31 January 2009

PENUKARAN AYAT AKTIF KEPADA AYAT PASIF


No comments: