Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

22 May 2021

Kata sendi nama "di" atau kata kerja pasif berawalan "di-" yang mengelirukan.

 Kata sendi nama "di" atau kata kerja pasif berawalan "di-" yang mengelirukan.

Banyak pengguna bahasa termasuk ibu bapa, murid-murid, dan masyarakat di Malaysia suka menyalahgunakan penggunaan "di" dalam tulisan mereka.
Contoh:
(a) Disamping itu, masalah sosial juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. ❌
(b) Saya meletakkan buku itu diatas meja.❌
(c) Lelaki itu akan di masukkan ke hospital petang ini. ❌
Dalam ayat (a) "di" diikuti kata nama, iaitu "samping". Oleh sebab itu, perkataan "di" yang berfungsi sebagai kata nama yang diterima oleh tempat mesti ditulis jarak. Hal ini dikatakan demikian kerana tempat dan kata sendi nama tidak boleh ditulis rapat seperti kata kerja pasif.
Dalam ayat (b) "di" yang diikuti kata arah "atas" mestilah dijarakkan juga kerana kata sendi "di" dalam ayat itu diikuti oleh kata arah, bukan kata kerja.
Dalam ayat (c) "di" ditulis pisah walaupun diikuti kata kerja. Inilah kesilapan paling umum dalam kalangan pengguna bahasa. Jika "di" diikuti kata kerja, maka perlu ditulis secara rapat kerana perkataan ini ialah kata kerja pasif.
Lihat ayat aktif dan ayat pasif di bawah:
Ali membawa buku ke pejabat. (pasif) ☑️
Buku dibawa oleh Ali ke pejabat. (pasif) ☑️
Oleh sebab itu, pembetulan seperti yang berikut perlu dilakukan.
(a) Di samping itu, masalah sosial juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya.☑️
(b) Saya meletakkan buku itu di atas meja. ☑️
(c) Lelaki itu akan dimasukkan ke hospital petang ini. ☑️

6 May 2021

KEAJAIBAN KATA NAFI

 Banyak pengguna bahasa yang menyalahgunakan kata nafi kerana terbiasa akan pertuturan harian. Selepas mengetahui jenis-jenis kata nafi dan penggunaannya, janganlah kita menyalahgunakannya lagi.

Penggunaan Kata Nafi "Bukan" dan "Tidak"
(a)Secara umum terdapat dua perkataan kata nafi dalam Bahasa Melayu iaitu "bukan" dan "tidak"
(b) Kata nafi "bukan" digunakan dalam binaan Frasa Nama dan Frasa Sendi Nama.
Ayat Contoh:
1. Bangunan itu bukan pejabat kerajaan. (Frasa nama)
2. Orang tua itu bukan bapa saya. (Frasa nama)
3. Hadiah itu bukan untuk kami. (Frasa sendi nama)
4. Dia bukan orang kampung kami. (Frasa nama)
Kata nafi "tidak" pula digunakan dalam binaan Frasa Kerja dan Frasa Adjektif.
Ayat Contoh:
1. Bapa saya tidak tidur semalaman kerana menunggu kepulangan kakak. (Frasa kerja)
2. Kami tidak menjemputnya hadir dalam majlis itu. (Frasa kerja)
3. Pemergiannya ke kota tidak direstui oleh ibunya yang sudah tua. (Frasa kerja)
4. Dia merasakan bahawa pembahagian harta pusaka bapanya tidak adil. (Frasa adjektif)
Kesalahan umum yang kerap dilakukan dalam binaan kata nafi ialah penggunaannya pada frasa yang tidak tepat. Dengan kata-kata lain disalahgunakan pada frasa yang tidak seharusnya digunakan kata nafi berkenaan.
Kesalahan Contoh;
1. Buku ini tidak untuk pelajar tingkatan tiga. (salah)
1. Buku itu bukan untuk pelajar tingkatan tiga. (betul)
2. Orang tua itu tidak dari kampung kami. (salah)
2. Orang tua itu bukan dari kampung kami. (betul)
3. Wang yang diperolehnya tidak daripada rezeki yang halal. (salah)
3. Wang yang diperolehnya bukan daripada rezeki yang halal. (betul)
4. Dia marah kerana anaknya bukan mendengar nasihat yang diberikannya. (salah)
4. Dia marah kerana anaknya tidak mendengar nasihat yang diberikannya. (betul)
5. Tindakannya bukan wajar semasa menangani masalah itu. (salah)
5. Tindakannya tidak wajar semasa menangani masalah itu. (betul)
Unsur Kekecualian dalam Kata Nafi
Kata nafi "bukan" boleh digunakan pada frasa kerja dan frasa adjektif jika menunjukkan maksud bertentangan, namun harus digunakan bersama kata hubung "tetapi".
Ayat Contoh:
1. Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain-main sahaja.
2. Mereka bukan hendak memukul kamu tetapi hendak membantu kamu.
3. Kata-katanya bukan membawa kebaikan tetapi hanya membawa keburukan.
4. Dia bukan sombong tetapi pendiam.
Sekian sahaja untuk hari ini.