Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

24 June 2015

INFORMASI BAHASA - “MERUJUK PADA” ATAU “MERUJUK KEPADA”?

INFORMASI BAHASA
24.06.2015
“MERUJUK PADA” ATAU “MERUJUK KEPADA”?

(1) ...... merujuk pada Kamus Dewan.
(2) ...... merujuk kepada Kamus Dewan.
(3) ...... merujuk Kamus Dewan.

          Ketiga-tiga jenis frasa sering kita temukan dalam ayat, karangan, majalah, buku dan pelbagai media cetak yang lain mahupun dapat kita dengar melalui media elektronik yang lain.

          Dalam subjek Bahasa Melayu, tiada dua konsep penerimaan untuk kata sendi “pada” dan “kepada”. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap kata sendi mempunyai fungsi dan kegunaan yang tersendiri. Eloklah sekiranya kita teliti penggunaan kata sendi “pada” dan “kepada” seperti yang berikut:

Untuk makluman semua, kata sendi nama "pada" digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat, digunakan dalam ungkapan ada + pada  (manusia dan haiwan) dalam beberapa situasi tertentu, seperti yang berikut:

(i) menunjukkan keterangan waktu apabila mendahului kata nama yang menyatakan waktu atau masa. Antaranya adalah seperti yang berikut:
(a)
......pada masa lapang...... (gramatis)
...... di masa lapang...... (tidak gramatis)

(b)
......pada zaman moden...... (gramatis)
......di zaman moden...... (tidak gramatis)

(ii) kata sendi nama "pada" apabila didahului perkataan "ada", mesti diikuti oleh kata nama yang merujuk manusia dan haiwan. Antaranya adalah seperti yang berikut:

(c)
......ada pada ibu...... (gramatis)
......ada di ibu...... (tidak gramatis)

(d)
......ada pada kucing...... (gramatis)
...... ada di kucing...... (tidak gramatis)

(iii) sebagai perkataan yang terletak di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja yang mengandungi maksud sandaran. Antaranya adalah seperti

(e)
......bergantung pada...... (gramatis)
......bergantung kepada......(tidak gramatis)

(f)
.....dipasang pada kereta....... (gramatis)
.....dipasang di kereta....... (tidak gramatis)

(g)
......digantung pada dinding...... (gramatis)
......digantung di dinding...... (tidak gramatis)

Kata sendi nama "kepada" terletak di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menyatakan sasaran yang merujuk manusia, haiwan, unsur mujarad, menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan. Contohnya:

(h) sasaran merujuk manusia
...... menghantar surat kepada ibu.... (gramatis)
...... menghantar surat ke ibu ...... (tidak gramatis)

(i) sasaran merujuk haiwan
...... menghadiahkan kucing kepada kakak...... (gramatis)
...... menghadiahkan kucing ke kakak ...... (tidak gramatis)

(j) merujuk unsur mujarad (abstrak)
...... penting kepada negara Malaysia.... (gramatis)
...... penting pada negara Malaysia ...... (tidak gramatis)
(k) menyatakan pecahan
...... terbahagi kepada dua kumpulan...... (gramatis)
...... terbahagi ke dua kumpulan ...... (tidak gramatis)

(l) menyatakan perubahan keadaan
...... daripada 32 darjah Celsius kepada 35 darjah Celsius ...... (gramatis)
...... daripada 32 darjah Celsius ke 35 darjah Celsius ...... (tidak gramatis)

...... daripada sedih kepada gembira...... (gramatis)
...... daripada sedih ke gembira ...... (tidak gramatis)

Setelah melihat dan mengkaji fungsi kata sendi nama “pada” dan “kepada”. Kita dapati bahawa tiada fungsi yang sesuai untuk dipadankan dengan frasa “merujuk kepada Kamus Dewan” waima “merujuk pada Kamus Dewan”. Oleh sebab itu, "merujuk pada" dan “merujuk kepada” sememangnya tidak gramatis.  

Kamus Dewan mestilah dijadikan panduan untuk mendapatkan makna sesuatu kata. Jika anda berhajatkan panduan untuk menggunakan sesuatu kata dengan betul, maka hendaklah merujuk buku Tatabahasa Dewan. Seperti yang kita sedia maklum, dalam buku Tatabahasa Dewan, merujuk ialah kata kerja transitif yang diikuti objek selepasnya, seperti merujuk buku; dan kata sendi nama terhadap pula digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan yang melibatkan penyambut tertentu.

Mengikut rumus tatabahasa, frasa "Merujuk Kamus Dewan" sebagai frasa yang gramatis kerana “merujuk” ialah kata kerja transitif yang perlu diikuti objek daripada frasa nama, iaitu Kamus Dewan. Walau bagaimanapun frasa "merujuk kepada Kamus Dewan" telah mantap penggunaannya dalam kalangan masyarakat dan diterima.


Kesimpulannya, frasa “merujuk kepada Kamus Dewan” gramatis kerana penggunaannya yang telah mantap dalam kalangan ahli masyarakat dan “merujuk Kamus Dewan” juga dikatakan frasa yang gramatis kerana sesuai dengan formula tatabahasa. Kesimpulannya, bahasa Melayu ialah bahasa yang amat unik kerana konsep kebiasaannya diterima sebagai frasa yang gramatis dan konsep ketatabahasaan diguna pakai sebagai frasa yang gramatis. Secara tuntas, betulkan yang salah, biasakan yang betul, elakkan yang salah, dan biasakan yang gramatis.

No comments: