Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

7 January 2016

INFORMASI BAHASA - KATA NAMA TERBITAN

INFORMASI BAHASA
KATA NAMA TERBITAN
Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil daripada proses pengimbuhan, iaitu proses menggandingkan imbuhan kata nama pada kata-kata dasar. Terdapat empat jenis imbuhan kata nama (awalan, akhiran, apitan, dan sisipan) yang boleh berganding dengan lima jenis kata dasar untuk menghasilkan kata nama terbitan seperti yang berikut:
1.
akar, bentuk morfem terikat yang bukan imbuhan:
tapa – pertapaan
tawa – ketawa
mudi – kemudi
2.
kata tunggal, perkataan yang dibentuk oleh satu morfem bebas:
laut – lautan
syor – pengesyoran
ikut – ikutan
hakis – hakisan
pulihara – pemuliharaan
3.
kata terbitan, perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan:
berangkat – keberangkatan
berkesan – keberkesanan
sinambung – kesinambungan
4.
kata majmuk yang dibentuk oleh dua morfem bebas atau lebih:
daya serap – daya serapan
ibu bapa – keibubapaan
satu padu – bersatu padu
5.
rangkaian kata, bentuk binaan sintaksis yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan:
tidak adil – ketidakadilan
salah guna – penyalahgunaan
tidak sempurna – ketidaksempurnaan
Berikut ialah kesilapan pengguna bahasa:
1.
ketidak bertanggungjawaban (salah)
ketidakbertanggungjawaban (betul)
2.
ketidak fahaman (salah)
ketidakfahaman (betul)
3.
ketidak berpengetahuan (salah)
ketidakberpengetahuan (betul)
Betulkan yang salah, biasakan yang betul!

No comments: