Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

8 September 2014

TATABAHASA PILIH PERKATAAN YANG DIEJA DENGAN BETUL

Jika anda ingin akan jawabannya, e-mel saya secepat mungkin.
alamat e-mel saya ialah cikgutancl@hotmail.com 

Selamat menjawab soalan!
PILIH PERKATAAN YANG DIEJA DENGAN BETUL
NO
PILIHAN JAWAPAN
JAWAPAN YANG BETUL
1.
anti-kerajaan
anti kerajaan
antikerajaan
anti-Kerajaan
anti Kerajaan
antiKerajaan

2.
gengsterisme
gangsterisme
gangsterisma
gengsterisma

3.
vandelisme
vandalisme
vandelisma
vandalisma

4.
antarabangsa
antara bangsa
antara-bangsa
antara-Bangsa
antara-negara
antara-Negara
antara negara

5.
barang kali
barang-kali
barangkali
sering kali
seringkali
sering-kali
acap-kali
acap kali
acapkali

6.
bumiputera
bumiputra
bumi putera
bumi putra
bumi-putra
bumi-putera

7.
mahasiswa
maha siswa
maha siswi
mahasiswi
derma siswa
dermasiswa
derma-siswa
maha agung
mahaagung
maha-agung
mahamulia
maha-mulia
maha mulia
mahameru
maha meru
maha-meru
mahaguru
maha guru
maha-guru
maha penting
maha-penting
mahapenting


8.
duka cita
dukacita
duka-cita
suka-cita
sukacita
suka cita
cita rasa
citarasa
cita-rasa


9.
kadang-kala
kadangkala
kadang kala
kadang-kadang
kadang kadang
apakala
apa kala

10.
ahli jawatankuasa
ahli jawatan kuasa
ahli-ahli jawatankuasa
ahli-ahli jawatan kuasa
micro-organisme
mikro-organisme
mikroorganisme
mikroorganisma

11.
setia-usaha
setiausaha
setia usaha
setia-setia usaha
setiausaha-setiausaha

12
sukarela
suka rela
suka-rela
paksa rela
paksarela
paksa-rela

13.
pesuruh jaya
pesuruhjaya
pesuruh-jaya
pilihan raya
pilihanraya
pilihan-raya
pasaraya
pasar-raya
pasar raya
gambarajah
gambar-rajah
gambar rajah
suai kenal
suaikenal
suai-kenal
suruhan jaya
suruhanjaya
suruhan-jaya
suruhan-Jaya

14.
tanda tangan
tandatangan
tanda-tangan
kaki-tangan
kaki tangan
kakitangan

15.
meyakinkan
menyakinkan
memyakinkan
mengyakinkan
mengeyakinkan
memvarnis
mengvarnis
mewarnis
menvarnis
menfilemkan
memfilemkan
mengfilemkan
mefilemkan

16.
Rukun Negara
Rukunegara
Rukun negara
negeri Sembilan
negeri sembilan
Negeri Sembilan
rekabentuk
reka bentuk
reka-bentuk
kedai serbaneka
kedai serba-neka
kedai serba neka
ulang kaji
ulang-kaji
ulangkaji
ujikaji
uji-kaji
uji kaji


17.
kelemumur
kelumumur
kerinting
keriting
baucar
baucer
boucher
bouchar
urusetia
urus-setia
urus setia
beristi rehat
beristirehat
beristirahat
beristi-rahat
nashkah
naskhah
naskah
nashkhah
sekali-gus
sekaligus
sekali gus
kokurikulum
ko-kurikulum
ko kurikulum
selsema
selesema
selsemah
selesemah
pensel
pensil
pencil
pencel
murtabak
martabak
serunding
seronding
serondengNo comments: