Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

5 March 2016

INFORMASI BAHASA - IMBUHAN PINJAMAN SANSKRIT “SWA”

INFORMASI BAHASA
IMBUHAN PINJAMAN SANSKRIT “SWA”

Awalan swa- ialah awalan yang agak produktif tetapi tidak popular dalam kalangan pengguna bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana imbuhan ini menerbitkan banyak kata nama yang membawa pengertian “sendiri”. Contohnya,

swa + daya = swadaya
swa + desi = swadesi
swa + karya = swakarya
swa + layan = swalayan
swa + praja = swapraja
swa + sambada = swasambada
swa + senyawa = swasenyawa
swa + sraya = swasraya
swa + asta = swasta
swa + trantra = swatantra
swa + tenaga = swatenaga

Guru-guru bolehlah meminta murid mencari maksud istilah di atas, kemudian mengarahkan mereka membina ayat dengan perkataan berimbuhan awalan asing swa- di atas.

No comments: