Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

13 March 2020

OLEH SEBAB/ OLEH KERANA / SEBAB / KERANA / LANTARAN

OLEH SEBAB/ OLEH KERANA / SEBAB / KERANA / LANTARAN

Saya tidak hadir oleh kerana demam. ❌
Saya tidak hadir kerana demam. ✅
Saya tidak hadir oleh sebab demam. ✅
Saya tidak hadir sebab demam. ✅
Saya hadir lantaran aktiviti ini penting. ✅

(rujuk gambar) Bahagian kiri dalam gambar ialah halaman 493, Tatabahasa Dewan Edisi Baharu manakala bahagian kanan dalam gambar ialah halaman 515, Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Ada perbezaan dan entri baharu dalam kategori "Kata Hubung Pancangan Keterangan Musabab", iaitu "sebab" dimasukkan. Adakah hal ini membuktikan bahawa "sebab" diterima sebagai kata hubung pancangan keterangan musabab? Jawabannya ya.

Dalam analisis saya, kesalahan "oleh kerana" belum pernah diuji dalam kesalahan bahasa dalam soalan 3 (d), Kertas 2, BM SPM setakat ini. Jika diuji, adakah "sebab" boleh diterima? Jika panel penggubal soalan merujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, yakni terbitan terkini, ternyata kemunculan "sebab" sebagai entri baharu dalam kata hubung pancangan keterangan musabab dan kemasukan ayat baharu, ayat 115 dalam halaman 515 wajar diterima kerana kemantapannya dalam lisan dan pertuturan harian. Lebih-lebih lagi, masyarakat kia suka menggunakan "sebab" untuk menggantikan "kerana" dalam perbualan. Demikian pandangan saya. Murnikan jika ada khilaf.

 Mengapakah "oleh kerana" tidak gramatis?

"oleh kerana" tidak gramatis kerana "oleh" ialah kata sendi nama manakala "kerana" ialah kata hubung. Kata sendi nama tidak boleh menerima kata hubung, sebaliknya mesti menerima kata nama. Oleh hal yang demikian, "oleh kerana" tidak gramatis berbanding dengan "oleh sebab". Hal ini dikatakan demikian kerana "sebab" ialah kata nama. Jika "oleh sebab" sama maknanya dengan "kerana", maka "oleh kerana" bermaksud "oleh oleh sebab".

Setuju?

No comments: