Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

13 June 2017

INFORMASI BAHASA - Penggunaan "dalam" Bukan sebagai Kata Hubung

INFORMASI BAHASA
13.6.2017
Penggunaan "dalam" Bukan sebagai Kata Hubung

Perkataan "dalam" berfungsi sebagai kata arah, kata sendi nama, atau kata adjektif mengikut konteks ayat. Perkataan "dalam" bukan kata hubung. Oleh sebab itu, perkataan ini tidak dibenarkan untuk menjadi kepala klausa.

Baca dan perhatikan ayat-ayat di bawah:
1.Baju Melayu itu ada dalam almari hitam.
2.Perigi yang terbiar itu sungguh di dalam.
3.Bidang pendidikan amat penting dalam memajukan bangsa dan negara.
3.Editor itu sangat berhati-hati dalam menterjemahkan bahasa Perancis.
4.Nasi goreng itu akan disiapkan di dalam masa setengah jam lagi.

Semua ayat di atas tidak gramatis kerana pengguna bahasa tidak cakna akan fungsi kata sendi "dalam", kata adjektif 'dalam", dan kata sendi nama "dalam" dan "di dalam".

Jawapan yang betul adalah seperti yang berikut:
1a. Baju Melayu itu ada di dalam almari hitam.
2a. Perigi yang terbiar itu sungguh dalam.
3a. Bidang pendidikan amat penting untuk memajukan bangsa dan negara.
4a. Editor itu sangat berhati-hati ketika menterjemahkan bahasa Perancis.
5a. Nasi goreng itu akan disiapkan dalam masa setengah jam lagi.

UJI BAHASA
Nyatakan fungsi perkataan dalam sebagai kata arah (kar), kata sendi nama (ksn) atau kata adjektif (kadj).

1. Guru berperanan penting dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (_____)
2. Semua murid perlu berkumpul di dalam dewan semasa majlis pelancaran Bulan Patriotik.
3. Dalam hal ini, kami tidak berani untuk bercakap apa-apa. (_____)
4. Perigi yang terletak di hujung kampung itu sangat dalam. (_____)
5. Kritikan yang dilakukan oleh Haji Morsidi itu mempunyai makna yang dalam. (_____)
6. Pegawai itu memiliki kelulusan dalam bidang ekonomi. (_____)
7. Kumpulan USM sesat di dalam hutan selama dua hari. (_____)
8. Penagih dadah itu berada dalam ketakutan kerana telah membunuh gadis secara tidak sengaja. (_____)

SUMBER:
RUMUS TATABAHASA BAHASA MELAYU (GOLONGAN KATA) DBP

No comments: