perkataan yang saya senaraikan tetap yang pelik itulah ejaan yang betul mengikut Kamus Dewan edisi keempat. Betulkan yang salah, biasakan yang betul.

21 September 2015

INFORMASI BAHASA - PENCERAHAN MAKNA SEBENAR PERIBAHASA

INFORMASI BAHASA
21 SEPTEMBER 2015
PENCERAHAN MAKNA SEBENAR PERIBAHASA

Kebanyakan pengguna bahasa Melayu waima penutur asli bahasa kebangsaan ini sedar bahawa peribahasa Melayu amat kaya pedoman dan pengajaran. Walau bagaimanapun, ada peribahasa yang disalah faham dari segi maksudnya. Fenomena salah faham akan maksud peribahasa ini akan menyebabkan makna waima mesej sebenar peribahasa tidak sampai kepada pengguna bahasa. Berikut ialah beberapa peribahasa yang saya maksudkan:

1.
alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan.
Maksud sebenar dalam Kamus Dewan: Kalau sudah terlanjur jahat, biarlah sampai beroleh hasilnya.

Peribahasa di atas sesuai untuk perbuatan jahat, bukannya untuk menasihati masyarakat seperti peribahasa "alang-alang berminyak biar licin" atau "alang-alang mandi biar basah" atau "alang-alang berdakwat biar hitam" yang membawa maksud kalau mengerjakan sesuatu jangan sekerat jalan.

2.
(a) ibarat telur sesangkak, pecah satu pecah semuanya
(b) seperti telur dua sebandung, pecah satu pecah keduanya.
Maksud sebenar dalam Kamus Dewan: orang yang semuafakat itu sama hidup sama mati dan tidak berubah setianya.

Peribahasa di atas sesuai untuk sikap manusia yang setia dan semuafakat dalam perkara yang dilakukan, bukannya untuk maksud peribahasa “sebab nila setitik, rosak susu sebelanga” yang membawa maksud kerana yang sedikit, rosak yang banyak ataupun peribahasa “seekor kerbau membawa lumpur, semuanya habis terpalit” yang membawa maksud seorang yang membuat jahat atau salah semuanya mendapat nama buruk atau seorang yang membuat kesalahan semuanya terlibat sama.

3.
bagai ikan kena tuba
Maksud sebenar dalam Kamus Dewan: banyak orang yang sakit atau mati dalam sesebuah kampung atau negeri.
bagai ikan kena tuba
seperti ikan kena tuba
Maksud sebenar dalam Kamus Dewan: tidak berdaya lagi.

Peribahasa di atas sesuai untuk keadaan atau situasi kawasan kampung atau negeri yang rakyatnya sakit atau mati dalam suatu kejadian yang tragis. Banyak pengguna bahasa yang beranggapan bahawa peribahasa ini sama maksud dengan peribahasa “nyawa-nyawa ikan” yang membawa maksud hampir-hampir mati.


Banyak lagi “peribahasa” yang mungkin biasa kita gunakan seperti “melentur buluh biarlah dari rebungnya” dan “bagai mencurahkan air ke laun keladi”. Kedua-dua peribahasa ini tidak menerima kemasukan dalam Kamus Dewan. Yang mendapat entri dalam Kamus Dewan ialah “tatkala lagi rebung tiada dipatah, ketika sudah jadi aur apa gunanya” yang membawa maksud mengajar seseorang itu hendaklah ketika ia masih muda, kalau sudah besar, tidak akan berhasil lagi manakala peribahasa “air di daun keladi” dan “daun keladi dimandikan” yang membawa maksud sukar ditunjuk ajar atau dinasihati.

14 September 2015

INFORMASI BAHASA - UNSUR JAMAK YANG MENGELIRUKAN (RAMALAN PT3 DAN SPM)

INFORMASI BAHASA
UNSUR JAMAK YANG MENGELIRUKAN
(RAMALAN PT3 DAN SPM)

Penggubal soalan peperiksaan awam seperti PT3 dan SPM sering kali menguji calon peperiksaan dengan memasukkan unsur kelewahan yang dibawa oleh perkataan yang mendukung makna jamak. Soalan seperti ini sering menjadi punca utama calon peperiksaan gagal mencari kesilapan malah mereka beranggapan bahawa ayat itu tiada kesilapan. Di samping itu, keterbiasaan dalam perbualan harian dengan ayat yang tidak gramatis juga menyebabkan fenomena ini berlaku. Saya akan menyenaraikan 20 kesilapan umum yang sering diuji dalam peperiksaan. Saya berharap agar calon PT3 waima SPM akan berusaha untuk membaiki kelemahan diri demi persiapan yang rapi untuk menghadapi peperiksaan PT3 dan SPM nanti.

1
ada murid-muridû
ada murid

2.
antologi puisi-puisi lamaû
antologi puisi lama

3.
gugusan pulau-pulau kecilû
gugusan pulau kecil
4.
kekurangan buku-buku bacaanû
kekurangan buku bacaan

5.
rangkaian filem-filemû
rangkaian filem

6.
longgokan sampah-sampah û
longgokan sampah

7.
himpunan pelajar-pelajar û
himpunan pelajar

8.
senarai nama-nama guruû
senarai nama guru

9.
dua orang guru-guruû
dua orang guru

10.
ribuan penonton-penontonû
ribuan penonton


11
menjumlahkan angka-angka kecilû
menjumlahkan angka kecil

12
mengurangkan perbelanjaan-perbelanjaan rumahû
mengurangkan perbelanjaan rumah

13.
koleksi cerpen-cerpen remajaû
koleksi cerpen remaja

14.
memperbanyak latihan-latihan sukanû
memperbanyak latihan sukan

15.
setiap calon-calon SPMû
setiap calon SPM

16.
sebilangan besar ahli-ahli keluargaû
sebilangan besar ahli keluarga

17.
segala maklumat-maklumatû
segala maklumat


18.
para remaja-remajaû
para remaja

19.
sekandang lembu-lembuû
sekandang lembu

20.
kebanyakan kata-kataû
kebanyakan kata

Secara tuntas, subjek Bahasa Melayu bukannya sukar tetapi memerlukan usaha pencarigalian ilmu yang berterusan agar kita dapat mengenal pasti ketidakgramatisan dalam ayat. Kesilapan dan unsur kelewahan yang dapat dibetulkan akan menjanjikan markah penulisan yang baik dan kesilapan tatabahasa dalam ayat juga dapat dikenal pasti dengan mudah. Oleh sebab hendak seribu daya, tek hendak seribu dali, janganlah lupa untuk membuat latih tubi yang dapat membantu anda semua untuk menghadapi peperiksaan.


INFORMASI BAHASA - IMBUHAN PINJAMAN

INFORMASI BAHASA
IMBUHAN PINJAMAN

Imbuhan pinjaman semakin popular dalam kalangan pembina item peperiksaan waima penulis buku rujukan.

Yang berikut adalah contoh imbuhan pinjaman mantap adalah seperti yang berikut:

Juru-
Maha-
Tata-
Pra-
Eka-
Dwi-
Tri-
Panca-
Swa-
Tuna-
Pro-
Anti-
Poli-
Auto-
Sub-
Supra-

Yang berikut ialah contoh kata awalan yang terserap membentuk kata pinjaman.
Hetero
Heksa
Hidro
Homo
Hiper
Infra
Inter
Intra
Iso
Kilo
Makro
Mikro
Meta
Mili
Tele
Multi
Neo
Neuro
Orto
Oksi
Paleo
Para
Penta
Peri
Petro
Feno
Foto
Fito
Pleo
Super

Pelajar juga harus mendapat pendedahan tentang cara menulis inbuhan pinjaman. Perkataan yang berimbuhan pinjaman mesti ditulis dengan cara berikut:

(a) imbuhan pinjaman dirapatkan apabila perkataan yang diikutinya ialah kata nama am.
contoh:
anti-rokokû
anti rokokû
antirokok

anti-dadahû
anti dadahû
antidadah

anti-penjajahû
anti penjajahû
antipenjajah

(b) imbuhan pinjaman yang diikuti oleh kata nama khas perlu ditulis dengan tanda sempang "-". Hal ini dikatakan demikian kerana perbezaan antara imbuhan dengan kata nama khas harus dipisahkan dengan tanda sempang.

contoh:
antiJepunû
anti Jepunû
anti-Jepun

antiStarbucksû
anti Starbucksû
anti-Starbucks


Bahasa Melayu amat kaya dan indah kerana pembinaan kata dan istilah yang teliti dan telus oleh penutur dan pengkajinya. Bahasa kebangsaan kita ini menjadi lebih indah dan kaya dengan perkongsian ilmu daripada bahasa di seantero jagatraya. Jadi, berbanggalah dengan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan Malaysia. Oleh sebab itu, kita harus bersemangat sejati dan sejiwa untuk mengembangkan dan mengantarabangsakan bahasa kebangsaan ini yang sememangnya sudah berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan bahasa-bahasa utama di buana indah ini.