Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

23 February 2016

INFORMASI BAHASA - IMBUHAN MENGE- DAN KEKECUALIANNYA

INFORMASI BAHASA
IMBUHAN MENGE- DAN KEKECUALIANNYA
Soalan berbentuk imbuhan sering kali menjadi pilihan utama penggubal soalan untuk menguji calon peperiksaan. Hal ini dikatakan demikian kerana imbuhan ialah bidang morfologi yang menjadi tema utama dalam ujian waima peperiksaan. Awalan meng- menjadi menge- apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bersuku kata satu, baik perkataan Melayu mahupun kata pinjaman. Contohnya:
bom – mengebom
cat – mengecat
cas – mengecas
caj – mengecaj
cam – mengecam
sah – mengesahkan
pos – mengepos
tin – mengetin
lap – mengelap
kod – mengekodkan
had – mengehadkan
khas – mengekhaskan

Kekecualian timbul pada kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan, iaitu awalan meng- tidak berubah menjadi menge-. Contohnya:
stor – menstor
brek – membrek
klip – mengklip
klik – mengklik
klon – mengklon
Ada lagi? Mohon cadangkan kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan agar dapat kita memperkaya perbendaharaan kata yang dikecualikan daripada imbuhan awalan menge-. Daripada usaha kolektif ini, kita dapat membantu diri sendiri dan anak murid serta pengguna bahasa untuk mempertingkatkan kosa kata dan kefahaman kita terhadap penggunaan imbuhan menge-.
Berbanjar cemara di tanah rata,
jadi teduhan sekumpulan murai;
Segar dan mesra bahasa kita,
Anugerah warisan usah terburai.

No comments: