Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

29 September 2008

Karangan Bergambar PMR Ramalan 5 dan 6 - Tema Pertanian

Soalan Karangan Bergambar - Ramalan 5Gambar tunggal di bawah menggambarkan seorang pemuda sedang mengerjakan sawah. Huraikan sebab-sebab para siswazah atau lepasan univerisiti enggan menceburkan diri dalam bidang pertanian. Huraian anda hendaklah kurang daripada 120 patah kata.


[ 20 markah ]
Pada zaman moden ini, banyak siswazah yang dilaporkan menganggur. Hal ini demikian kerana mereka enggan menceburkan diri dalam bidang pertanian walaupun bidang ini menawarkan peluang pekerjaan yang luas kepada mereka.Sebab utama para siswazah enggan menceburkan diri dalam bidang pertanian kerana mereka berkelulusan dalam bidang lain. Sebagai contoh, graduan lulusan ekonomi, pentadbiran, dan undang-undang beranggapan mereka tidak sesuai bermandi peluh di sawah padi. Oleh sebab itu, bidang pertanian negara semakin dipinggirkan.


Selain itu, pekerjaan bertani dianggap kotor dan kasar bagi mereka. Hal ini demikian kerana pekerjaan ini disinonimkan sebagai pekerjaan yang tidak popular. Mereka enggan dipanggil sebagai golongan pekerja yang kurang profesional jika berkecimpung dalam bidang pertanian.


Pada masa yang sama, kebanyakan siswazah malu menjadi petani. Mereka sentiasa berfikiran bahawa pekerjaan ini disamakan dengan golongan miskin. Hal ini demikian kerana kebanyakan petani masih berpendapatan tidak stabil. Oleh itu, mereka enggan melibatkan diri dalam bidang pertanian.


Secara tuntas, para siswazah haruslah mengubah persepsi mereka terhadap bidang pertanian. Hal ini demikian kerana negara Malaysia berwawasan untuk menjadi negera pertanian moden dalam arus globalisasi ini.


Ramalan 6


Lihat gambar di bawah dengan teliti, seorang petani sedang mengerjakan tanamannya secara kecil-kecilan. Oleh sebab itu, huraikan cara-cara untuk meningkatkan pendapatan petani di negara kita. Huraian anda hendaklah kurang daripada 120 patah kata.Pada zaman mengejar kemodenan ini, para petani di negara kita masih bergelumang dalam selimut kemiskinan. Oleh itu, golongan ini perlulah dibantu agar pendapatan mereka terus meningkat demi taraf kehidupan yang lebih tinggi.


Sebenarnya, petani haruslah melakukan kerja-kerja penanaman secara besar-besaran. Penggunaan teknologi moden dapat mengefisienkan dan mempercepat hasil pertanian. Dengan cara ini, mereka dapat mengkomersialkan bidang pertanian sekali gus meningkatkan pendapatan.


Di samping itu, pihak kerajaan haruslah memberi bantuan kewangan dan kemahiran kepada para petani. Bank Pertanian umpananya, perlulah menyuntik modal yang dapat memberi semangat kepada para petani unttuk bekerja keras. Langkah ini pasti dapat meningkatkan dan memajukan sektor pertanian negara kita.


Selain bantuan kewangan dan kemahiran, penggunaan baja kimia juag penting untuk mempercepat pertumbuhan hasil pertanian. Hal ini demikian kerana hasil pertanian yang bermutu tinggi merupakan kunci pendapatan lumayan golongan petani. Oleh hal yang demikian, kualiti produk pertanian dapat meningkatkan imej bidang pertanian negara.


Kesimpulannya, kegiatan pertanian di negara ini mestilah dimajukan dengan serius. Hal ini penting agar kita dapat merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi negara pertanian moden di rantau ini.

No comments: