Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

2 July 2015

INFORMASI BAHASA - KATA MAJMUK YANG MENERIMA IMBUHAN APITAN KE-AN

INFORMASI BAHASA
30.06.2015
KATA MAJMUK YANG MENERIMA IMBUHAN APITAN KE-AN
Kata majmuk ialah gabungan dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna, kata majmuk yang mantap sahaja dieja satu perkataan iaitu :
1. suruhanjaya
2. setiausaha
3. olahraga
4. warganegara
5. antarabangsa
6. tanggungjawab
7. kakitangan
8. jawatankuasa
9. pesuruhjaya
10. matahari
11. tandatangan
12. bumiputera
13. sukarela
14. kerjasama
15. beritahu.
Selain senarai di atas, ada lagi kata majmuk yang dieja rapat tapi belum dikemas kini dan belum dipastikan sebagai kata majmuk
Walau bagaimanapun, kata majmuk lain dieja jarak seperti urus setia, taat setia, ulang kaji, gambar rajah, kasih sayang, dan banyak lagi. Jika kita mengikut rumus imbuhan, kata majmuk yang menerima imbuhan apitan perlu ditulis rapat. Antaranya adalah seperti
kata majmuk “taat setia” menjadi “ketaatsetiaan”
kata majmuk “setiausaha” menjadi “kesetiausahaan”
kata majmuk “sukarela” menjadi “kesukarelaan”
kata majmuk “bertanggungjawab” menjadi “kebertanggungjawaban”
kata majmuk “antarabangsa” menjadi “keantarabangsaan”
Namun begitu, apabila kita merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat,
kata majmuk “urus setia” menjadi “keurusetiaan”.
Hal ini membuktikan bahawa pengguguran aksara “s” berlaku apabila entri istilah dilakukan dalam kamus tersebut. Adakah pengguguran “s” ini suatu kesilapan atau kekecualian dalam bahasa Melayu?
Pegawai khidmat nasihat DBP sendiri mempunyai pendapat berbeza dalam hal ini berdasarkan pencarian dalam laman web Pusat Rujukan Persuratan Melayu, http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=keurusetiaan&d=10
Secara peribadi, saya berpendapat bahawa unsur kekecualian banyak menimbulkan kekeliruan kepada pengguna. Oleh sebab itu, saya berharap agar pihak DBP mahupun rakan-rakan orang kuat bahasa Melayu yang terlibat dalam kerja-kerja perkamusan dapat mengutarakan komen pencerahan kepada pengguna bahasa kebangsaan.

No comments: