Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

22 May 2019

IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN (SIRI 4)

INFORMASI BAHASA

IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN (SIRI 4)
ASPEK MAKNA KATA KERJA BER- DENGAN KATA DASAR DARIPADA KATA NAMA
Apakah yang didukung oleh maka sesuatu perkataan yang dasarnya kata nama tetapi diberikan imbuhan beR-?
Imbuhan beR- yang diikuti kata nama dapat membentuk 5 aspek makna yang berbeza. Dengan menguasainya, kefahaman kita terhadap penggunaan imbuhan beR- akan segar dalam ingatan dan nota ini mudah digunakan dalam PdPc nanti.
(a) Imbuhan ber- yang digabungkan dengan kata nama membawa maksud "mempunyai". Contohnya:
baju - berbaju (mempunyai baju)
rumah - berumah (mempunyai rumah)
pelajaran - berpelajaran (mempunyai pelajaran)
isteri - beristeri (mempunyai isteri)
hak - berhak (mempunyai hak)
(b) Imbuhan ber- yang digabungkan dengan kata nama juga membawa pengertian "memakai" atau "menggunakan". Contohnya:
kasut - berkasut (memakai kasut)
kereta - berkereta (menggunakan kereta)
bedak - berbedak (memakai bedak)
basikal - berbasikal (menggunakan basikal)
bahasa - berbahasa (menggunakan bahasa)
(c) Imbuhan ber- yang digabungkan dengan kata nama juga membawa pengertian "mengerjakan sesuatu" atau "mengusahakan sesuatu".
sawah - bersawah (mengusahakan sawah)
kebun - berkebun (mengerjakan kebun)
ladang - berladang (mengusahakan ladang)
kedai - berkedai (mengusahakan kedai)
rotan - berotan (mengerjakan rotan)
(d) Imbuhan ber- yang digabungkan dengan kata nama juga membawa erti "menghasilkan", "melahirkan", atau "mengeluarkan sesuatu". Contohnya:
buah - berbuah (menghasilkan buah)
telur - bertelur (mengeluarkan telur)
anak - beranak (melahirkan anak)
tunas - bertunas (mengeluarkan tunas)
akar - berakar (mengeluarkan akar)
(e) Imbuhan ber- yang digabungkan dengan kata nama juga membawa pengertian "meminta bantuan daripada". Contohnya:
guru - berguru (meminta bantuan daripada guru)
dukun - berdukun (meminta bantuan daripada dukun)
Selamat Hari Guru!
Selamat belajar.
Setakat ini sahaja untuk hari ini.
Esok kita sambung lagi.

2 comments:

monyet said...

main poker dengan banyak penghasilan
ayo segera hubungi kami
WA : +855969190856

Unknown said...

Good