Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

1 June 2019

TEKNIK "TKS" DALAM PENULISAN BERIMPAK (SPM) SEBAGAI ACUAN PENULISAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG MANTAP SIRI 3

TEKNIK "TKS" DALAM PENULISAN BERIMPAK (SPM) SEBAGAI ACUAN PENULISAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG MANTAP SIRI 3
Penerbangan dari Pulau Pinang ke Lapangan Terbang Subang diubah jadualnya daripada jadual asalnya 8.50 malam kepada 9.25 pada malam ini. Oleh sebab itu, kelewatan penerbangan ini memberikan ruang kepada saya untuk mengongsikan dan menghabiskan bahagian penulisan bahagian pendahuluan karangan. Lihat soalan di bawah. Selepas bahagian "T", iaitu "Tema" ditulis, hasilnya adalah seperti yang berikut:
Contoh Soalan 1:
Klon Soalan SPM 2018:
Kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah memberikan faedah kepada murid-murid.
Huraikan faedah menyertai kegiatan kokurikulum.
Dalam soalan di atas, “kegiatan kokurikulum” ialah tema yang dibincangkan dalam soalan. Murid atau calon peperiksaan boleh membina 5-7 ayat berkaitan dengan “kegiatan kokurikulum” dengan kata tanya sebagai bantuan ayat yang perlu dibina.
(1) Apa?
(2) Di mana?
(3) Bila?
(4) Siapa?
(5) Berapa?
(6) Bagaimana?
(7) Mengapa?
(1) Apa?
Kegiatan kokurikulum ditakrifkan sebagai kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah.
(2) Di mana?
Kegiatan kokurikulum dijalankan di kawasan sekolah, terutamanya di padang, kelas, bilik persatuan, kelab dan gelanggang permainan mahupun di bilik latihan khas.
(3) Bila?
Kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu di sekolah saya sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak sekolah kecuali pada bulan peperiksaan.
(4) Siapa?
Kegiatan kokurikulum melibatkan murid-murid dan guru-guru di sekolah.
(5) Berapa?
Murid-murid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya dua hingga tiga kegiatan dalam kokurikulum seperti kelab dan persatuan, badan beruniform, dan sukan dan permainan.
(6) Bagaimana?
Aktiviti kokurikulum ini dijalankan secara sepasukan dan melibatkan konsep bagai aur dengan tebing antara murid dengan guru-guru pembimbing.
(7) Mengapa? Kaitkan dengan “kelompok”
Kegiatan yang bermanfaat kepada murid-murid ini semakin lama semakin diabaikan.
Selepas membina ayat demi ayat di atas, murid-murid perlu menggabungkannya dalam bentuk perenggan dengan mengggunakan penanda wacana yang sesuai untuk membina pertautan atau kohesi antara ayat agar perenggan pendahuluan ini nampak kukuh. Lihat contoh lapisan “tema” dalam pendahuluan yang telah dihasilkan di bawah selepas penanda wacana dimasukkan.
Hasil lapisan “tema” dalam pendahuluan karangan:
Kegiatan kokurikulum ditakrifkan sebagai kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. Oleh hal yang demikian, kegiatan kokurikulum dijalankan di kawasan sekolah, terutamanya di padang, kelas, bilik persatuan, kelab dan gelanggang permainan mahupun di bilik latihan khas. Lazimnya, kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu di sekolah saya sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak sekolah kecuali pada bulan peperiksaan. Sebenarnya, kegiatan kokurikulum melibatkan murid-murid dan guru-guru di sekolah. Selain itu, murid-murid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya dua hingga tiga kegiatan dalam kokurikulum seperti kelab dan persatuan, badan beruniform, dan sukan dan permainan. Aktiviti kokurikulum ini dijalankan secara sepasukan dan melibatkan konsep bagai aur dengan tebing antara murid dengan guru-guru pembimbing. Walau bagaimanapu, kegiatan yang bermanfaat kepada murid-murid ini semakin lama semakin diabaikan.
Yang di atas ini hanyalah 1 lapisan daripada 3 lapisan dalam teknik TKS. Lapisan “K” pula mewakili "Kelompok" yang dibincangkan dalam soalan, iaitu murid-murid. Dalam hal ini, kita juga bolehlah membina 5-7 ayat untuk menceritakan realiti yang berlaku dalam kalangan murid yang dapat dikaitkan dengan kegiatan kokurikulum.
Teknik Penulisan Kelompok:
(1) ayat realiti
(2) sebab 1
(3) sebab 2
(4) sebab 3
(5) kesan 1
(6) kesan 2
(7) kesan 3
Jom kita bina ayat demi ayat untuk bahagian kelompok pula.
(1) ayat realiti
Realitinya, murid-murid pada zaman moden ini tidak menaruh minat akan kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah.
(2) sebab 1
Hal ini dikatakan demikian kerana mereka lebih mengutamakan pencapaian akademik yang dianggap kunci utama untuk membuka pintu menara gading.
(3) sebab 2
Selain itu, mereka juga beranggapan bahawa kegiatan ini membuang masa dan membosankan mereka.
(4) sebab 3
Di samping itu, ibu bapa juga tidak mendorong anak-anak mereka agar bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum.
(5) kesan 1
Impaknya, kegiatan yang amat bermanfaat ini tidak disukai oleh murid-murid kerana tak kenal maka tan cinta.
(6) kesan 2
Sementara itu, murid-murid yang berpencapaian akademik tidak dapat memasuki menara gading kerana pencapaian itu tidak diseimbangkan dengan pencapaian kokurikulum.
(7) kesan 3
Oleh sebab itu, mereka tidak mampu menjadi murid yang cemerlang dalam kokurikulum kerana tidak mengenali faedahnya yang banyak.
Hasil bahagian "Kelompok"
Realitinya, murid-murid pada zaman moden ini tidak menaruh minat akan kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka lebih mengutamakan pencapaian akademik yang dianggap kunci utama untuk membuka pintu menara gading. Selain itu, mereka juga beranggapan bahawa kegiatan ini membuang masa dan membosankan mereka. Di samping itu, ibu bapa juga tidak mendorong anak-anak mereka agar bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum. Impaknya, kegiatan yang amat bermanfaat ini tidak disukai oleh murid-murid kerana tak kenal maka tan cinta. Sementara itu, murid-murid yang berpencapaian akademik tidak dapat memasuki menara gading kerana pencapaian itu tidak diseimbangkan dengan pencapaian kokurikulum. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu menjadi murid yang cemerlang dalam kokurikulum kerana tidak mengenali faedahnya yang banyak.
Bahagian terakhir, "S" iaitu "Soalan"
Untuk bahagian ini, calon atau murid bolehlah membina ayat tanya yang bermula dengan huruf besar dan diakhiri tanda soal (?). Hal ini dapat menjanakan variasi ayat dalam penulisan. Janganlah lupa untuk menjawab soalan ini pada perenggan kedua, sewaktu anda menulis idea pertama pula.
Jika kita merujuk soalan di atas, bahagian "S" atau "soalan" tersebut boleh ditulis seperti yang berikut:
Persoalannya, apakah faedah kegiatan kokurikulum kepada murid-murid?
Selesai ketiga-tiga bahagian, jom kita cantumkannya menjadi pendahuluan yang mantap.
Hasil pendahuluan karangan:
(T)Kegiatan kokurikulum ditakrifkan sebagai kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. Oleh hal yang demikian, kegiatan kokurikulum dijalankan di kawasan sekolah, terutamanya di padang, kelas, bilik persatuan, kelab dan gelanggang permainan mahupun di bilik latihan khas. Lazimnya, kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu di sekolah saya sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak sekolah kecuali pada bulan peperiksaan. Sebenarnya, kegiatan kokurikulum melibatkan murid-murid dan guru-guru di sekolah. Selain itu, murid-murid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya dua hingga tiga kegiatan dalam kokurikulum seperti kelab dan persatuan, badan beruniform, dan sukan dan permainan. Aktiviti kokurikulum ini dijalankan secara sepasukan dan melibatkan konsep bagai aur dengan tebing antara murid dengan guru-guru pembimbing. Walau bagaimanapun, kegiatan yang bermanfaat kepada murid-murid ini semakin lama semakin diabaikan. (K) Realitinya, murid-murid pada zaman moden ini tidak menaruh minat akan kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka lebih mengutamakan pencapaian akademik yang dianggap kunci utama untuk membuka pintu menara gading. Selain itu, mereka juga beranggapan bahawa kegiatan ini membuang masa dan membosankan mereka. Di samping itu, ibu bapa juga tidak mendorong anak-anak mereka agar bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum. Impaknya, kegiatan yang amat bermanfaat ini tidak disukai oleh murid-murid kerana tak kenal maka tan cinta. Sementara itu, murid-murid yang berpencapaian akademik tidak dapat memasuki menara gading kerana pencapaian itu tidak diseimbangkan dengan pencapaian kokurikulum. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu menjadi murid yang cemerlang dalam kokurikulum kerana tidak mengenali faedahnya yang banyak. (S) Persoalannya, apakah faedah kegiatan kokurikulum kepada murid-murid?
Dengan teknik di atas, murid dapat menulis 15 ayat yang mantap untuk membina pendahuluan yang panjangnya 1 halaman skrip karangan. Logiknya, 1 minit boleh diluangkan untuk setiap ayat dan masa satu jam setengah untuk penulisan Bahagian B dapat ditulis dengan 6 halaman dengan 6 perenggan, yakni 1 perenggan pendahuluan, 4 idea/isi penting dan 1 penutupan karangan.
Jika calon dapat membuat latihan demi latihan, 12-13 minit boleh dijadikan cabaran untuk menulis setiap perenggan karangan. Dengan cara itu, anda dapat menulis 6-7 perenggan atau 6-7 halaman skrip jawapan yang sudah memadai untuk mempamerkan kemantapan dan kematangan dalam penulisan.
Pendahuluan 12-13 minit
Isi - 13-14 minit
Penutupan - 12-13 minit
Masa membaca soalan/memilih soalan: 3-5 minit
Masa penulisan: 78-80 minit
Masa semakan: 5-8 minit
Perancangan masa untuk penulisan karangan Bahagian B (Kertas 1 SPM) mestilah berdisiplin dan terancang. Dengan perancangan dan pendisiplinan serta latih tubi yang berterusan, anda pasti dapat menulis karangan yang bukan sahaja cukup panjang, tetapi juga mantap dan memberikan "impression" kematangan dan kemantapan kepada pemeriksa.
Semua ilmu yang ada pada diri kita haruslah juga mendapat tempat di dalam hati rakan-rakan guru dan anak-anak murid. Ilmu pengetahuan tidak ada batasnya kerana manusia yang gigih menimba ilmu akan menjadi manusia yang tahu akan kepentingan pengetahuan daripada ilmu yang dipelajarinya. Hal ini dikatakan demikian kerana jauhari juga yang mengenal manikam.
Kongsikan ilmu sekelumit ini kepada anak-anak murid dan rakan guru agar sama-sama mendapat pahala ilmu pada bulan yang mulia ini. Petua penulisan lapisan pertama ini bukanlah yang terbaik tetapi mudah difahami anak-anak murid kita.
Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokkan;
Saya budak baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukkan.
Selamat belajar.
Cikgu Tan CL
0122099440

5 comments:

monyet said...

AJOQQ menyediakan 8 permainan yang terdiri dari :
Poker,Domino99 ,BandarQ,BandarPoker,Capsa,AduQ,Sakong,Bandar66 ( NEW GAME )
Ayo segera bergabung bersama kami di AJOQQ :)
Bonus : Rollingan 0.3% dan Referral 20% :)

Liven86 said...

Berguna

Sr Gustavo Mendes said...

NOTICE!! NOTICE!!

Do you need Personal, Business Cash Loan, Unsecured Loan, Get unsecured working capital ? We Have Loan Programs Tailored For any Profile apply a loan with us today to Satisfy your Business Needs.

We offer;

Fast and Simple Loan
Quick Application Process
Approvals within 24-72 Hours
Optional Fee Loan
Funding in less than 5 days

Contact us: Howardfinancialaid@yahoo.com
Representative contact: +1 (573) 279-4038 (Whatsapp Only)

LOAN SERVICES AVAILABLE INCLUDE:
================================
*Commercial Loans.
*Personal Loans.
*Business Loans.
*Investments Loans.
*Development Loans.
*Acquisition Loans .
*Construction loans.
*Credit Card Clearance Loan
*Debt Consolidation Loan

We Offers Financial Consulting To Clients, Companies Seeking Debt/Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business.

Interested Parties kindly contact us for additional information through E-mail: Howardfinancialaid@yahoo.com

Anonymous said...

Mohon share cikgu cl tan.sangat bermanfaat.semoga cikgu murah rezeki.

عبده العمراوى said...
شركة تنظيف خزانات بالقطيف
شركة مكافحة النمل الابيض بالهفوف