Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

25 January 2018

ANALISIS SOALAN NOVEL SPM 2001 – 2017

TAHUN
SPMU
SPMN
(a) – 7 m
(b) – 8 m
(a) – 7m (BHS = 3M)
(b) – 8 m (BHS = 2M)
2001
 -
-
Kewajaran  pengarang mengakhiri cerita
4 persoalan
2002
Sinopsis novel
4 nilai murni
Tema
Latar masyarakat
2003
Klimaks &  peristiwa yang membawa kpd. kesudahan cerita
4 latar tempat
Buktikan persoalan kegigihan
Perwatakan watak utama
2004
Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh watak utama
4 pengajaran
3 nilai kasih sayang
Cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi
2005
Perwatakan satu watak sampingan
3 peristiwa yang dapat anda teladani
2 peristiwa yang paling menarik
Bandingkan 1  latar tempat       dalam dua novel
2006
Pertentangan antara watak
2 nilai kemasyarakatan dalam dua novel
Pengajaran
1 persoalan dalam dua novel
2007
2 nilai setia kawan
Perbandingan tema
2 peristiwa tentang persoalan maruah
Cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi dalam           2 novel
2008
Pemilihan tajuk dikaitkan dengan isi kandungan novel
3 pengajaran dalam dua novel
2 sebab bahagian permulaan novel menarik minat pembaca
Perbandingan (persamaan & perbezaaan) latar masyarakat dalam dua novel
2009
2 peristiwa yang meninggalkan kesan terhadap pembaca
1 latar masa dalam dua novel
2 contoh yang membuktikan ketabahan watak utama
1 contoh nilai kasih sayang dalam dua novel
2010
2 peristiwa yang menunjukkan kepincangan masyakarat
1 latar masyarakat dalam dua novel
Sebab-sebab novel boleh menimbulkan kesedaran kepada pembaca
1 peristiwa yang memaparkan nilai keberanian dalam setiap novel
2011
Kandungan novel (Sinopsis)
2 Pengajaran (1 Novel)
 Perwatakan watak utama
2 persoalan (1 novel)
2012
Tema
3 pengajaran
2 latar masa
3 nilai kemanusiaan (1 novel)
2013
2 Latar Tempat
Pertentangan antara watak untuk mengembangkan cerita (2 Novel)
Sinopsis novel
3 peristiwa yang dapat dijadikan teladan
2014
Watak dan perwatakan –       Watak sampingan
3 nilai kasih sayang
Cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapinya
1 latar masyarakat dalam 2 novel
2015
Jelaskan sebab-sebab peristiwa itu dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca.

Berdasarkan dua buah huraikan satu
nilai keberanian yang terdapat dalam setiap novel
Huraikan persoalan kasih sayang.

Berdasarkan dua buah novel huraikan satu pengajaran tentang kerjasama yang terdapat dalam setiap novel tersebut
2016
Dalam setiap novel terdapat peristiwa yang menyentuh perasaan pembaca.

dua buah novel jelaskan satu nilai kemanusiaan yang terdapat dalam watak sampingan
Jelaskan dua peristiwa yang menggambarkan nilai tanggungjawab
dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu latar masa
2017
Tulis sinopsis sebuah novel yang telah anda pelajari.

Watak dalam sesebuah novel sering dikaitkan dengan pelbagai cabaran yang dihadapi oleh watak yang telah ditetapkan.
Salah satu pengajaran yang terdapat dalam novel yang anda kaji ialah pengajaran tentang simpati.

Jelaskan dua peristiwa yang menggambarkan pengajaran tentang simpati dalam sebuah novel yang anda pelajari.
2018
AKAN DATANG
AKAN DATANG
AKAN DATANG
AKAN DATANG


  • Mulai 2011 – Novel-novel baharu
  • Mulai 2016 – Novel-novel baharu

No comments: