Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

26 February 2016

INFORMASI BAHASA - PEMBENTUKAN KATA BERIMBUHAN AWALAN SANSKRIT “MAHA”

INFORMASI BAHASA
PEMBENTUKAN KATA BERIMBUHAN AWALAN SANSKRIT “MAHA”
Bahasa Melayu mempunyai sistem imbuhan yang lengkap untuk menampung keperluan dalam bidang kebahasaan selama ini. Walau bagaimanapun, dengan bertambahnya bidang ilmu dan ikhtisas yang baharu, sistem imbuhan asing telah dipinjam untuk menampung kemasukan bentuk-bentuk kata pinjaman untuk keperluan peristilahan. Imbuhan maha- telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar bahasa Melayu sehinggapenggunaannya amat produktif. Imbuhan maha- berfungsi melahirkan bentuk kata adjektif dan kata nama dan membawa pengertian paling atau tahap terbesar, tertinggi, dan teragung. contohnya:
maha + raja = maharaja
maha + rani = maharani
maha + karya = mahakarya
maha + guru = mahaguru
maha + siswa = mahasiswa
maha + siswi = mahasiswi
maha + meru = mahameru
maha + dewa = mahadewa
maha + dewi = mahadewi
maha + duta = mahaduta
maha + hakim = mahahakim
maha + jana = mahajana
maha + putera = mahaputera
maha+resi = maharesi
maha+rana = maharana
maha+rupa=maharupa
maha+si + tua = mahasitua
Mengikut kelaziman, ejaan bentuk terbitan daripada jenis maha + kata adjektif dieja berasingan. Perkataan “maha” dalam binaan ini tidak bertaraf imbuhan tetapi satu perkataan yang utuh dan bermandiri.
maha + mulia = maha mulia
maha + besar = maha besar
maha + agung = maha agung
maha + kuasa = maha kuasa
Penggunaan bahasa Melayu berimbuhan pinjaman dalam ayat,wacana, dan penulisan membuktikan ketinggian tahap kefahaman kita terhadap sistem imbuhan dan peristilahan bahasa Melayu. Gunakanlah istilah daripada imbuhan pinjaman yang dieja dengan betul agar bahasa kebangsaan kita terus produktif. Produktiviti dan kemajuan bahasa bergantung pada penggunanya yang terus menghargai bahasa sebagai produk yang mampu membentuk persefahaman sesama penggunanya. Ingatlah bahawa hilang bahasa lenyaplah bangsa!

No comments: