Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

24 June 2021

NOTA PDPR 8: AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN AKIBAT

 NOTA PDPR 8

AYAT MAJMUK PANCANGAN KETERANGAN AKIBAT


Dalam PdPR 7, kita telah mempelajari ayat majmuk pancangan keterangan musabab. Hari ini, kita belajar pula ayat majmuk pancangan keterangan akibat. Kata hubung pancangan keterangan akibat ialah jenis kedua daripada sembilan ayat majmuk pancangan keterangan. Dalam ayat ini, keterangan akibat ialah unsur yang menerangkan kesan atau hasil sesuatu perbuatan. Kata hubung keterangan akibat adalah seperti hingga dan sehingga. 

Contohnya: 

1. Dia bersorak terlalu kuat hingga serak suaranya. 

2. Pelajar itu berusaha bersungguh-sungguh sehingga dia berjaya. 


Dalam ayat 1, hasil pencerakinannya ialah

(1a) Dia bersorak terlalu kiat.

(1b) Serak suaranya. 


Dalam ayat 2, hasilnya pula apabila dipisahkan kepada ayat tunggal ialah

(2a) Pelajar itu berusaha bersungguh-sungguh.

(2b) Pelajar itu berjaya. 


Ada yang mengatakan bahawa "hingga" dan "sehingga" ada bezanya, iaitu "hingga" untuk menjelaskan akibat/perbuatan yang ada hat dan "sehingga" pula menjelaskan had perbuatan/akibat yang paling hujung. Contohnya,

3. Dia belajar dari pagi hingga petang. (ada had)

4. Dia berbuat jasa kepada ibu bapa sehingga hujung nyawanya. (tiada had). 


Walau bagaimanapun, Tatabahasa Dewan tidak menjelaskan keadaan ini secara terperinci. Jika ada sumber rujukan lain yang menyatakannya, bolehlah kita membincangkannya lebih lanjut. 


Dalam Tatabahasa dewan, "hingga" dan "sampai" juga merupakan kata sendi nama. Oleh sebab "hingga" juga kata sendi nama, murid-murid harus tahu membezakannya dengan kata hubung. "Hingga" yang hadir dalam ayat kata majmuk keterangan boleh diuji dengan memisahkan ayat tersebut tetapi "hingga" yang hadir dalam ayat sebagai kata sendi nama pula tidak dapat dipisahkan. Lihat beberapa contoh di bawah:

5. Pegawai itu berjaga {hingga/ sampai} pagi. 

6. Anak-anaknya belajar {hingga/ sampai} peringkat universiti. 

7. Mereka mengaji al-Quran {hingga/ sampai} dinihari. 


Ketiga-tiga ayat di atas tidak dapat dipisahkan kerana fungsi "hingga/sampai" ialah kata sendi nama, bukan kata hubung.UJI PDPR 8

Pisahkan ayat-ayat majmuk pancangan keterangan akibat di bawah kepada ayat tunggal. Ayat yang anda pisahkan perlulah ada subjek dan predikat dan gramatis.


(i) Penyebaran bahasa Melayu ke daerah sekitaran tersebut sehingga bahasa Melayu terus menapak serta memperkukuh peranannya sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara.

(ii) Dia memperkacang harta orang tuanya hingga habis semuanya. 

(iii) Perselisihan itu berlanjutan sehingga mereka berpisah pada akhir tahun. 

(iv) Anak lelaki itu berjaga hingga ibunya sedar.

(v) Mereka menguli adunan itu sehingga adunan itu menjadi lembut. 

(vi) Pegawai itu menjelaskan perkara itu hingga kami faham.

(Vii) Koheren merupakan kesinambungan idea dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna.

(viii) Kita harus belajar hingga berjaya.

(ix) Kakak menunggu ibu di depan pintu sehingga ibu pulang.

(x) Wanita itu sanggup berkorban hingga anak-anaknya berjaya memasuki universiti.


Selamat menyebarluaskan ilmu bahasa.

Salam sejahtera.

No comments: