Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

4 September 2008

"di dalam" dan " dalam" dan " di" yang mengelirukan pengguna bahasa

Kata sendi nama "di" digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat.
Misalnya, "di sekolah", "di Ipoh" dan "di halaman".

Kata sendi nama "di" tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa, atau zaman.
Contohnya,
 • di masa (salah) pada masa (betul)
 • di waktu (salah) pada waktu (betul)
 • di zaman (salah) pada zaman (betul)
 • di saat-saatt (salah) pada saat-saat (betul)

Kata sendi nama "dalam" dan "antara" pula hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak.
Contohnya:
 • “Dalam hal ini, (bukan: Di dalam hal ini,);
 • dalam bahasa kebangsaan (bukan di dalam bahasa kebangsaan);
 • perjanjian antara kedua-dua pihak (bukan di antara kedua-dua pihak);
 • persamaan antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi (bukan persamaan di antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi).

Contoh penggunaan frasa sendi nama ‘di dalam’ yang betul adalah seperti contoh yang berikut:

 • “Dilarang merokok di dalam pejabat”;
 • “Majlis itu diadakan di dalam dewan.”

  Contoh penggunaan frasa sendi nama 'di antara' pula, ialah:
 • “Jarak di antara rumahnya dengan sekolah kira-kira 500 meter”.

No comments: