Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

21 June 2021

NOTA PDPR 5 Ayat Majmuk Pancangan

 NOTA PDPR 5

Ayat Majmuk Pancangan 

Ada ayat majmuk yang terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat itu tidak sama. Seperti yang telah diterangkan, dalam ayat majmuk gabungan terdapat dua ayat atau lebih yang bersifat sama taraf, yakni masing-masing dapat berdiri sendiri. Sebaliknya, dalam ayat majmuk pancangan terdapat satu ayat utama atau ayat induk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu. 

Ada tiga jenis ayat majmuk pancangan dalam bahasa Melayu, yang ditentukan oleh cara pembentukan dan jenis ayat yang dipancangkan, iaitu: 

(i) Ayat relatif.

(ii) Ayat komplemen.

(iii) Ayat keterangan. Hari ini kita belajar satu daripadanya, iaitu "Ayat Relatif" 

Ayat relatif ialah ayat yang ditandai dengan penggunaan perkataan yang, seperti contoh yang berikut: 

1. Saya membeli baju yang berwarna merah. 

2. Mereka menonton wayang yang amat lucu. 

3. Budak yang sedang membaca majalah itu anak saya. 

4. Lembu yang menanduk kereta saya itu lari ke dalam semak. 

5. Bas yang dinaiki adik saya itu bas ekspres. 

6. Emak menggosok baju yang dijahit oleh Lina. 


Ayat 1 sebenarnya terdiri daripada dua ayat, iaitu: 

49. (a) Saya membeli baju. 

49. (b) Baju itu berwarna merah. 


Apabila kedua-dua ayat itu dimajmukkan, ayat Baju itu berwarna merah dipancangkan ke dalam ayat induk Saya membeli baju. Oleh sebab ungkapan baju diulang, maka baju yang kedua itu digugurkan dan digantikan dengan kata hubung relatif yang. Proses ini boleh dianggap sebagai mengalami tingkat-tingkat perubahan seperti yang berikut: 

Pertama : Saya membeli baju + Baju itu berwarna merah 

Kedua : Saya membeli baju + Baju itu berwarna merah 

Ketiga : Saya membeli baju yang berwarna merah. 


Dalam ayat Saya membeli baju yang berwarna merah, ayat induknya ialah Saya membeli baju, sementara ayat kecil relatif yang dipancangkan ke dalamnya ialah Baju itu berwarna merah yang kemudiannya menjadi yang berwarna merah. Demikian juga halnya dengan ayat (3) Budak yang sedang membaca majalah itu anak saya yang terdapat dua ayat di dalamnya, iaitu: 

3. (a) Budak itu anak saya. 

3. (b) Budak itu sedang membaca majalah. 


Ayat Budak itu sedang membaca majalah dipancangkan ke dalam ayat Budak itu anak saya. Oleh sebab frasa budak itu diulang, maka frasa nama kedua yang serupa digugurkan dan diganti dengan kata relatif yang. Secara kasar, proses ini boleh digambarkan seperti yang berikut: 

Pertama : Budak itu anak saya + Budak itu sedang membaca majalah. 

Kedua : Budak itu + Budak itu sedang membaca majalah + anak saya. 

Ketiga : Budak yang sedang membaca majalah itu anak saya. 


Perbezaan antara ayat 1 dengan ayat 3 terletak pada hakikat bahawa dalam ayat 1 ayat kecil yang dipancangkan ke dalam predikat ayat itu bertugas sebagai objek, sementara ayat 3 menerima ayat pancangan sebagai subjeknya dengan menukarkan bentuk ayat itu kepada budak yang sedang membaca majalah itu. Ayat 5 berbeza lagi daripada kedua-dua ayat sebelumnya. Seperti ayat relatif lain, ayat ini juga terdiri daripada ayat induk dengan ayat kecil seperti yang berikut: 

Ayat induk : 5. (a) Bas itu bas ekspres. 

Ayat kecil : 5.(b) Adik saya menaiki bas itu. 


yang dijadikan ayat pasif: Bas dinaiki adik saya. 


Pemajmukan ayat induk 5 (a) dan ayat kecil 5 (b) melahirkan ayat baharu, ayat majmuk relatif: 

Bas yang dinaiki adik saya itu bas ekspres. 


LATIHAN PDPR 1

Pisahkan ayat-ayat relatif di bawah kepada ayat tunggal.


1. Mereka melihat lukisan yang sungguh indah itu. 

2. Pihak pengurusan membantu pekerja yang ditimpa kemalangan di tempat kerja. 

3. Guru sukan memuji murid-murid yang berjaya dalam pertandingan itu. 

4. Orang yang baru datang itu membawa buah tangan. 

5. Udara yang nyaman menyegarkan. 

6. Pemuda yang berusaha bersungguh-sungguh itu memenangi hadiah. 

7. Mereka menunggu di bilik yang telah dibersihkan. 

8. Buku yang dibeli oleh Ali amat tebal. 

9. Mereka melihat anak bulan di Bait al-Hilal yang terletak di Teluk Kemang. 

10. Perompak yang menembak polis telah ditangkap. 


Selamat menjalankan PdPR.