Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

13 December 2020

JIMAT CERMAT dan JIMAT-JIMAT

Perkataan “jimat” dan “cermat” muncul dalam setiap karangan murid yang bertemakan kewangan dan ekonomi. Walau bagaimanapun, mereka selalunya menulis “berjimat-cermat” dan “jimat-cermat” dan kebanyakan guru juga tidak membetulkan kesilapan ini sewaktu menanda/menyemak karangan/penulisan murid semata-mata kerana ejaan tidak ditolak markah atau guru tersebut juga tidak sedar bahawa ejaan yang tepat ialah “berjimat cermat” atau “jimat cermat”. Silap tidak apa-apa, kita belajar sama-sama. Jangan ambil hati akan teguran ini ya, cikgu. Janganlah kerana bunyi “mat”...”mat”, kita menganggapnya kata ganda pula.

Oleh sebab “jimat” dan “cermat” mempunyai makna yang berbeza tetapi ada kesamaannya dan kedua-dua patah perkataan ini dapat berdiri sendiri, maka kita tidak perlu menulisnya sebagai kata ganda dengan menulis tanda sempang pada frasa itu. Jika benar-benar mahu menggandakannya dan suka akan tanda sempang, tulislah “berjimat-jimat”. 

Ingat:

“jimat” boleh “berjimat-jimat” dan “jimat cermat” serta “berjimat cermat”

“cermat” boleh membentuk frasa “berjimat cermat” 

Kesimpulannya, 

berjimat-cermat❌ 

berjimat cermat ✅

berjimat-jimat✅

No comments: