Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

25 November 2021

KENALILAH "DALAM" YANG SUNGGUH DALAM DALAM USAHA MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU YANG BETUL DI DALAM BILIK DARJAH


Kata adjektif "dalam" jarang-jarang disalah tulis oleh pengguna bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana ayatnya mudah difahami dan maksudnya pun sampai. Sebagai contohnya, baca ayat-ayat di bawah:
(1) Cintaku padanya dalam seperti laut.
(2) Longkang itu sungguh dalam dan berbahaya.
(3) Parit di kampung itu sama dalam dengan parit di kampung saya.
Kata arah "dalam" dan kata sendi nama "di dalam" pula mudah menyebabkan pengguna bahasa keliru. Pengguna bahasa keliru kerana mereka tidak dapat membezakan kata sendi nama dengan kata arah. Sebagai contohnya, baca ayat-ayat di bawah.
(4) Murid berada di dalam auditorium. (kata arah "dalam")
(5) Doktor sedang menjalankan pembedahan di dalam dewan bedah. (kata arah "dalam")
(6) Guru sedang bermesyuarat di dalam bilik persidangan. (kata arah "dalam")
(7) Kakak saya dalam usaha menyelesaikan tugasnya. (kata sendi nama "dalam")
( 8 ) Wanita itu dalam perjalanan ke lapangan terbang. (kata sendi nama "dalam")
(9) Guru subjek Bahasa Melayu itu berani bercakap dalam mesyuarat. (kata sendi nama "dalam")
Tip untuk membezakan penggunaan "dalam" sebagai kata adjektif.
(1) boleh menerima atau diikuti kata penguat
(2) boleh dibandingkan dengan awalan se- dan menerima "sama" yang diikuti kata sendi nama "dengan"
Tip untuk membezakan penggunaan "dalam" sebagai kata arah yang membentuk frasa sendi.
(1) hadir selepas kata sendi "ke" atau "di" dan diikuti kata nama konkrit.
(2) membawa maksud ruang atau melibatkan maksud ruang dan arah.
Tip untuk membezakan penggunaan "dalam" sebagai kata sendi nama.
(1) boleh diikuti kata nama
(2) tidak boleh diikuti kata kerja
Kesilapan paling umum dalam kalangan pengguna bahasa
(10a) *Kakak berada dalam kereta. (salah)
(10b) Kakak berada di dalam kereta. (betul)
(11a) *Ibu bijak dalam menyelesaikan masalah itu. (salah)
(11b) Ibu bijak dalam usaha menyelesaikan masalah itu. (betul)
(12a) *Kejayaannya di dalam bidang sukan membanggakan keluarga. (salah)
(12b) Kejayaannya dalam bidang sukan membanggakan keluarga. (betul)
(13a) *Kakak sudah masuk dalam bilik doktor. (salah)
(13b) Kakak sudah masuk ke dalam bilik doktor. (betul)
(14a) *Adik di dalam perjalanan ke Johor. (salah)
(14b) Adik dalam perjalanan ke Johor. (betul)
Saya berharap agar pengguna bahasa akan cakna akan perbezaan antara kata sendi nama “dalam”, dengan kata arah “dalam” yang membentuk frasa sendi nama “di dalam” dan kata adjektif “dalam”. Demikianlah uniknya bahasa kebangsaan kita.
Kalimat bertanda intonasi bergaya,
Bahasa bersahaja memikat jiwa.
Unsur bergabung tutur bersambung,
Logik dan gramatis pasti tergabung.
Kemasnya ejaan bernasnya bacaan,
Indahnya tulisan jadi pedoman.
Kalimat bersusun ayat bersantun,
Terukir syair mahupun pantun.
Kalimat bersendi ayat berpaksi.
Kukuh berdiri kata dan diksi.

No comments: