Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

2 July 2021

NOTA PDPR 14: AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN TUJUAN

NOTA PDPR 14

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN TUJUAN


Jom belajar keterangan tujuan dalam ayat majmuk. Harus ingat, bahagian ini juga selalu ada kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana kekeliruan terjadi apabila penggunaan kata sendi nama "untuk", "demi", dan "bagi" sebagai kata hubung. Keterangan tujuan ialah unsur yang menerangkan maksud bagi sesuatu perbuatan atau kejadian. Kata hubung keterangan tujuan adalah seperti untuk, demi dan bagi. Yang paling penting, pengguna bahasa harus mengetahui 4 fakta penting, yakni:

(a) Kata sendi nama menyebabkan ayat itu tidak dapat dicerakinkan/dipisahkan.

(b) Kata hubung menyebabkan sesuatu ayat dapat dicerakinkan/dipisahkan.

(c) Kata sendi nama hanya boleh diikuti kata arah dan kata nama.

(d) Kata hubung boleh menerima kata kerja.

 

Contohnya: 

1. Para pemimpin menyusun rancangan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. 

(1a) Para pemimpin menyusun rancangan ekonomi.

(1b) Para pemimpin meningkatkan taraf hidup rakyat. 


2. Demi menyatukan rakyat berbilang kaum, sebuah jabatan khusus telah ditubuhkan. 

(2a) Sebuah jabatan khusus telah ditubuhkan.

(2b) Sebuah jabatan menyatukan rakyat berbilang kaum.


NOTA: Ayat (2) ialah ayat bersusunan songsang, oleh sebab itu, ayat induknya ada di belakang. Hal ini dikatakan demikian kerana pendepanan sebahagian daripada frasa kerja berlaku. 


3. Dua atom hidrogen bergabung bagi membentuk satu molekul unik. 

(3a) Dua atom hidrogen bergabung. 

(3b) Dua atom hidrogen membentuk satu molekul unik.


Jika kita perhatikan ketiga-tiga ayat di atas, selepas kata hubung ialah kata kerja. Oleh sebab itu, ayat-ayat tersebut dapat dipisahkan. Ayat-ayat di atas boleh diubah suai sehingga menjadi ayat yang tidak dapat dipisahkan dengan cara berikut:


4. Para pemimpin menyusun rancangan ekonomi untuk tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. 

5. Demi tujuan menyatukan rakyat  berbilang kaum, sebuah jabatan khusus telah ditubuhkan. 

6. Dua atom hidrogen bergabung bagi tujuan membentuk satu molekul unik.


Nampak tak "tujuan" yang dimasukkan? Hal ini bermakna, selepas kata sendi nama "bagi", "demi", "untuk", kata nama telah mengikutinya dan menyebabkan ayat ini tidak dapat lagi dipisahkan. Uniknya bahasa Melayu ialah perkataan "tujuan" digugurkan untuk memberikan laluan kepada ayat tersebut menjadi ayat majmuk keterangan "tujuan" agar dapat dipisahkan. 


Saya berharap agar inovasi bahasa ini dapat memberikan pengetahuan kepada anak-anak murid kalian.


Cubalah jawab soalan-soalan di bawah ini pula:

UJI PDPR 14

Baca ayat-ayat di bawah dengan telitinya, kemudian cerakinkan ayat di bawah kepada dua ayat tunggal.


(i) Kakak membeli kek untuk meraikan hari jadi ibu.

(ii) Ibu menyediakan sarapan bagi mengenyangkan kami. 

(iii) Nenek meraut lidi untuk membuat penyapu.

(iv) Kita harus berkorban demi menyatupadukan rakyat. 

(v) Rakyat hendaklah hidup bekerjasama demi mengukuhkan perpaduan.

(vi) Irdina menyediakan sarapan untuk menggembirakan hati ibunya.

(vii) Salim menghadiahkan seutas jam tangan untuk menceriakan hati isterinya.

(viii) Imran menulis jurnal demi meyakinkan pensyarahnya.

(ix) Ikram mengahwini wanita pilihan ibu bapanya bagi menenangkan hati mereka.

(x) Meganathan menggubal soalan karangan untuk membantu anak-anak muridnya.

No comments: