Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

17 February 2009

Kesalahan Ejaan dan Imbuhan

Soalan Kesalahan Ejaan dan Imbuhan ialah soalan yang wajib dijawab solan calon SPM sejak tahun 2004. Sebenarnya, soalan bentuk ini menawarkan markah kepada pelajar dengan mudah jika para pelajar dapat menguasi ejaan dan penggunaan imbuhan yang baik.
Walau bagaimanapun, Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) sering membawa kejutan kepada calon SPM. Dalam kertas SPM Ulangan 2008, soalan tatabahasa cabang 3(c) dengan Jelas menyatakan arahan baharu seperti di bawah:


(c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat
satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.


Pada kertas SPM November 2008, LPM membuat kejutan sekali lagi apabila menukar arahan daripada kertas SPM Ulangan kepada arahan berikut:


(c) Dalam petikan di bawah terdapat
tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.


Setahu saya, banyak guru sekolah yang masih belum mengetahui perubahan ini. Guru-guru yang tidak mengambil inisiatif untuk mencari maklumat terbaharu seperti kertas SPM Ulangan dan Soalan SPM sebenar ini kebanyakannya masih meminta pelajar menulis jawaban seperti format lama. Oleh itu, berikut ialah beberapa latihan latih tubi yang saya petik daripada akhbar untuk latihan bersama.
Latih Nahu 1 dan 2

Jawaban contoh:

Latihan 1

(i) dinegara - di negara

memenuhkan - memenuhi

Latih Nahu 3


Latih Nahu 4

(c) Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

Latih Nahu 5

Sebagaimana kita sedia maklum, remaja yang berusia antara 12 hingga 19 tahun merupakan gulungan yang terhadap proces perubahan dari segi fizikal, mental, gaya hidup dan sebagainya. Malangnya, dada-dada akhbar sering kali terpampang berita mengenai masalah sosial yang berkaitkan golongan remaja yang masih bersekolah. Realitinya, masalah ini amat membimbangkan semua pihak terutamanya ibubapa. Sebenarnya terdapat banyak punca yang disebabkan masalah ini semakin berleluasa.

[ 6 markah ]

Latih Nahu 6
Demi aspirasi tidak mahu melihat rakyat membumbungkan angkasa dan berlantaikan tanah gersang, kerajaan telah mengambil anjakan paradigme dengan melancarkan Kempen Pemilikan Rumah (KPR). Projek ini bertitik tolak daripada hasil kaji selidik kerajaan bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kata Menterinya, Datuk Seri Ong Ka Ting yang juga terangkap Presiden MCA, 35 Peratus daripada rakyat tempatan masih menyewa rumah. Golongan yang kaya terus menjadi lebih kaya dalam senareo ini. Oleh hal yang demikian, innisiatif kerajaan ini seyogianya diterima dengan hati dibuka oleh rakyat nusa ini demi kemajuan rakyat.

[ 6 markah ]


Latih Nahu7

Gengsterisme harus berhentikan di sekolah. Seseorang pelajar itu pergi ke sekolah untuk menimpa ilmu pengetahuan dan bukan untuk melaku kegiatan yang tidak bermoral ini. Semua pihak, terutamanya pihak sekolah serta ibu bapa perlu bekerjasama untuk mengatasi masaalah mereka. Ibu bapa juga patut mengambil berat terhadap anak-anak mereka serta mempastikan mereka tidak terlibat dalam kegiatan gengsterisme. Jika semua pihak bekerjasama, sudah pasti kegiatan gengsterisme dapat mengatasi.

[ 6 markah ]

Berikut ialah perkataan yang pernah kerluar dalam soalam SPM sebenar sejak cabang "kesalahan ejaan dan imbuhan" diperkenalkan mulai tahun 2004.

Pelajar yang ingin mendapatkan jawapan untuk soalan latihan di atas, bolehlah meng-emelkan jawaban anda melalui e-mel saya, cikgutancl@hotmail.com untuk saya semak.
Selamat mencuba.

No comments: