Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

12 July 2021

NOTA PDPR 19: PENJELASAN TERPERINCI KATA SENDI NAMA "DI"

 NOTA PDPR 19

PENJELASAN TERPERINCI KATA SENDI NAMA "DI"


Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Walaupun hadir di hadapan kata nama atau frasa nama, namun tiap-tiap satu mempunyai tugas atau fungsi yang berlainan dan penggunaannya ditentukan oleh peraturan yang khusus dan yang jelas. Kata sendi nama "di" digunakan khusus di hadapan kata nama atau asa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya.

Contohnya dalam ayat: 

1. Ibunya bekerja di sekolah itu. 

2. Pengembara itu sesat di dalam hutan. 

3. Pertunjukan itu diadakan di Kota Bharu. 

4. Dia menunggu kami di perhentian bas. 

5. Tambak Johor terletak di antara negeri Johor dengan Singapura. 


Kata sendi nama di tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa, atau zaman. 

Contohnya: 

6. Raja Iskandar memerintah pada zaman itu. 

(bukan: Raja Iskandar memerintah di zaman itu.) 


7. Suasana amat tenang pada pagi yang permai itu. 

(bukan: Suasana amat tenang di pagi yang permai itu.) 


8. Dia masih bujang pada ketika itu. 

(bukan: Dia masih bujang di ketika itu.) 


9. Burung-burung pulang ke sarangnya pada waktu senja. 

(bukan: Burung-burung pulang ke sarangnya di waktu senja.) 


10. Kegemilangan kerajaan Melayu Melaka memuncak pada kurun ke-15. 

(bukan: Kegemilangan kerajaan Melayu Melaka memuncak di kurun ke-15.) 


Banyak pengguna bahasa termasuk ibu bapa, murid-murid, dan masyarakat di Malaysia suka menyalahgunakan penggunaan "di" dalam tulisan mereka.

Contoh:

(a) Disamping itu, masalah sosial juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. ❌

(b) Saya meletakkan buku itu diatas meja.❌

(c) Lelaki itu akan di masukkan ke hospital petang ini.  ❌


Dalam ayat (a) "di" diikuti kata nama, iaitu "samping". Oleh sebab itu, perkataan "di" yang berfungsi sebagai kata nama yang diterima oleh tempat mesti ditulis jarak. Hal ini dikatakan demikian kerana tempat dan kata sendi nama tidak boleh ditulis rapat seperti kata kerja pasif.

Dalam ayat (b) "di" yang diikuti kata arah "atas" mestilah dijarakkan juga kerana kata sendi "di" dalam ayat itu diikuti oleh kata arah, bukan kata kerja. 

Dalam ayat (c) "di" ditulis pisah walaupun diikuti kata kerja. Inilah kesilapan paling umum dalam kalangan pengguna bahasa. Jika "di" diikuti kata kerja, maka perlu ditulis secara rapat kerana perkataan ini ialah kata kerja pasif.

Lihat ayat aktif dan ayat pasif di bawah:


Ali membawa buku ke pejabat. (pasif) ☑️

Buku dibawa oleh Ali ke pejabat. (pasif) ☑️


Oleh sebab itu, pembetulan seperti yang berikut perlu dilakukan.

(a) Di samping itu, masalah sosial juga disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya.☑️

(b) Saya meletakkan buku itu di atas meja. ☑️

(c) Lelaki itu akan dimasukkan ke hospital petang ini. ☑️


UJI PDPR 19

Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian baiki kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat tersebut.


(i) Rumah yang sangat amat cantik itu terletak diatas Bukit Larut, Taiping. 

(ii) Undang-undang yang di gubal itu telah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja Melayu.

(iii) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah mengecam serangan diGaza yang mengorbankan rakyat yang tidak bersalah. 

(iv) Ujian bulanan akan di jalankan pada minggu hadapan oleh guru-guru subjek berkenaan. 

(v) Kakak saya menyimpan makanan didalam peti sejuk. 

(vii) Murid-murid di zaman moden ini sukar bangun awal pagi kerana mereka tidur lewat malam.

(viii) Kelas di dalam talian yang dijalankan oleh pihak sekolah mendapat sambutan yang baik. 

(ix) Penjelasan yang di sampaikan oleh penceramah itu kami fahami. 

(x) Guru yang berkemahiran dan kreatif itu di senaraikan sebagai guru cemerlang. 


Murnikan jika ada kekhilafan,

Teruskan pembelajaran demi masa depan.

Salam keilmuan.

10 July 2021

NOTA PDPR 18: PENGGUNAAN KLITIK "MU" DALAM AYAT

 NOTA PDPR 18

PENGGUNAAN KLITIK "MU" DALAM AYAT


Kata ganda nama diri kedua yang disingkatkan daripada "kamu" kepada "mu" mempunyai fungsi yang berbeza dan peraturan penulisannya yang berbeza. Acap kali perkataan ini muncul dalam ayat murid dan ditulis secara pisah. Walau bagaimanapun, kesilapan ini dapat kita atasi dengan adanya kemahuan membaiki kesilapan bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana "mu" boleh hadir sebagai subjek, predikat mahupun objek dalam predikat. Walau bagaimanapun, "mu" hanya boleh hadir selepas kata nama. Cara menulisnya juga perlulah betul, iaitu rapat dengan perkataan sebelum. Jika dipisahkan daripada perkataan yang sebelum atau selepasnya, maka tidak gramatis. 


Lihat ayat di bawah:

*(1a) Bapa mu garang tak?

(1b) Bapamu nampak garang tak?


*(2a) Lelaki yang berdiri itu guru ku yang hebat. 

(2b) Lelaki yang berdiri itu guru ku yang hebat. 


Ayat (1a) dan (2a) tidak gramatis kerana kata ganti nama diri kedua singkat "mu" dipisahkan daripada perkataan sebelumnya. Oleh sebab itu, ayat (1b) dan (2b) ialah bentuk yang betul dan gramatis. 


Dalam hal ini, formula yang perlu diingati ialah


KN + mu (gramatis)

KK+ mu (tidak gramatis)

KA + mu (tidak gramatis)


UJI PDPR 18

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian betulkan satu kesalahan bahasa yang terdapat dalam setiap ayat.


(i) Buku mu yang tebal ada padaku. 

(ii) Kalender mu yang cantik itu diperoleh daripada siapa?

(iii) Komputer riba mu yang berjenama Apple itu mahal?

(iv) Telefon yang baharu ini telefon mu?

 (v) Jari kakiku sakit terlanggar oleh basikal mu.

(vi) Penghinaan mu menjadi kekuatanku. 

(vii) Keputusan mu untuk berpisah denganku akan kuterima dengan reda.

(viii) Segala pengorbananku selama ini tidak pernah terukir di benak mu?

(ix) Gambar kenangan bersama mu akan kusimpan kemas di hatiku. 

(x) Kasih yang kauberikan kuterima dan kuukir sebagai kenangan mu bersamaku. 


Walaupun mudah, konsep ini kadangkala boleh mengelirukan pengguna bahasa.

Jika ada kekhilafan, mohon murnikan. 


Terima kasih.

7 July 2021

NOTA PDPR 17:PENGGUNAAN KLITIK "KU" DALAM AYAT

 NOTA PDPR 17

PENGGUNAAN KLITIK "KU" DALAM AYAT


Kata ganda nama diri pertama yang disingkatkan daripada "aku" kepada "ku" mempunyai fungsi yang berbeza. Hal ini dikatakan demikian kerana "aku" boleh berfungsi sebagai subjek mahupun objek dalam predikat. Walau bagaimanapun, "ku" pula hanya boleh hadir sebelum kata kerja pasif dan selepas kata nama. Cara menulisnya juga perlulah betul, iaitu rapat dengan perkataan sebelum atau selepasnya. Jika dipisahkan daripada perkataan yang sebelum atau selepasnya, maka tidak gramatis. 


*(1a) Beg itu ku beli di pasar pagi. 

(1b) Beg itu kubeli di pasar pagi.


*(2a) Lelaki itu merampas beg ku yang berwarna hitam. 

(2b) Lelaki itu merampas begku yang berwarna hitam. 


Ayat (1a) dan (2a) tidak gramatis kerana kata ganti nama diri pertama singkat "ku" dipisahkan daripada perkataan sebelum dan selepasnya. Oleh sebab itu, ayat (1b) dan (2b) ialah bentuk yang betul dan gramatis. 


Dalam hal ini, formula yang perlu diingati ialah


(i) ku + KK pasif tanpa imbuhan awalan

(ii) Kata nama + ku 


Perkataan yang berfungsi sebagai kata adjektif tidak boleh berdiri sendiri jika diikuti kata ganti nama diri singkat "ku" kecuali hadirnya kata nama sebelum kata adjektif itu. 

Contohnya: 


(4a) Isteriku telah dirampas orang.  (gramatis) 

(4b) Isteri cantikku telah dirampas orang. (gramatis)

(4c) Cantikku dirampas orang. (tidak gramatis)


UJI PDPR 17

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian betulkan satu kesalahan bahasa yang terdapat dalam setiap ayat.


(i) "Ayah ku seorang polis," kata Ali kepada Aminah yang bersembang dengannya. 

(ii) Botol air ku yang amat sangat cantik itu mahal harganya. 

(iii) Wanita yang tinggi lampai itu akan ku jadikan sebagai isteri. 

(iv) Buku teks itu ku ambil daripada Aliah yang duduk di depan meja guru. 

(v) Lokasi yang diceritakan oleh orang kampung itu sudah pernah ku tujui. 

(vi) Tiket bas itu ku beli dengan wang pemberian ibu kesayangan. 

 (vii) Sari yang ku peroleh daripada sahabat baik itu cantik warnanya. 

(viii) "Wahai kekasih ku, janganlah bermuran durga," kata P. Ramlee dalam filem lakonannya. 

(ix) Gambar ku yang lama telah ditukar kepada yang baharu. 

(x) Kakak ku telah membeli kereta baharu yang berwarna biru. Walaupun mudah, konsep ini kadangkala boleh mengelirukan pengguna bahasa.

Jika ada kekhilafan, mohon murnikan. 


Terima kasih.

6 July 2021

NOTA PDPR 16: FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN

 NOTA PDPR 16

FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN


Suatu masa dahulu, ada seorang guru bertanya kepada saya tentang penggunaan "mengatakan bahawa" dan "berkata bahawa". Adakah kedua-dua frasa ini betul? Untuk menjawab persoalan ini, kajilah halaman 398, Tatabahasa Dewan untuk mendapatkan jawabannya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengkaji tajuk "Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen" 

Menurut Tatabahasa Dewan, Frasa kerja, sama ada mengandungi kata kerja transitif atau tak transitif, boleh menerima ayat komplemen. Apabila ini berlaku, ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk. 

Contohnya: 

(i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen 

1. Orang itu menafikan bahawa barang-barangnya telah hilang.

(1a) Orang itu menafikan sesuatu. 

(1b) Barang-barangnya telah hilang. 


(ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen 

(2) . Pak Abu berkata bahawa tetamu anaknya dari kota. 

(2a) Pak Abu berkata. 

(2b) Tetamu anaknya dari Kota. 


Dalam ayat 1, perkataan "sesuatu" perlu ditulis selepas kata kerja transitif sewaktu kita memisahkannya menjadi ayat tunggal. Dalam ayat 2 pula, kita tidak perlu menambah apa-apa perkataan kerana kata kerja dalam ayat kedua ialah kata kerja tak transitif. Oleh sebab itu, kata kerja itu boleh berdiri sendiri tanpa memerlukan objek. Hal ini berbeza dengan ayat 1 yang menggunakan kata kerja transitif yang wajib diikuti objeknya. Dalam ayat 1, 


Subjek: Orang itu.

Kata kerja: menafikan

Objek: bahawa barang-barangnya telah hilang


Oleh sebab objeknya "bahawa barang-barangnya telah hilang", maka objek ini tidak boleh diubah menjadi "barang-barangnya" atau "barang-barangnya telah hilang". Lihat kesilapan di bawah: 

(*1c) Barang-barangnya dinafikan telah hilang oleh orang itu. 

(*1d) Barang-barangnya telah hilang dinafikan oleh orang itu. 


Kedua-dua ayat di atas tidak gramatis kerana menggugurkan kata hubung pancangan komplemen sebagai penanda objek.

Ayat 1 sepatutnya dipasifkan menjadi:

(1e) Bahawa barang-barangnya telah hilang dinadikan oleh orang itu.


Baiklah, cukup setakat ini perkongsian saya pada hari ini. Cubalah soalan-soalan di bawah:


UJI PDPR 16

Baca ayat-ayat di bawah, kemudian kenal pasti sama ada ayat di bawah ayat aktif transitif atau ayat aktif tak transitif. Selepas itu, tukarkan ayat aktif transitif yang anda pilih kepada ayat pasif. transitif. Bagi ayat aktif tak transitif, anda harus menyenaraikan kata kerja dengan ayat komplemennya.

(i)  Penulis itu mengesahkan bahawa dia telah memenangi peraduan mengarang cerpen. 

(ii)  Berita itu menyatakan bahawa semua penumpang terselamat. 

(iii)  Kami menegaskan bahawa kejayaan bergantung pada usaha gigih. 

(ix)  Kerajaan mengumumkan bahawa rakyat luar bandar akan diberikan lebih banyak kemudahan di bawah rancangan pembangunan itu. 

(v)  Mereka berhujah bahawa projek itu dapat diselesaikan dalam masa dua tahun. 

(vi)  Penduduk kampung itu beranggapan bahawa penghulu mereka sudah berpindah. 

(vii)  Penceramah itu berasa bahawa tajuk itu sesuai untuk para pendengar. 

(viii) Ibu Ali berpendapat bahawa sumbangan PIBG sekolah anaknya berkesan.

(ix) Ayah menjelaskan bahawa keadaan nenek semakin stabil.

(x) Ibu menyatakan bahawa air sungai semakin melimpah.


Sekian, terima kasih.

5 July 2021

NOTA PDPR 15: AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN PERBANDINGAN

 NOTA PDPR 15

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN PERBANDINGAN
(episod terakhir bahagian ini)

Salam sejahtera. Pada hari ini, kita akan mempelajari ayat majmuk keterangan perbandingan yang kurang produktif tetapi masih mampu mengelirukan pengguna bahasa kerana "seperti", "ibarat", "bagai", "macam" dan sebagainya juga boleh berfungsi sebagai kata sendi nama. Seperti apa-apa yang saya beritahu sebelum ini, kata sendi nama menyebabkan ayat tidak dapat dipisahkan manakala kata hubung menyebabkan ayat tersebut dapat dipisahkan. Dalam hal yang berkaitan dengan ayat majmuk keterangan perbandingan pula, ayat induk dan ayat keterangan juga mestilah ada subjek dan predikat. Dengan cara ini, barulah ayat majmuk itu dapat dipisahkan/dicerakinkan.Sebelum itu, marilah kita perhatikan nota ini. Apakah itu keterangan perbandingan? Keterangan perbandingan ialah unsur yang menerangkan sesuatu kejadian yang menjadi persamaan. Kata hubung keterangan perbandingan adalah seperti, macam, seolah-olah, seakan-akan, ibarat, bagaikan, dan bak. Contohnya:

1. Dia kebingungan bagai rusa masuk ke kampung.
(1a) Dia kebingunan.
(2b) Rusa masuk ke kampung.

2. Hatinya hancur seperti kaca terhempas ke batu.
(2a) Hatinya hancur.
(2b) Kaca terhempas ke batu.

3. Pemuda itu sentiasa mengelamun macam pungguk merindui bulan.
(3a) Pemuda itu sentiasa mengelamun.
(3b) Pungguk merindui bulan.

4. Kanak-kanak itu mencebik bibirnya seakan-akan dia hendak menangis.
(4a) Kanak-kanak itu mencebik bibirnya.
(4b) Dia hendak menangis.

Keempat-empat ayat di atas mengandungi dua ayat lengkap dalam 1 ayat. Dengan kata lain, ayat kedua menerangkan keadaan yang sama seperti ayat 1.

Perhatikan pula ayat di bawah yang menggunakan kata sendi nama "seperti", "macam", "bagai" dan lain-lain.
(5) Lelaki itu garang bagai harimau.
(6) Muka wanita itu bulat bagai bulan purnama.
(7) Kulit bayi itu putih bagai kapas.

Dalam ketiga-tiga ayat di atas, selepas kata sendi nama, tidak ada subjek. Hal inilah yang membezakannya dengan ayat majmuk pancangan keterangan perbandingan.

Cubalah jawab soalan-soalan di bawah ini pula:
UJI PDPR 15
Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian cerakinkan ayat di bawah kepada dua ayat tunggal.

(i) Penduduk kampung itu bertolong-tolongan bagai aur dengan tebing.
(ii) Hati ibu kecewa macam kaca terhempas ke batu.
(iii) Kedua-dua orang kawan itu rapat laksana isi dengan kuku.
(iv) Ratu cantik itu nampak anggun umpama bulan dipagari bintang.
(v) Mereka berdua selalu bergaduh bagai anjing dengan kucing.
(vi) Ibu saya suka naik angin seakan-akan semua orang berhutang kepadanya.
(vii) Pengetua itu bijak berkata-kata seakan-akan pemimpin bercakap dengan rakyat.
(viii) Guru itu rajin bekerja seakan-akan petani di sawah padi.
(ix) Dewan peperiksaan awam itu sunyi seakan-akan tidak ada sesiapa di dalamnya.
(x) Komputer itu nampak baharu seakan-akan ada bau kedai padanya.

Demikianlah lengkap kesembilan-sembilan jenis kata hubung pancangan keterangan telah saya jelaskan.
Saya berharap agar perkongsian ini membawa makna PdPR yang lebih besar kepada guru-guru.
Terima kasih kerana sudi memanfaatkannya.
Jika ada kelemahan, murnikan.

2 July 2021

NOTA PDPR 14: AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN TUJUAN

NOTA PDPR 14

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN TUJUAN


Jom belajar keterangan tujuan dalam ayat majmuk. Harus ingat, bahagian ini juga selalu ada kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana kekeliruan terjadi apabila penggunaan kata sendi nama "untuk", "demi", dan "bagi" sebagai kata hubung. Keterangan tujuan ialah unsur yang menerangkan maksud bagi sesuatu perbuatan atau kejadian. Kata hubung keterangan tujuan adalah seperti untuk, demi dan bagi. Yang paling penting, pengguna bahasa harus mengetahui 4 fakta penting, yakni:

(a) Kata sendi nama menyebabkan ayat itu tidak dapat dicerakinkan/dipisahkan.

(b) Kata hubung menyebabkan sesuatu ayat dapat dicerakinkan/dipisahkan.

(c) Kata sendi nama hanya boleh diikuti kata arah dan kata nama.

(d) Kata hubung boleh menerima kata kerja.

 

Contohnya: 

1. Para pemimpin menyusun rancangan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. 

(1a) Para pemimpin menyusun rancangan ekonomi.

(1b) Para pemimpin meningkatkan taraf hidup rakyat. 


2. Demi menyatukan rakyat berbilang kaum, sebuah jabatan khusus telah ditubuhkan. 

(2a) Sebuah jabatan khusus telah ditubuhkan.

(2b) Sebuah jabatan menyatukan rakyat berbilang kaum.


NOTA: Ayat (2) ialah ayat bersusunan songsang, oleh sebab itu, ayat induknya ada di belakang. Hal ini dikatakan demikian kerana pendepanan sebahagian daripada frasa kerja berlaku. 


3. Dua atom hidrogen bergabung bagi membentuk satu molekul unik. 

(3a) Dua atom hidrogen bergabung. 

(3b) Dua atom hidrogen membentuk satu molekul unik.


Jika kita perhatikan ketiga-tiga ayat di atas, selepas kata hubung ialah kata kerja. Oleh sebab itu, ayat-ayat tersebut dapat dipisahkan. Ayat-ayat di atas boleh diubah suai sehingga menjadi ayat yang tidak dapat dipisahkan dengan cara berikut:


4. Para pemimpin menyusun rancangan ekonomi untuk tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. 

5. Demi tujuan menyatukan rakyat  berbilang kaum, sebuah jabatan khusus telah ditubuhkan. 

6. Dua atom hidrogen bergabung bagi tujuan membentuk satu molekul unik.


Nampak tak "tujuan" yang dimasukkan? Hal ini bermakna, selepas kata sendi nama "bagi", "demi", "untuk", kata nama telah mengikutinya dan menyebabkan ayat ini tidak dapat lagi dipisahkan. Uniknya bahasa Melayu ialah perkataan "tujuan" digugurkan untuk memberikan laluan kepada ayat tersebut menjadi ayat majmuk keterangan "tujuan" agar dapat dipisahkan. 


Saya berharap agar inovasi bahasa ini dapat memberikan pengetahuan kepada anak-anak murid kalian.


Cubalah jawab soalan-soalan di bawah ini pula:

UJI PDPR 14

Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian cerakinkan ayat di bawah kepada dua ayat tunggal.


(i) Kakak membeli kek untuk meraikan hari jadi ibu.

(ii) Ibu menyediakan sarapan bagi mengenyangkan kami. 

(iii) Nenek meraut lidi untuk membuat penyapu.

(iv) Kita harus berkorban demi menyatupadukan rakyat. 

(v) Rakyat hendaklah hidup bekerjasama demi mengukuhkan perpaduan.

(vi) Irdina menyediakan sarapan untuk menggembirakan hati ibunya.

(vii) Salim menghadiahkan seutas jam tangan untuk menceriakan hati isterinya.

(viii) Imran menulis jurnal demi meyakinkan pensyarahnya.

(ix) Ikram mengahwini wanita pilihan ibu bapanya bagi menenangkan hati mereka.

(x) Meganathan menggubal soalan karangan untuk membantu anak-anak muridnya.

1 July 2021

NOTA PDPR 13: AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN CARA

 NOTA PDPR 13

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN CARA
Jom belajar keterangan cara dalam ayat majmuk. Harus ingat, bahagian ini juga selalu ada kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa. Keterangan cara ialah unsur yang menerangkan gaya atau kaedah sesuatu perbuatan atau kejadian berlaku. Kata hubung keterangan cara ialah dengan.
Contohnya:
1. Pemuda itu datang dengan menaiki kereta api.
(1a): Pemuda itu datang.
(1b): Pemuda itu menaiki kereta pai.
2. Dengan memberanikan hati, kelasi itu terjun dari kapal ke dalam laut.
(2a) Kelasi itu terjun dari kapal ke dalam laut.
(2b) Kelasi itu memberanikan diri.
NOTA: Ayat di atas ialah ayat bersusunan songsang. Boleh sebab itu, "Dengan memberanikan diri" dikedepankan. Ayat induknya ada di belakang. Oleh sebab itu, ayat (2a) ialah ayat induknya.
3. Dengan menggunakan besi, Aziz memecahkan tingkap rumah itu.
(3a) Aziz memecahkan tingkap rumah itu.
(3b) Aziz menggunakan besi.
NOTA: Ayat asal juga ayat bersusunan songsang. Jika ayat disusun secara bersusunan biasa, tiada masalah juga. Ayatnya akan menjadi seperti yang berikut:
Aziz memecahkan tingkap rumah dengan menggunakan besi.
4. Dia membunuh ular itu dengan menggunakan buluh.
(4a) Dia membunuh ular itu.
(4b) Dia menggunakan buluh.
5. Mereka ke sekolah dengan menunggang basikal.
(5a) Mereka ke sekolah.
(5b) Mereka menunggang basikal.
NOTA PENTING
Banyak pengguna bahasa menganggap bahawa selepas "dengan" tidak perlu ada "menggunakan". Sebenarnya konsep ini untuk membuktikan kehadiran kata sendi nama. Oleh sebab "dengan" dapat berfungsi sebagai kata sendi nama dan kata hubung, maka kekeliruan ini berlaku. Lihat sampel di bawah:
Ali menulis karangan dengan pen.
NOTA: Ayat di atas menggunakan kata sendi nama "dengan" yang diikuti kata nama sebagai pelengkap. Ayat ini tidak dapat dicerakinkan/dipisahkan. Jika dipisahkan, ayat tersebut akan menjadi seperti yang berikut:
(a) Ali menulis karangan (betul)
(b) Ali pen. (salah)
sebaliknya, lihat ayat di bawah pula.
Ali menulis karangan dengan menggunakan pen.
NOTA: Ayat di atas menggunakan kata hubung pancangan keterangan cara "dengan". Oleh sebab itu, ayat ini dapat dicerakinkan/dipisahkan menjadi seperti yang berikut:
(a) Ali menulis karangan.
(b) Alu menggunakan pen.
Cubalah jawab soalan-soalan di bawah ini pula:
UJI PDPR 13
Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian cerakinkan ayat di bawah kepada dua ayat tunggal.
(i) Kakak menghantar karangan kepada gurunya dengan menggunakan e-mel.
(ii) Ibu mengukus pau dengan menggunakan periuk.
(iii) Ayah membayar yuran sekolah adik dengan menggunakan wang simpanan.
(iv) Pihak sekolah menganjurkan majlis itu dengan menggunakan peruntukan khas.
(v) Guru cemerlang itu mengajarkan tatabahasa dengan menggunakan idea yang unik.
(vi) Adik pergi ke sekolah dengan menaiki bas.
(vii) Kim Long menuju ke bandar dengan menunggang basikal.
(viii) Aidan akan ke sekolah dengan berjalan kaki.
(ix) Jefri sudah pernah ke London dengan menaiki pesawat AirAsia.
(x) Guru-guru itu telah mengikuti konvoi ke Thailand dengan membawa kereta.
Murnikan jika ada kesilapan,
Terima kasih kerana sudi membawa indo PDPR ini.