Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

31 October 2017

10 kesalahan tatabahasa dalam SPM yang popular

10 kesalahan tatabahasa dalam SPM yang popular

1. Kesalahan penggunaan kata sendi nama
(a) dari / daripada
(b) pada / kepada
(c) di / pada
(d) di dalam / dalam
(e) di antara / antara

2. Kelewahan bahasa
(a) ... demi untuk*...
(b) .... oleh kerana*...
(c) .... sejak dari*....
(e) .... jika sekiranya* ....
(f) .... banyak murid-murid*.....
(g) .... saling bantu-membantu*.....

3. Kesalahan kata hubung
(a) penggunaan "yang" dan "bahawa"
(b) penggunaan "kerana" dan "sebab"
(c) penggunaan "dan" dan "atau"

4. Kesalahan kata bilangan
(a) satu setengah jam*
(b) dua suku tahun*
(c) ketiga-tiga murid*
(d) kedua ibu bapa*
(e) setengah-tengah penduduk*

5. Kesalahan kata penguat
(a) sangat bijak-bijak*
(b) terbijak sekali*
(c) paling terbijak*
(d) teramat bijak sekali*

6. Kesalahan Hukum DM
(a) temu janji*
(b) kaji uji*
(c) mini bas*
(d) sawat ibu*

7. Kesalahan frasa kerja pasif
(a) ... dibaca oleh saya*
(b) ....diambil oleh kamu*
(c).... mereka baca*
(d) .... kami telah baca*
(e) .... telah diambil oleh kami*

8. Kesalahan perimbangan kata
(a) ...dari masa ke semasa
(b) ...dari sehari ke hari
(c) ...ke kiri dan kanan
(d) ... dari bulan ke sebulan

9. Kesalahan kata pemeri
(a) .... ialah untuk*....
(b) .... ialah merah*....
(c) .... adalah membaca*...
(d) .... adalah pengetua*....
(e) .... adalah Ali*...

10. Kesalahan frasa
(a) .... memasuki ke dewan*

No comments: