Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

20 June 2021

NOTA PDPR 4 Frasa Sendi Nama

 NOTA PDPR 4

Frasa Sendi Nama 

Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Kata sendi nama ialah bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah: di, ke, dari, daripada, pada, kepada, untuk, akan, bagi, hingga, oleh, dengan, tentang, sampai, dan sebagainya. Frasa sendi nama boleh juga, sebagai pilihan, didahului oleh kata bantu. Binaan Frasa Sendi Nama 

Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: 

(i) Kata Sendi Nama + Frasa Nama 

Contoh: Surat itu daripada ayah saya.


Dalam ayat (i) "daripada " ialah kata sendi nama dan “ayah saya” ialah frasa nama.


(ii) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama 

Contoh: Ibu memasukkan beg ke dalam almari yang besar. 


Dalam ayat (ii) "ke " ialah kata sendi nama, “dalam” ialah kata arah dan “almari yang besar” ialah frasa nama.


(iii) Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan 

Contoh: Ayah hendak pergi ke pejabat pos untuk menghantar dokumen.


Dalam ayat (iii) "ke" ialah kata sendi nama, “pejabat pos” ialah frasa nama dan “untuk menghantar dokumen” ialah frasa keterangan.

Dalam ayat yang mempunyai frasa keterangan, “untuk” yang diikuti kata kerja menyebabkan ayat itu dapat dicerakinkan/dipisahkan. Oleh sebab itu, “untuk” dalam ayat tersebut ialah kata hubung.

Sekiranya “untuk” diikuti kata nama, maka “untuk” tersebut ialah kata sendi nama, bukan kata hubung keterangan tujuan.


(iv) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan 

Contoh: Wanita itu berdiri di luar pintu rumah kerana mahu menunggu anaknya pulang.

Dalam ayat (iv) "di" ialah kata sendi nama, “luar” ialah kata arah, “pintu rumah” ialah frasa nama dan “kerana mahu menunggu anaknya pulang” ialah frasa keterangan.


Dengan mengajarkan bentuk-bentuk binaan frasa nama ini kepada anak-anak murid, saya yakin bahawa mereka dapat membezakan kata sendi nama dan kata hubung. Ingat, kata sendi nama yang terdapat dalam ayat menyebabkan ayat itu tidak dapat dipisahkan manakala kata hubung yang terdapat dalam ayat membolehkan ayat tersebut dipisahkan. 


UJIAN PENGUASAAN PDPR

Baca ayat-ayat di bawah, kemudian nyatakan bentuk binaan frasa sendi nama dalam kurungan bagi setiap ayat tersebut.


(1) Lelaki itu (daripada kerabat diraja).

(2) Buku itu diletakkan (di atas kaunter peminjaman buku agar mudah dilihat oleh murid).

(3) Kenderaan itu bergerak (ke dalam bangunan).

(4) Telefon pintar diletakkan oleh ibu (di atas meja bulat).

(5) Kejayaan negara bergantung (pada usaha rakyat). 

(6) Adik masuk ke dewan peperiksaan (untuk menduduki ujian).

(7) Penolong kanan SMK Westland mendapat anugerah lonjakan saujana (daripada JPN Pulau Pinang). 

(8) Cikgu Meganathan meletakkan fail (di tepi para-para buku kerana dia perlu menghantarnya kepada pengetua).

(9) Guru yang gigih itu mencari maklumat (dengan pelbagai sumber demi meningkatkan penguasaan bahasa anak-anak muridnya).

(10) Pengetua sekolah itu memandu kereta (ke utara untuk bermesyuarat).


SELAMAT MENJALANKAN PDPR

No comments: