Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

22 May 2019

IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN (SIRI 3)

IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN (SIRI 3)
ASPEK MAKNA KATA KERJA BER- DENGAN KATA DASAR DARIPADA KATA KERJA
Pada dasarnya, perkataan yang berawalan beR- ialah kata yang membawa pengertian berlakunya sesuatu mengikut makna yang terkandung dalam kata dasar. Walau bagaimanapun, ada juga yang membawa pengertian khusus, bergantung pada golongan kata tertentu. Aspek makna pada perkataan yang berawalan beR- dengan kata kerja membawa empat aspek makna.
(1) Imbuhan beR- yang memberikan makna melakukan perbuatan dengan maksud seperti yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya:
tukar - bertukar
senam - bersenam
kayuh - berkayuh
runding - berunding
undur - berundur
rehat - berehat
(2) Imbuhan beR- memberikan pengertian refleksif, iaitu perbuatan yang melibatkan atau mengenai sendiri. Contohnya:
cukur - bercukur
hias - berhias
jemur - berjemur
sembunyi - bersembunyi
sandar - bersandar
(3) Imbuhan beR- memberikan pengertian perbuatan bersalingan, iaitu saling melakukan perbuatan yang terkandung dalam kata kerja.
tumbuk - bertumbuk
temu - bertemu
janji - berjanji
kelahi - berkelahi
laga - berlaga
(4) Satu lagi fungsi imbuhan ber- ialah imbuhan ini memberikan pengertian suatu keadaan yang sudah sedia berlaku, yang mirip dengan pengertian pasif. Bahkan, dalam penggunaan pengertian itu, kata kerja yang berawalan ber- ini dapat bertukar ganti dengan awalan di-
tulis .. menjadi bertulis (sedia ditulis)
hidang.. menjadi berhidang (sedia dihidang)
jawab... menjadi berjawab (sedia dijawab)
susun ... menjadi bersusun (sedia dijawab)
jahit... menjadi berjahit (sedia dijahit)
Jangan lupa, penggunaan bentuk ber- dengan pengertian ini lazimnya dilalui oleh kata bantu aspek "belum" atau "sudah", atau "telah". Oleh sebab itu, imbuhan ber- juga merupakan kata kerja yang melibatkan perbuatan sama ada sudah berlaku, sedang berlaku, atau belum berlaku.
Setakat ini sahaja untuk hari ini.
Esok kita sambung lagi.

1 comment:

monyet said...

Poker online dengan presentase menang yang besar
ayo segera bergabung bersama kami di AJOQQ :D
WA : +855969190856