Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

21 May 2020

KATA PENGUAT YANG SERING KALI MENJERAT MURID DALAM PEPERIKSAAN DAN PEMBETULANNYA

KATA PENGUAT YANG SERING KALI MENJERAT MURID DALAM PEPERIKSAAN DAN PEMBETULANNYA
KESALAHAN PERTAMA
paling + KA + sekali
(1) paling cantik sekali
(2) paling buruk sekali
(3) paling indah sekali
(4) paling mudah sekali
(5) paling rajin sekali
NYATAKAN PEMBETULANNYA:
(1a)
(1b)
(2a)
(2b)
(3a)
(3b)
(4a)
(4b)
(5a)
(5b)
KESALAHAN KEDUA
ter- + KA + sekali
(1) tercantik sekali
(2) terburuk sekali
(3) terindah sekali
(4) termudah sekali
(5) terrajin sekali
NYATAKAN PEMBETULANNYA:
(1a)
(1b)
(2a)
(2b)
(3a)
(3b)
(4a)
(4b)
(5a)
(5b)
KESALAHAN KETIGA
teramat + KA + sekali
(1) teramat cantik sekali
(2) teramat buruk sekali
(3) teramat indah sekali
(4) teramat mudah sekali
(5) teramat rajin sekali
NYATAKAN PEMBETULANNYA:
(1a)
(1b)
(2a)
(2b)
(3a)
(3b)
(4a)
(4b)
(5a)
(5b)
KESALAHAN KEEMPAT
tersangat + KA + sekali
(1) tersangat cantik sekali
(2) tersangat buruk sekali
(3) tersangat indah sekali
(4) tersangat mudah sekali
(5) tersangat rajin sekali
NYATAKAN PEMBETULANNYA:
(1a)
(1b)
(2a)
(2b)
(3a)
(3b)
(4a)
(4b)
(5a)
(5b)
KESALAHAN KELIMA
paling + ter- + KA + sekali
(1) paling tercantik sekali
(2) paling terburuk sekali
(3) paling terindah sekali
(4) paling termudah sekali
(5) paling terbesar sekali
NYATAKAN PEMBETULANNYA:
(1a)
(1b)
(2a)
(2b)
(3a)
(3b)
(4a)
(4b)
(5a)
(5b)
KESALAHAN KEENAM
tersungguh + KA
(1) tersungguh cantik
(2) tersungguh buruk
(3) tersungguh indah
(4) tersungguh mudah
(5) tersungguh rajin
NYATAKAN PEMBETULANNYA:
(1a)
(1b)
(2a)
(2b)
(3a)
(3b)
(4a)
(4b)
(5a)
(5b)
KESALAHAN KETUJUH
tersungguh + KA + sekali
(1) tersungguh cantik sekali
(2) tersungguh buruk sekali
(3) tersungguh indah sekali
(4) tersungguh mudah sekali
(5) tersungguh rajin sekali
NYATAKAN PEMBETULANNYA:
(1a)
(1b)
(2a)
(2b)
(3a)
(3b)
(4a)
(4b)
(5a)
(5b)
KESALAHAN KELAPAN
sangat + KA (gandaan)
(1) sangat riuh-rendah
(2) sangat licin-licau
(3) sangat bengkang-bengkok
(4) sangat kusut-masai
(5) sangat comot-momot
NYATAKAN PEMBETULANNYA:
(1a)
(1b)
(2a)
(2b)
(3a)
(3b)
(4a)
(4b)
(5a)
(5b)
KESALAHAN KESEMBILAN
amat + KA (gandaan)
(1) amat riuh-rendah
(2) amat licin-licau
(3) amat bengkang-bengkok
(4) amat kusut-masai
(5) amat comot-momot
NYATAKAN PEMBETULANNYA:
(1a)
(1b)
(2a)
(2b)
(3a)
(3b)
(4a)
(4b)
(5a)
(5b)
KESALAHAN KESEPULUH
sungguh + KA (gandaan)
(1) sungguh riuh-rendah
(2) sungguh licin-licau
(3) sungguh bengkang-bengkok
(4) sungguh kusut-masai
(5) sungguh comot-momot
NYATAKAN PEMBETULANNYA:
(1a)
(1b)
(2a)
(2b)
(3a)
(3b)
(4a)
(4b)
(5a)
(5b)

1 comment:

Learn online said...
This comment has been removed by a blog administrator.