Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

26 April 2008

Bagaimanakah Modal Insan yang Patriotik Dapat dibentuk Melalui Aktiviti Sukan dan Permainan?Sebagai sebuah negara membangun, Malaysia menghadapi cabaran dan tekanan besar dalam mendepani persaingan abad ke-21 ini. Persaingan daripada negara-negara lain menuntut kita melakukan satu anjakan besar untuk melangkah ke peringkat pembangunan seterusnya dan mencapai Wawasan 2020. Oleh sebab itu, Yang amat berhormat Perdana Menteri, Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi telah mencetuskan revolusi idea dalam memberi penekanan terhadap usaha membangunkan Modal Insan sebagai satu landasan kecemerlangan generasi hadapan. Generasi hadapan merupakan aset insani Malaysia yang paling penting dalam usaha Kerajaan merealisasikan kewujudan sebuah Negara Bangsa yang Maju, Cemerlang, Gemilang, dan Terbilang menjelang Wawasan 2020. Pada pendapat saya, modal insan yang patriotik dapat dibentuk melalui aktiviti sukan dan permainan.

Pengaplikasian disiplin dalam permainan dan sukan dapat membentuk generasi yang lebih berdaya tahan demi mencapai cita-cita negara. Wawasan 2020 masih jauh kata sesetengah orang. Walau bagaimanapun, cita-cita negara tidak akan tercapai hanya dengan meningkatkan infrastruktur atau menambah bilangan sumber tenaga murah. Sebaliknya, pencapaian matlamat ini memerlukan satu peningkatan tahap produktiviti dan daya saing negara. Anjakan ini juga memerlukan pembangunan modal insan dari segi keupayaan dan intelek. Oleh itu, Misi Nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) telah menetapkan “pembangunan modal insan berminda kelas pertama” sebagai salah satu daripada lima teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020. Disiplin semasa kita memainkan suatu permainan atau melakukan aktiviti sukan merupakan platform pembinaan jiwa yang tahan lasak dan cabaran. Dengan cara ini, kita bukan sahaja bersemangat patriotisme untuk membangunkan negara, malah bangsa dan imej nusa tercinta.

Dalam era globalisasi yang mencabar ini, Malaysia memerlukan tenaga kerja yang produktif, berpengetahuan, berkebolehan dan lebih berdaya saing bagi memastikan negara mencapai kemajuan dan pembangunan sosioekonomi yang lebih mapan. Negara memerlukan pekerja-pekerja terlatih, berkemahiran dan produktif dalam berbagai-bagai bidang. Keperluan ini semakin meningkat selaras dengan peralihan kepada ekonomi berasaskan pengetahuan. Oleh hal yang demikian, kesejatian dalam permainan dan sukan diyakini dapat mendidik kita mengenal pasti sebab kita memainkan suatu permainan. Contohnya, dalam sukan lari 4 X 100 meter, kita dapat memupuk semangat bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk memenangi larian. Kerjasama seperti ini perlulah kita amalkan dalam kehidupan seharian sebagai bakal pemimpin akan datang. Setiap nilai murni yang kita pelajari dapat mematangkan pemikiran sekali gus menjadikan generasi muda sebagai golongan yang setia akan negara dan bersedia untuk bersaing untuk memartabatkan nama negara di setiap pelosok negara.

Menurut petikan ucapan Perdana Menteri semasa merasmikan Hari Pekerja; 1 Mei, Tenaga mahir ini juga perlu dilengkapkan dengan jati diri tinggi yang penuh dengan sifat-sifat jujur, amanah, berwawasan demi mengutamakan kualiti pekerjaan. Penekanan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) terhadap pembangunan modal insan khususnya tenaga kerja yang berpengetahuan dan berdaya saing, merupakan satu peralihan yang tepat pada masanya kerana Malaysia tidak boleh terus bergantung pada kos tenaga buruh yang murah. Oleh hal yang demikian, setiap peraturan yang ditetapkan dalam sukan dan permainan sebenarnya mempunyai hubungan yang rapat dengan norma kehidupan kita. Dengan mematuhi peraturan dalam permainan, kita juga dapat mentaati tiang ketiga dan keempat Rukun Negara, yakni “Keluhuran Perlembagaan” dan “Kedaulatan Undang-undang”. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Belia dan Sukan sentiasa berharap agar generasi baharu akan dapat meyakinkan pihak luar bahawa kita bukan rakyat yang lemah, malah kuat dari segi semangat patriotisme dan sentiasa bersedia memajukan negara sebagai model insan yang cemerlang.

Modal insan merupakan individu yang berilmu, berkeyakinan, mempunyai nilai murni dan moral yang tinggi, beretika, berbudi pekerti, bersopan santun, berdisiplin, dinamik, inovatif, kreatif, sihat, bersemangat patriotik, adil, progresif, cekal dan berdaya saing. Melalui aktiviti sukan dan permainan, saya yakin dan pasti bahawa kita dapat membina golongan remaja yang berketerampilan dan berkewibawaan. Selain dapat mengangkasakan kebudayaan Malaysia dalam usaha mempromosikan permainan tradisional, kita juga dapat mengangkasakan permainan tradisional mahupun sukan rakyat. Jikalau sepak takraw dan sukan badminton yang satu ketika dahulu dianggap permainan kampung, kini permainan ini sudah menjadi acara maslahat dalam Sukan SEA dan Sukan Olimpik. Generasi yang bersedia menyahut cabaran inilah yang dapat membuat sesuatu untuk mempopularkan permainan nenek moyang kita. Semangat inilah perlu ada pada modal insan. Selain memiliki personaliti unggul, merekalah yang akan menentukan hala tuju negara pada masa hadapan. Keberanian, kecekalan dan kesungguhan yang tidak pernah menemui titik noktah ialah harapan kita.

Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara! Kita mempunyai tanggungjawab berat untuk membangunkan masyarakat inovatif dan kreatif, yang mempunyai pengetahuan dan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh serta memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Kita juga mesti memperkukuhkan perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat yang mempunyai perspektif progresif, budaya prestasi tinggi, sistem nilai-nilai murni serta menghargai tradisi dan warisan; dan memperluas dan memperkemaskan forum perbincangan dan perundingan antara kerajaan, sektor swasta, ibu bapa dan masyarakat dalam pembangunan modal insan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kita mestilah mula mengorak langkah proaktif agar modal insan yang diimpikan dapat dicanai mengikut acuannya demi membentuk generasi yang patriotik. Dengan ini, sukan dan permainan yang dapat membentuk warga yang cinta akan negara akan memastikan Wawasan 2020 menjadi realiti, bukan fantasi lagi!

No comments: