Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

23 August 2015

INFORMASI BAHASA - EJAAN KATA GANDA DAN KATA MAJMUK YANG MENGELIRUKAN

INFORMASI BAHASA
EJAAN KATA GANDA DAN KATA MAJMUK YANG MENGELIRUKAN
Ejaan masih menghantui pengguna bahasa termasuk guru dan murid. Kerajinan mencari makna dan ejaan kata tersebut menambah keyakinan akan kesahihan ejaan tersebut. Terdapat dua konsep mengapitan, iaitu pengapitan kata ganda dan pengapitan kata majmuk.
Kata ganda mesti ditulis dengan tanda sempang "-" agar perkataan kedua yang tidak dapat berdiri sendiri dapat menumpang maksud pada morfem pertama. Selain itu, kata ganda yang diimbuhankan dengan apitan Me-N-Kan pula perlu mengekalkan tanda sempang tersebut.
Contoh:
1.
calar balar
û
calar-balar

mencalarbalarkan
û
mencalar-balarkan

2.
huru hara
û
haru biru
û
haru haraû
huru-hara

haru-biru

haru-hara

menghuruharakan
û
menghuru-harakan

mengharubirukan
û
mengharu-birukan

mengharuharakan
û
mengharu-harakan

3.
cirit berit
û
cirit birit
û
cirit-birit

menciritbiritkan
û
mencirit-biritkan

4.
porak peranda
û
porak-peranda

memporakperandakan
û
memporak-perandakan

5.
lalu lalang
û
lalu-lalang

lalu landang
û
lalu-landang

6.
gunung ganang
û
gunung-ganang

menggunungganangkan
û
menggunung-ganangkan

7.
compang camping
û
compang-camping

cobak cabik
û
cobak-cabik

8.
kering kontang
û
kering-kontang

kering kelontang
û
kering-kelontang

kering kerontang
û
kering-kerontang

9.
saudara mara
û
saudara-mara
(kata ganda)
sanak-saudara
û
sanak saudara
(kata majmuk)

10.
saki baki
û
saki-baki
û
menyaki-bakikan
û
mensaki-bakikan
(pengekalan kata akar)
Berikut ialah kata berpasangan atau ada yang melabelkannya sebagai kata majmuk yang dieja berpisah tapi dianggap kata ganda. Dalam hal ini, kesilapan berlaku kerana pengguna bahasa tidak dapat membezakan penulisan kata ganda dengan kata majmuk. Apabila kata majmuk menerima imbuhan apitan, penjarakan kata tidak harus berlaku, sebaliknya kata itu perlu didekatkan.
11.
caci-maki
û
caci maki
mencaci-maki
û
mencaci maki

caca-marba
û
caca marba
û
cacamarba
(satu patah kata)
campur-aduk
û
campur aduk

12.
sehidup-semati
û
sehidup semati

sehati-sejiwa
û
sehati sejiwa

senarai-hitam
û
senarai hitam

menyenarai-hitamkan
û
menyenaraihitamkan
susuk-tubuhû
susuk tubuh

susuk-badan
û
susuk badan

susuk-sanggul
û
susuk sanggul
susuk-pelipatû
susuk pelipat

susuk-kondai
û
susuk kondai

susuk-jijak
û
susuk jijak

susup sasap
û
susup-sasap

menyusupsasapkan
û
menyusup-sasapkan

13.
bukit-bukau
û
bukit bukau

bukit-bakau
û
bukit bakau

bakau-bakap
û
bakau bakap

bakau-belukap
û
bakau belukap

bakau-gelukap
û
bakau gelukap

14.
tunggang-terbalik
û
tunggang terbalik

tunggang-balik
û
tungggang balik

menunggang-balikkan
û
menunggangbalikkan

menjungkar-balikkan
û
menjungkarbalikkan

15.
asal-usul
û
asal usul

susur galur
û
susur-galur

usul-asal
û
usul asal

16.
kering kontang
û
kering-kontang

kering-kelontang

kering-kerontang

kering-ringkai
û
kering ringkai

kering-kersang
û
kering kersang

17.
sampah-sarap
û
sampah sarap

semak-samun
û
semak samun

18
lemah-lembut
û
lemah lembut

lemah-gemalai
û
lemah gemalai

lemah-longlai
û
lemah longlai

lalu-lintas
û
lalu lintas

lintas-pintas
û
lintas pintas

19.
jerit-pekik
û
jerit pekik

pekik-pekuk
û
pekik pekuk

pekik-jerit
û
pekik jerit
20.
kadang-kala
û
kadang kala
û
kadangkala

dahulu-kala
û
dahulu kala

sekali-sekala
û
sekali sekala

sering-kali
û
seringkali
û
sering kali

barang kali
û
barangkali
Cukuplah setakat ini sebelum otak kita berserabut dan fikiran kita kusut-masai memikirkan keindahan bahasa kebangsaan kita. Yang penting, latih tubi penting untuk meningkatkan kefahaman dan keyakinan kita menulis atau mengeja dengan betul. Akhir kata, betulkan yang salah, biasakan yang betul.


No comments: