Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

24 June 2015

INFORMASI BAHASA - “BERGANTUNG PADA” ATAU “BERGANTUNG KEPADA”?

INFORMASI BAHASA
“BERGANTUNG PADA” ATAU “BERGANTUNG KEPADA”?
Merujuk buku Tatabahasa Dewan, halaman 275, kata sendi nama "pada" antaranya berfungsi sebagai perkataan yang terletak di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 265-284. Dalam pengajaran bahasa Melayu, dari segi kata sendi nama, satu daripada penggunaan kata sendi nama “kepada” adalah untuk menunjukkan maksud sasaran. Sementara itu, satu daripada fungsi kata sendi nama “pada” adalah untuk menunjukkan maksud sandaran. Maka, kata sendi nama yang sesuai dengan konteks ayat yang tersebut ialah:
1.
...... bergantung pada semangat ketabahan.... (gramatis)
...... bergantung kepada semangat ketabahan.... (tidak gramatis)
2.
...... memberikan penegasan pada bahagian itu dalam predikat (gramatis)
...... memberikan penegasan kepada bahagian itu dalam predikat (tidak gramatis)
3.
...... menumpukan perhatian pada bidang sintaksis...... (gramatis)
...... menumpukan perhatian kepada bidang sintaksis...... (tidak gramatis)
4.
...... memberikan pengkhususan pada bidang morfologi ...... (gramatis)
...... memberikan pengkhususan kepada bidang morfologi ...... (tidak gramatis)
5.
...... berpaut pada rotan..... (gramatis)
...... berpaut kepada rotan..... (tidak gramatis)
Akhirulkalam, jika tidak memahami penggunaan kata sendi yang tepat, rujuklah Tatabahasa Dewan untuk mendapatkan kepastian. Yang pasti, keyakinan kita berbahasa akan bertambah jika kita dapat menggunakan bahasa dengan betul dan gramatis.

1 comment:

Anonymous said...

Maaf bertanya, perkataan "berlangsung, bergantung dan terpaksa" bukan kata kerja terbitan ke?