Selamat Melayari Blog Saya!

My photo
Seorang insan yang biasa.... namun bercita-cita luar biasa! PENCERAMAH BAHASA PENULIS BUKU RUJUKAN PENULIS KOLUM MAJALAH PENDIDIK PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN

9 November 2008

FOKUS KERTAS 2 SPM 2008

FOKUS BAHAGIAN RINGKASAN

Berikut ialah perkara yang perlu diambil perhatian.

BAHAGIAN PENDAHULUAN
1. Jangan lupa berikan satu perkataan yang sama maksud dengan arahan pertama soala.

Contoh soalan:
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang perkara-perkara negatif yang dilakukan oleh pembantu rumah warga asing dan cara menangani perkara tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Jawaban: Petikan membincangkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh pembantu rumah warga asing yang bekerja di Malaysia.
(Anda mesti menggunakan formula "tukar depan", tambah belakang. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menambah sedikit perkataan pada akhir pendahuluan, anda tidak akan ditolak markah.)
Berikut adalah antara fokus soalan dan penukaran jawabannya:
1. Langkah = cara-cara / pendekatan / formula / strategi / rencam / usaha
2. Punca = sebab-sebab
3. Kesan = implikasi / natijah / akibat
4. Kepentingan = kemaslahatan
5. Kebaikan = manfaat / faedah
6. Keburukan = perkara negatif / kejahatan
7. Tujuan = objektif / agenda utama
BAHAGIAN ISI TERSURAT
1. Jangan salin bulat-bulat daripada petikan sebagai mengelak daripada markah bahasa anda dipotong 5 markah daripada 10 markah.
2. Seelok-eloknya tukar satu atau dua perkataan ataupun membina ayat sendiri dengan isi yang ada dalam petikan.
3. Mulakan isi tersurat dengan "Antara ... ialah" seperti contoh soalan di bawah:
Contoh soalan:
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang perkara-perkara negatif yang dilakukan oleh pembantu rumah warga asing dan cara menangani perkara tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Isi Tersirat:
Antara perkara negatif yang dilakukan oleh warga asing ialah ......
(Anda mesti menggunakan arahan soalan yang asal dan jangan tulis "antara perkara-perkara" kerana anda hanya ada SATU isi dalam satu ayat)
4. Penggunaan penanda wacana seperti selain itu, lebih-lebih lagi, di samping itu, seterusnya, boleh digunakan jika perlu. Jangan bimbang, penanda wacana dikira SATU perkataan kerana kata-kata ini membawa SATU makna.
5. Jangan masukkan contoh dalam isi penting kerana membuang masa dan tidak dikira sebagai isi penting kecuali contoh tersebut BENAR-BENAR diperlukan untuk mengukuhkan isi tersebut.
BAHAGIAN ISI TERSIRAT
1. Jangan salin mana-mana isi penting daripada petikan kerana bahagian ini perlu anda jawab dengan kata-kata sendiri. Perhatikan contoh soalan di bawah:
Contoh soalan:
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang perkara-perkara negatif yang dilakukan oleh pembantu rumah warga asing dan cara menangani perkara tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Jawaban isi tersirat:
Cara untuk menangani masalah tersebut ialah mendisiplinkan para pembantu rumah sebelum mereka masuk bekerja di Malaysia. Selain itu, pihak agensi pekerjaan warga asing perlulah menyediakan kursus yang sesuai kepada warga asing supaya mereka mematuhi segala peraturan sepanjang bekerja di Malaysia.
BAHAGIAN KESIMPULAN
1. Anda bolehlah menggunakan formula ( C + H )
[ C= cadangan, + = kata hubung seperti agar, supaya, demi, H= harapan]
Contoh jawaban:
Kesimpulannya, semua agen pembawa pekerja asing mestilah memastikan pekerja yang dibawa oleh mereka bersih daripada rekod jenayah (cadangan) supaya (+) kejadian yang tidak diingini dapat dielakkan. (harapan)

No comments: