Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

6 January 2016

INFORMASI BAHASA - PENGIMBUHAN KATA MAJMUK

INFORMASI BAHASA
PENGIMBUHAN KATA MAJMUK

Kata majmuk boleh menerima imbuhan untuk menghasilkan kata terbitan. Demikianlah indahnya bahasa Melayu yang diwarnai kehadiran imbuhan. Pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk, iaitu:

Bentuk pertama, apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja, ejaannya tetap terpisah. Walau bagaimanapun, bentuk kedua pula ialah kata majmuk yang menerima imbuhan apitan pula menyebabkan ejaannya menjadi bercantum. Contohnya:

1.
campur aduk (kata majmuk)
campuradukkan (salah)
mencampur adukkan (salah)
campur adukkan (betul)
bercampur aduk (betul)
mencampuradukkan (betul)

2.
litar selari (kata majmuk)
litarselarikan (salah)
melitar selarikan (salah)
litar selarikan (betul)
berlitar selari (betul)
melitarselarikan (betul)

3.
ambil alih (kata majmuk)
ambilalihkan (salah)
mengambil alihkan (salah)
ambil alihkan (betul)
mengambil alih (betul)
mengambilalihkan (betul)
pengambilalihan (betul)

4.
temu bual (kata majmuk)
temubualkan (salah)
menemu bualkan (salah)
menemu bual (betul)
menemubualkan (betul)
penemubualan (betul)

5.
daya serap (kata majmuk)
dayaserapkan (salah)
berdayaserap (salah)
mendaya serapkan (salah)
berdaya serap (betul)
mendayaserapkan (betul)
pendayaserapan (betul)

6.
garis kasar (kata majmuk)
bergariskasar (salah)
menggariskasar (salah)
menggaris kasar (betul)
menggariskasarkan (betul)
digariskasarkan (betul)

7.
satu padu (kata majmuk)
bersatupadu (salah)
menyatu padukan (salah)
bersatu padu (betul)
menyatupadukan (betul)
disatupadukan (betul)

8.
urus niaga (kata majmuk)
berurusniaga (salah)
mengurus niagakan (salah)
diurus niagakan (salah)
berurus niaga (betul)
mengurusniagakan (betul)
diurusniagakan (betul)

Jika pengguna bahasa dapat menguasai penggunaan kata majmuk dan penjanaan kata majmuk berimbuhan dan menggandakan kata majmuk, saya yakin bahawa pelbagai kata yang menarik akan muncul dalam penulisan. Oleh sebab itu, penguasaan kata majmuk ialah kunci utama untuk menulis perkataan berbahasa Melayu yang betul dan indah. Pengindahan kata dan pemurniannya memerlukan pengetahuan asas imbuhan dan konsep yang utuh.
Oh, indahnya bahasa kebangsaanku!

No comments: