Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

19 July 2016

PEKA BAHASA

PEKA BAHASA
1.
......antara... dan ..... (salah)
......antara... dengan ...... (betul)
2.
......di antara... dan .... (salah)
......di antara... dengan .... (betul)
3.
......ada dengan .....(salah)
......ada pada .....(betul)
4.
......berpandukan dengan pelan (salah)
......berpandukan pelan (betul)
......berpandu pada pelan (betul)
5.
......saling hormat-menghormati (salah)
......saling menghormati (betul)
......hormat-menghormati (betul)
6.
......di dalam peperiksaan (salah)
......dalam peperiksaan (betul)
(tiada ruang)
7.
......dalam kotak (salah)
......di dalam kotak(betul)
(ada ruang)
8.
......berkorban demi untuk negara (salah)
......berkorban demi negara (betul)
......berkorban untuk negara (betul)
9.
...... dari masa ke semasa (salah)
...... dari masa ke masa (betul)
...... dari semasa ke semasa (betul)
10
...... ke kiri dan kanan (salah)
...... ke kiri dan ke kanan (betul)
11.
...... oleh kerana sakit (salah)
...... oleh sebab sakit (betul)
...... kerana sakit (betul)
12.
...... jika sekiranya ada kelapangan (salah)
...... jika ada kelapangan (betul)
...... sekiranya ada kelapangan (betul)
13.
...... sangat indah nian (salah)
...... sangat indah (betul)
...... indah nian (betul)
14.
...... di minggu lalu...... (salah)
...... pada minggu lalu ...... (betul)
15.
...... di hari raya (salah)
...... pada hari raya (betul)
16.
...... balik kampung (salah)
...... balik ke kampung (betul)
17.
...... daripada merah ke biru (salah)
...... daripada merah kepada biru (betul)
18.
...... kekurangan ilmu-ilmu (salah)
...... kekurangan ilmu (betul)
19.
...... barisan pepohon hijau (salah)
...... barisan pohon hijau (betul)
20
...... budak-budak berkejaran...... (salah)
...... budak berkejaran...... (betul)
21
...... tolong jangan bising (salah)
...... jangan bising (betul)
...... harap jangan bising (betul)
22
...... kesesakkan jalan (salah)
...... kesesakan jalan (betul)
...... kebanyakkan murid (salah)
...... kebanyakan murid (betul)
...... kerosakkan kenderaan (salah)
...... kerosakan kenderaan (betul)
...... kesuntukkan masa (salah)
...... kesuntukan masa (betul)
23
...... banyak dedaun ...... (salah)
...... banyak daun ...... (betul)
24
...... beberapa orang kanak (salah)
...... beberapa orang kanak-kanak (betul)
...... beberapa ekor rama (salah)
...... beberapa ekor rama-rama (betul)
...... beberapa ekor patung (salah)
...... beberapa ekor patung-patung (betul)
25
...... melayari internet (salah)
...... melayari Internet (betul)
26
...... di atas sebab tertentu (salah)
...... atas sebab tertentu (betul)

No comments: