Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

25 May 2015

PENJODOH BILANGAN DALAM KATA BILANGAN

INFORMASI BAHASA
PENJODOH BILANGAN DALAM KATA BILANGAN
Kata bilangan ialah sejumlah perkataan yang menjadi penerang jumlah frasa nama dan hadir sebelum frasa terebut. Kata bilangan dapat dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu:
a) kata bilangan menunujukkan jumlah yang tentu sifatnya disebut bilangan kardinal.
Contohnya dua, dua puluh, sejuta dan sebagainya.
b) kata bilangan yang menunjukkan bilangan tak tentu.
Contohnya segala, semua beberapa, sedikit dan sebagainya.
c) kata bilangan yang membawa maksud himpunan.
Contohnya, ketiga-tiga, berabad-abad, berguni-guni dan sebagainya.
d) kata bilangan yang membawa maksud pisahan.
Contohnya masing-masing, tiap-tiap dan sebagainya.
e) kata bilangan yang membawa maksud pecahan.
Contohnya setengah, sepertiga, dua pertiga dan sebagainya.
Kata bilangan pisahan "setiap" atau "tiap-tiap" tidak perlu diikuti penjodoh bilangan, isu sebenarnya ialah sama ada kata nama yang hadir selepas kata setiap perlu didahului penjodoh bilangan atau tidak.
Bagi menghasilkan ayat yang gramatis dan untuk menunjukkan bilangan kata nama perlu hadir berpasangan dengan penjodoh bilangan.
Penjodoh bilangan lazimnya digunakan berpasangan dengan nama apabila menunjukkan bilangan.
Contohnya, tiga buah kenderaan dan lima buah rumah.
Oleh sebab itu, kata bilangan tentu, himpunan, dan kata bilangan "beberapa".
Contohnya,
1.
beberapa pelajar (salah)
beberapa orang pelajar (betul)
2.
kelima-lima pelajar (salah)
kelima-lima orang pelajar (betul)
3.
lima guru (salah)
lima orang guru (betul)
4.
Setiap batang pen (salah)
setiap pen (betul)
5.
sesetengah buah buku (salah)
sesetengah buku (betul)
6.
setengah-setengah kumpulan pelajar (salah)
setengah-setengah pelajar (betul)
7.
tiap-tiap batang rokok (salah)
tiap-tiap rokok (betul)
8.
berjuta-juta murid (salah)
berjuta-juta orang murid (betul)
9.
beribu-ribu pendatang asing (salah)
beribu-ribu orang pendatang asing (betul)
10.
sejuta kereta (salah)
sejuta buah kereta (betul)
Selamat belajar!
Sekian, terima kasih.

No comments: