Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

5 January 2016

INFORMASI BAHASA - PENGGANDAAN KATA MAJMUK

INFORMASI BAHASA
PENGGANDAAN KATA MAJMUK

Dalam peperiksaan waima ujian, kata majmuk sering menjadi topik pilihan guru. Oleh sebab itu, penguasaan murid dalam topik penggandaan kata majmuk memainkan peranan penting. Hal ini dikatakan demikian kerana kepelbagaian kata majmuk yang ditulis dalam karangan juga menjadi bonus kepada murid untuk mendapat markah yang baik dalam penulisan. Sebenarnya, penggandaan kata majmuk melibatkan unsur pertama kata sahaja. Banyak kesilapan dilakukan oleh pengguna bahasa telah dikesan melalui media dan penulisan. Contohnya:

1.
alat tulis-alat tulis (salah)
alat-alat tulis (betul)

2.
gambarajah-gambarajah (salah)
gambar-gambar rajah (betul)

3.
balai raya-balai raya (salah)
balai-balai raya (betul)

4.
suku kata-suku kata (salah)
suku-suku kata(betul)

5.
jirim organik-jirim organik (salah)
jirim-jirim organik (betul)

6.
kapal terbang-kapal terbang (salah)
kapal-kapal terbang (betul)

7.
garis pusat-garis pusat (salah)
garis-garis pusat (betul)

8.
model linear-model linear (salah)
model-model linear (betul)

Dalam penggandaan kata majmuk yang melibatkan kata nama khas, pengekalan huruf besar harus diambil perhatian. Contohnya:

1.
Menteri-menteri Besar (salah)
Menteri-Menteri Besar (betul)

2.
Naib-naib Canselor (salah)
Naib-Naib Canselor (betul)

3.
Penolong-penolong Pendaftar (salah)
Penolong-Penolong Pendaftar (betul)
4.
Ketua-ketua Menteri (salah)
Ketua-Ketua Menteri (betul)

Menurut Tatabahasa Dewan, satu kekecualian dalam penggandaan ialah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. Hal ini dikatakan demikian kerana penggandaan kata majmuk mantap haruslah melibatkan keseluruhan unsur. Contohnya:

1.
pesuruh-pesuruhjaya (salah)
pesuruhjaya-pesuruhjaya (betul)

2.
warga-warganegara (salah)
warganegara-warganegara (betul)

3.
tanda-tandatangan (salah)
tandatangan-tandatangan (betul)

4.
jawatan-jawatan kuasa (salah)
jawatankuasa-jawatankuasa (betul)

5.
setia-setiausaha (salah)
setiausaha-setiausaha (betul)


Akhir kata, betulkan yang salah, biasakan yang betul!

1 comment:

Unknown said...

My friends told me that you can get Clash of Clans gems on http://maxclashgems.com I just tried that! (8PKDt)