Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

7 July 2021

NOTA PDPR 17:PENGGUNAAN KLITIK "KU" DALAM AYAT

 NOTA PDPR 17

PENGGUNAAN KLITIK "KU" DALAM AYAT


Kata ganda nama diri pertama yang disingkatkan daripada "aku" kepada "ku" mempunyai fungsi yang berbeza. Hal ini dikatakan demikian kerana "aku" boleh berfungsi sebagai subjek mahupun objek dalam predikat. Walau bagaimanapun, "ku" pula hanya boleh hadir sebelum kata kerja pasif dan selepas kata nama. Cara menulisnya juga perlulah betul, iaitu rapat dengan perkataan sebelum atau selepasnya. Jika dipisahkan daripada perkataan yang sebelum atau selepasnya, maka tidak gramatis. 


*(1a) Beg itu ku beli di pasar pagi. 

(1b) Beg itu kubeli di pasar pagi.


*(2a) Lelaki itu merampas beg ku yang berwarna hitam. 

(2b) Lelaki itu merampas begku yang berwarna hitam. 


Ayat (1a) dan (2a) tidak gramatis kerana kata ganti nama diri pertama singkat "ku" dipisahkan daripada perkataan sebelum dan selepasnya. Oleh sebab itu, ayat (1b) dan (2b) ialah bentuk yang betul dan gramatis. 


Dalam hal ini, formula yang perlu diingati ialah


(i) ku + KK pasif tanpa imbuhan awalan

(ii) Kata nama + ku 


Perkataan yang berfungsi sebagai kata adjektif tidak boleh berdiri sendiri jika diikuti kata ganti nama diri singkat "ku" kecuali hadirnya kata nama sebelum kata adjektif itu. 

Contohnya: 


(4a) Isteriku telah dirampas orang.  (gramatis) 

(4b) Isteri cantikku telah dirampas orang. (gramatis)

(4c) Cantikku dirampas orang. (tidak gramatis)


UJI PDPR 17

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian betulkan satu kesalahan bahasa yang terdapat dalam setiap ayat.


(i) "Ayah ku seorang polis," kata Ali kepada Aminah yang bersembang dengannya. 

(ii) Botol air ku yang amat sangat cantik itu mahal harganya. 

(iii) Wanita yang tinggi lampai itu akan ku jadikan sebagai isteri. 

(iv) Buku teks itu ku ambil daripada Aliah yang duduk di depan meja guru. 

(v) Lokasi yang diceritakan oleh orang kampung itu sudah pernah ku tujui. 

(vi) Tiket bas itu ku beli dengan wang pemberian ibu kesayangan. 

 (vii) Sari yang ku peroleh daripada sahabat baik itu cantik warnanya. 

(viii) "Wahai kekasih ku, janganlah bermuran durga," kata P. Ramlee dalam filem lakonannya. 

(ix) Gambar ku yang lama telah ditukar kepada yang baharu. 

(x) Kakak ku telah membeli kereta baharu yang berwarna biru. Walaupun mudah, konsep ini kadangkala boleh mengelirukan pengguna bahasa.

Jika ada kekhilafan, mohon murnikan. 


Terima kasih.

No comments: