Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

10 July 2021

NOTA PDPR 18: PENGGUNAAN KLITIK "MU" DALAM AYAT

 NOTA PDPR 18

PENGGUNAAN KLITIK "MU" DALAM AYAT


Kata ganda nama diri kedua yang disingkatkan daripada "kamu" kepada "mu" mempunyai fungsi yang berbeza dan peraturan penulisannya yang berbeza. Acap kali perkataan ini muncul dalam ayat murid dan ditulis secara pisah. Walau bagaimanapun, kesilapan ini dapat kita atasi dengan adanya kemahuan membaiki kesilapan bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana "mu" boleh hadir sebagai subjek, predikat mahupun objek dalam predikat. Walau bagaimanapun, "mu" hanya boleh hadir selepas kata nama. Cara menulisnya juga perlulah betul, iaitu rapat dengan perkataan sebelum. Jika dipisahkan daripada perkataan yang sebelum atau selepasnya, maka tidak gramatis. 


Lihat ayat di bawah:

*(1a) Bapa mu garang tak?

(1b) Bapamu nampak garang tak?


*(2a) Lelaki yang berdiri itu guru ku yang hebat. 

(2b) Lelaki yang berdiri itu guru ku yang hebat. 


Ayat (1a) dan (2a) tidak gramatis kerana kata ganti nama diri kedua singkat "mu" dipisahkan daripada perkataan sebelumnya. Oleh sebab itu, ayat (1b) dan (2b) ialah bentuk yang betul dan gramatis. 


Dalam hal ini, formula yang perlu diingati ialah


KN + mu (gramatis)

KK+ mu (tidak gramatis)

KA + mu (tidak gramatis)


UJI PDPR 18

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian betulkan satu kesalahan bahasa yang terdapat dalam setiap ayat.


(i) Buku mu yang tebal ada padaku. 

(ii) Kalender mu yang cantik itu diperoleh daripada siapa?

(iii) Komputer riba mu yang berjenama Apple itu mahal?

(iv) Telefon yang baharu ini telefon mu?

 (v) Jari kakiku sakit terlanggar oleh basikal mu.

(vi) Penghinaan mu menjadi kekuatanku. 

(vii) Keputusan mu untuk berpisah denganku akan kuterima dengan reda.

(viii) Segala pengorbananku selama ini tidak pernah terukir di benak mu?

(ix) Gambar kenangan bersama mu akan kusimpan kemas di hatiku. 

(x) Kasih yang kauberikan kuterima dan kuukir sebagai kenangan mu bersamaku. 


Walaupun mudah, konsep ini kadangkala boleh mengelirukan pengguna bahasa.

Jika ada kekhilafan, mohon murnikan. 


Terima kasih.