Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

24 April 2017

KESALAHAN UMUM TATABAHASA (FRASA SENDI NAMA)

KESALAHAN UMUM FRASA SENDI NAMA


1.            Kata sendi memerlukan kata nama selepasnya. Oleh itu, penggunaan oleh kerana adalah salah kerana kerana ialah kelas kata hubung. Kata yang sesuai digunakan ialah oleh sebab. Contohnya:
(a)Azizah tidak dapat hadir ke sekolah oleh kerana sakit.(û)
(b)Azizah tidak dapat hadir ke sekolah kerana sakit.(ü)
(c)Azizah tidak dapat hadir ke sekolah oleh sebab sakit.(ü)

2.                  Kata sendi yang merujuk kepada pernyataan sikap / perasaan tidak boleh ditiadakan di antara kata adjektif dengan kata nama. Contohnya:
(a)Saya suka aiskrim ini.(û)
(b)Saya suka akan aiskrim ini.(ü)

3.                  Kata sendi akan tidak boleh digugurkan di antara kata kerja tunggal dengan kata nama. Contohnya:
(a)Biar dia kenal diri sendiri.(û)
(b)Biar dia kenal akan diri sendiri.(ü)

4.                  Kata sendi demi dan untuk tidak boleh hadir serentak dalam ayat kerana dianggap lewah. Contohnya:
(a)Dia berusaha demi untuk kejayaannya.(û)
(b)Dia berusaha demi kejayaannya.(ü)
(c)Dia berusaha untuk kejayaannya.(ü)

5.                  Kata sendi tentang dan mengenai tidak boleh bertukar ganti sewenang-wenangnya. Contohnya:
(a)Dia tahu mengenai perkara itu.(û)
(b)Dia tahu tentang perkara itu.(ü)

6.                  Frasa sendi di dalam atau di antara hanya digunakan bagi frasa nama yang berpengertian tempat atau ruang. Contohnya:
(a)Buku itu dalam laci meja.(û)
(b)Buku itu di dalam laci meja.(ü)
(c)Buku sejarah itu terletak antara buku geografi dengan buku sains.(û)
(d)Buku sejarah itu terletak di antara buku geografi dengan buku sains.(ü)

7.                  Kata sendi dari tidak boleh hadir selepas kata sendi semenjak atau sejak kerana membawa maksud lewah. Contohnya:
(a)Sejak dari tadi dia ada di situ.(û)
(b)Sejak tadi dia ada di situ.(ü)
(c)Dari tadi dia ada di situ.(ü)

8.                  Kata sendi pada unsur kedua dalam ayat majmuk tidak boleh digugurkan jika dihubungkan dengan kata hubung dan atau atau secara pilihan. Contohnya:
(a)Awak ingin bertemu dengan dia atau saya?(û)
(b)Awak ingin bertemu dengan dia atau dengan saya?(ü)

9.                  Kata sendi pada unsur kedua dalam ayat majmuk tidak boleh digugurkan jika kata tersebut adalah ke. Contohnya:
(a)Kita mahu ke sana atau sini.(û)
(b)Kita mahu ke sana atau ke sini.(ü)

10.              Kata sendi pada unsur kedua tidak boleh digugurkan jika kata sendi tersebut adalah ke dan bukan berkata hubung. Contohnya:
(a)Lajim berjalan ke sana sini.(û)
(b)Lajim berjalan ke sana ke sini.(ü)

No comments: