20 August 2019

Karangan Bahan Rangsangan 2019 (Ihsan JPN Kedah)

15 August 2019

PENGENALPASTIAN POLA AYAT FN+FS YANG MENGELIRUKAN PENGGUNA BAHASA DAN CALON PEPERIKSAAN

PENGENALPASTIAN POLA AYAT FN+FS YANG MENGELIRUKAN PENGGUNA BAHASA DAN CALON PEPERIKSAAN
Frasa sendi nama ialah binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang yang menjadi pelengkap kepada pola FS, yang juga dahulunya disebut (FSN) oleh sesetengah penulis buku tatabahasa.
Ada 3 binaan Frasa sendi nama yang perlu kita kuasai jika mahu menguasai sintaksis pola ayat. Lihat maklumat di bawah dengan telitinya. Predikat yang mempunyai ciri-ciri berikut menjadikannya berpola FN+FS. Lihat contoh di bawah.
(1) Kata Sendi Nama + Frasa Nama
(1a) Wanita tua itu di jambatan. (FN+FS)
NOTA:
Kelemahan calon peperiksaan ialah mereka keliru apabila ternampak kata sendi nama walaupun fungsinya hanya menjadi keterangan predikat sahaja. Satu patah perkataan sahaja sudah boleh menjadi pengganggu dalam soalan yang mengelirukan calon peperiksaan jika mereka tidak menguasai kata sendi nama dengan baiknya. Lihat contoh di bawah.
(1b) Wanita tua itu berdiri di jambatan. (FN+FK)
(1b) Wanita tua itu lama berdiri di jambatan. (FN+FA)
(2) Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama
2(a) Ibu saya di belakang rumah. (FN+FS)
2(b) Ibu saya ke belakang rumah. (FN+FS)
2(c) Ibu saya dari belakang rumah. (FN+FS)
NOTA:
Calon juga boleh dikelirukan dengan pengganggu yang terletak sebelum kata sendi nama sehingga mereka yang goyah ilmu kata sendi nama dan subjek + predikat menyebabkan mereka terpengaruh oleh soalan, akhirnya menulis pola ayat yang salah. Lihat contoh di bawah.
2(b) Ibu saya menanak nasi di belakang rumah. (FN+FK)
2(c) Ibu saya berkebun di belakang rumah. (FN+FK)
2(d) Ibu saya datang dari belakang rumah. (FN+FK)
(3) Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + (Frasa Keterangan)
3(a) Ayah saya ke utara negara Jepun pada tahun lalu. (FN+FS)
3(b) Ayah saya dari selatan Johor dengan bapanya. (FN+FS)
3(c) Anak kecil itu di atas pangkuan ibunya setiap waktu. (FN+FS)
NOTA:
Kelemahan calon yang berikutnya ialah kekeliruan antara kata nama dengan kata sendi nama dan kekeliruan antara kata hubung dengan kata sendi nama.
3(d) Untuk anak mami berdiam diri memang susah. (FN+FA)
3(e) Bahawa berita esok cuti am adalah palsu. (FN+FA)
3(f) Kakak memotong kek dengan menggunakan pisau. (FN+FK)
Sekian dulu untuk hari ini, jika ada silap dan salah, mohon betulkan. Kita belajar sama-sama. Tiada gading yang tidak retak, tiada laut yang tidak berombak, tiada bumi yang tidak ditimpa hujan.

Pengenalpastian pola ayat FN + FA yang mengelirukan pengguna bahasa.

Pengenalpastian pola ayat FN + FA yang mengelirukan pengguna bahasa.
Frasa adjektif (FA) antara pola ayat yang paling mudah dikenal pasti tetapi ada juga antara kita yang tidak dapat mengenal pastinya. Ada beberapa cara untuk mengenal pasti pola FN + FA seperti yang berikut.
(1) Bahagian predikat yang bermula dengan kata penguat sama ada kata penguat depan, belakang, atau bebas. Lihat contoh di bawah.
(i) Kata penguat depan
(a) Baju itu agak longgar. (FN+FA)
(ii) Kata penguat belakang
(b) Baju itu ketat nian. (FN+FA)
(iii) kata penguat bebas
(c) Baju itu sungguh cantik. (FN+FA)
(d) Baju itu cantik sungguh. (FN+FA)
(2) Bahagian predikat yang bermula dengan kata penguat tetapi diikuti kata kerja juga membentuk pola FN + FA kerana kata penguat yang hadir sebelum atau selepas kata kerja itu sudah membentuk frasa adjektif. Lihat contoh di bawah.
(e) Filem itu menyedihkan hati saya. (FN+FK)
(f) FIlem itu amat menyedihkan hati saya. (FN+FA)
(g) Penerbit filem itu mementingkan kualiti. (FN+FK)
(h) Penerbit filem itu memang mementingkan kualiti (FN+FA)
(i) Penerbit filem itu mementingkan kualiti benar. (FN+FA)
(3) Imbuhan ke-...-an yang membentuk frasa adjektif yang terletak pada predikat ayat tetapi tidak dikenali oleh pengguna bahasa. Lihat contoh di bawah.
(j) Langit hari ini kemerah-merahan. (FN+FA)
(k) Pakaian penceramah itu kemelayuan.(FN+FA)
(4) penggunaan imbuhan se- yang disambut kata kerja atau kata adjektif yang berunsur perbandingan. Lihat contoh di bawah.
(l) Imran sepandai abangnya. (FN+FA)
(m) Imran pandai seperti abangnya. (FN+FA)
(5) Predikat yang bermula dengan (kata adjektif + kata adjektif) dan (kata adjektif + kata nama)
[Predikat berbentuk FA+ FA]
( n ) Adik saya riang gembira apabila melihat ibu bapa. (FN+FA)
[Predikat berbentuk FA+ FA]
(o) Baju adik saya merah jambu. (FN+FA)
(p) Lelaki itu muda remaja. (FN+FA)
(6) Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan juga berpola FA yang selalu menjadi pengganggu dalam soalan.
(q) Budak lelaki itu panjang tangan.
(r) Wanita dari Pulau Pinang itu lancang mulut.
(7) FA juga mengelirukan calon peperiksaan atau pengguna bahasa jika ayatnya bersusunan songsang.
(s) Nyenak tidurnya. (FN+FA)
(t) Tinggi lampai anak mami itu. (FN+FA)
(8) Predikat yang bermula dengan kata bantu dan diikuti kata adjektif.
(u) Bangunan itu masih kuat. (FN+FA)
(v) Nenek saya belum sihat. (FN+FA)
(9) Kata adjektif yang diikuti kata penguat dalam ayat komplemen.
(w) Wanita itu sedar sungguh bahawa perkahwinannya sudah berakhir. (FN+FA)
(x) Guru saya yakin amat bahawa peperiksaan ini mencabar murid.
(10) Pengguna bahawa harus tahu bahawa frasa adjektif yang terdiri daripada dua kata adjektif boleh disertai oleh kata bantu tetapi tidak boleh disertai kata penguat.
( y ) Kanak-kanak di wad itu masih riang gembira.
(z) Pensyarah yang tersohor itu sudah kaya raya.
Banyak soalan boleh digubal untuk menguji calon peperiksaan tentang pola ayat FN+FA. Oleh sebab itu, rujuklah Tatabahasa Dewan untuk mempertingkatkan aras soalan dan kualiti soalan demi menguji calon peperiksaan. Dengan cara ini, kita dapat membentuk keterampilan berbahasa Melayu dalam kalangan calon peperiksaan yang bakal menjadi pengguna bahasa Melayu.
Kalau ada silap dan salah, maafkan saya.
Kita belajar sama-sama.
Selamat membaca.

11 August 2019

Teknik mengenal pasti pola ayat FN + FN

Marilah kita mengenal pasti imbuhan yang menentukan frasa nama (FN) dalam predikat yang diuji dalam soalan pola ayat (KSSM) dalam pola ayat FN+FN yang mudah mengelirukan pengguna bahasa. Ada banyak cara untuk mengenal pasti pola FN+FN, mari kita saksikan 4 daripadanya.
1. Semua imbuhan akhiran -an membentuk frasa nama. Jika terbaca perkataan berakhiran -an pada awal predikat, sah jawapannya FN+FN
CONTOH:
Pertandingan itu anjuran Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kemuning.
POLA AYAT: FN + FN
2. Predikat yang bermula dengan kata pemeri "ialah" wajib diikuti frasa nama. Maka, pola frasa nama (FN) semestinya menjadi penanda pola predikat.
CONTOH:
Pemenang pertandingan itu ialah murid dari daerah Petaling Perdana.
POLA AYAT: FN + FN
3. Predikat yang terbentuk daripada kata bilangan dan penjodoh bilangan juga membentuk frasa nama (FN). Hal ini dikatakan demikian kerana hanya kata nama yang boleh menerima kata bilangan dan kata penjodoh bilangan.
CONTOH:
Bilangan murid yang menyertai pertandingan itu lima ratus dua puluh orang.
POLA AYAT: FN + FN
Hadiah kakak saya yang paling mahal sebentuk cincin berlian.
POLA AYAT: FN + FN
4. Predikat yang terbentuk daripada kata tanya juga berbentuk FN. Hal ini dikatakan demikian kerana kata tanya terletak di bawah payung golongan kata nama. Biasanya ayat tanya bersusunan biasa berakhir dengan kata tanya tanpa partikel -kah.
CONTOH
Nama lelaki itu siapa?
POLA AYAT: FN + FN
Umur wanita itu berapa?
POLA AYAT: FN + FN
Benda itu apa?
POLA AYAT: FN + FN
Demikianlah beberapa cara untuk mengenal pasti pola ayat berbentuk FN+FN. Mungkin pada perkongsian akan datang, teknik mengenal pasti pola ayat lain boleh saya kongsikan jika ada yang sudi membacanya. Perkongsian di atas adalah untuk menjawab soalan daripada seorang rakan guru yang buntu dalam usaha mengajarkan pola ayat kepada anak-anak muridnya yang lemah dalam bahagian ini.
Peringatan saya ialah kita harus menguasai subjek dan predikat sebelum menguasai pola ayat. Jika kelemahan asas, iaitu subjek dan predikat tidak dikuasai, maka kita akan terus buntu dalam pengenalpastian pola ayat.
Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokkan;
Saya budak baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukkan.

19 July 2019

IMBUHAN AKHIRAN DARIPADA BAHASA YUNANI-LATIN-INGGERIS

INFORMASI BAHASA
19.7.2019
IMBUHAN AKHIRAN DARIPADA BAHASA YUNANI-LATIN-INGGERIS
Bentuk akhiran daripada bahasa Yunani-Latin-Inggeris belum lagi terserap sebagai imbuhan pembentukan kata bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana sebahagian besar daripada bentuk ini wujud dalam perkataan yang dipinjam secara keseluruhan ke dalam bahasa Melayu. Antara contohnya adalah seperti:
(1) Imbuhan pinjaman akhiran -isme
(i) sosialisme
(ii) nasionalisme
(iii) kolonialisme
(iv) kapatalisme
(v) realisme
(vi) patriotisme
(vii) idealisme
(viii) gengsterisme
(ix) vandalisme
(x) komunisme
(2) Imbuhan pinjaman akhiran -ik
(i) fonemik
(ii) fonetik
(iii) genetik
(iv) logistik
(v) linguistik
(vi) patriotik
(vii) siklik
(viii) saintifik
(ix) strategik
(x) fanatik
(3) Imbuhan pinjaman akhiran -si
(i) klasifikasi
(ii) revolusi
(iii) sensasi
(iv) kondensasi
(v) polarisasi
(vi) nasalisasi
(vii) potensi
(viii) dimensi
(ix) kontradiksi
(x) konotasi
(4) Imbuhan pinjaman akhiran -al
(i) klinikal
(ii) kritikal
(iii) praktikal
(iv) leksikal
(v) praktikal
(vi) siklikal
(vii) logikal
(viii) empirikal
(ix) topikal
(x) radikal
(5) Imbuhan pinjaman akhiran -is
(i) ekonomis
(ii) praktis
(iii) pragmatis
(iv) sistematis
(v) magis
(vi) kritis
(vii) kolumnis
(viii) kartunis
(ix) oportunis
(x) saintis
Banyak soalan kesalahan ejaan boleh digubal dengan kesalahan imbuhan pinjaman. Hal ini dikatakan demikian kerana kesalahan ejaan dalam penggunaan imbuhan pinjaman menjadi item penting setiap tahun dalam peperiksaan PT3 dan SPM. Hampir setiap tahun kesalahan ejaan imbuhan dijadikan item peperiksaan. Oleh sebab itu, pengguna bahasa terutamanya guru dan murid perlulah menulis perkataan yang berimbuhan pinjaman dengan betulnya.

2 July 2019

INFO BAHASA - PENGGUNAAN "DI ANTARA" DAN "ANTARA"

INFO BAHASA
2.7.2019
PENGGUNAAN "DI ANTARA" DAN "ANTARA"
Banyak pengguna bahasa menyalahgunakan frasa di antara dengan antara. Oleh sebab itu, saya ingin menerangkan perbezaan antara kedua-dua frasa ini.
Frasa sendi nama di antara digunakan apabila kata antara berfungsi sebagai kata nama. Frasa sendi nama di antara hanya dapat digunakan untuk menunjukkan kedudukan fizikal atau tempat.
Contohnya:
1.
Anak kecil itu duduk antara ibu dengan bapanya.(salah)
Anak kecil itu duduk di antara ibu dengan bapanya. (betul)
2.
Tambak Johor terletak antara Johor Bahru dengan Singapura. (salah)
Tambak Johor terletak di antara Johor Bahru dengan Singapura. (betul)
Kata antara yang berfungsi sebagai kata sendi nama boleh mendahului ayat yang menunjukkan perbandingan.
Contohnya:
3.
Di antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. (salah)
Antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. (betul)
4.
Di antara Fatimah dengan Rahmah banyak perbezaannya. (salah)
Antara Fatimah dengan Rahmah banyak perbezaannya. (betul)
Kata sendi nama antara biasanya diikuti oleh kata nama am yang tidak perlu diulang.
Contohnya:
5.
Antara lagu-lagu persembahannya ialah “Janji Manismu” dan “Kau Mawarku”. (salah)
Antara lagu persembahannya ialah “Janji Manismu” dan “Kau Mawarku”. (betul)
6.
Antara faktor-faktor murid ponteng sekolah ialah pengaruh rakan sebaya. (salah)
Antara faktor murid ponteng sekolah ialah pengaruh rakan sebaya. (betul)
Kata sendi nama antara hanya dapat diikuti kata nama am jamak yang mengalami penggandaan separa seperti adik-beradik yang membawa makna kumpulan orang dan sebagainya yang tertentu.
Contohnya:
7.
Mereka berbincang di antara adik-beradik. (salah)
Mereka berbincang antara adik-beradik. (betul)
Kata sendi nama antara boleh juga diikuti oleh bilangan tentu seperti dua, tiga, sepuluh, seribu dan sebagainya, kata bilangan tidak tentu seperti beberapa, semua dan sebagainya, dan kata bilangan himpunan seperti kedua-dua, ketiga-tiga, beratus-ratus dan sebagainya.
Contohnya:
8.
Jarak di antara dua buah bangunan itu jauh. (salah)
Jarak antara dua buah bangunan itu jauh. (betul)
Kata sendi nama antara juga boleh diikuti oleh kata ganti nama diri seperti mereka, kita dan -nya.
Contohnya:
9.
Di antara mereka, banyak persamaannya. (salah)
Antara mereka, banyak persamaannya. (betul)
10.
Jangan ada dusta di antara ahli kita. (salah)
Jangan ada dusta antara ahli kita. (betul)
Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang jelas antara kata sendi nama antara dengan kata arah di antara, sama ada dari segi golongan kata mahupun penggunaannya. Oleh itu, sebagai pengguna bahasa yang peka kepada perbezaan tersebut, sewajarnyalah kita memastikan penggunaan kata yang tepat antara kedua-dua perkataan.
Selamat belajar kepada semua!
Selamat menjawab soalan peperiksaan!

25 June 2019

BENGKEL PT3 BAHASA MELAYU SIRI 2


SALAM SEJAHTERA,
BENGKEL PT3 BAHASA MELAYU SIRI 2
(Terbuka kepada semua guru/murid/tutor/penceramah/ibu bapa)
Tarikh: 7 JULAI 2019 (AHAD)
Alamat: PUSAT TUISYEN DINAMIK BESTARI
1-1, Jalan Puteri 5/7, Bandar Puteri 5, 47100 Puchong, Selangor
MASA: 8.30 - 10.30 pagi (Kertas 1) 10.45 - 12.45 (Kertas 2)
TEMPAT: 65 tempat duduk sahaja
(Terbuka kepada semua guru/murid/tutor/penceramah/ibu bapa)
Penceramah :
KERTAS 1: Cikgu Rohaiza Omar (guru, penulis, penceramah, penulis kolum Majalah Pendidik)
KERTAS 2: Cikgu Tan CL (guru, penulis, penceramah, penulis kolum Majalah Pendidik)
Keistimewaan
1. Peserta akan mendapat Modul Futuristik Jilid 2 dan Jilid 3 yang akan dilancarkan dalam bengkel ini.
2. Peserta akan mendapat gambaran dan persediaan untuk menghadapi PT3.
3. Penjelasan DSKP dan sukatan pelajaran berpandukan format baharu dengan inti pati buku teks.
4. Penceramah yang berpengalaman dan berpengetahuan tinggi dalam bidang penulisan dan penceramahan.
BAYARAN: RM130
NAMA AKAUN: Alam Bimbingan Cikgu Tan
NOMBOR AKAUN: 10801002719
BANK: Hong Leong Bank
TEL: 0122099440
Selepas bayar, sila kemukakan bukti bayaran dan
NAMA:
ALAMAT
NO. TELEFON
JAWATAN: Guru/ibu bapa/tutor/murid
Pautan untuk memasuki grup seminar:
https://chat.whatsapp.com/BObBLLcS1VkGfI1TbGhx35
Selepas pembayaran dilakukan, anda dikira sebagai peserta. Bayaran yang dibuat tidak akan dikembalikan kecuali masalah kecemasan yang menyebabkan seminar dibatalkan.

17 June 2019

UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA ADJEKTIF

INFORMASI BAHASA
17.6.2017
UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA ADJEKTIF

Dalam frasa adjektif, unsur keterangan boleh hadir sesudah kata adjektif. Oleh sebab hadir selepas kata adjektif, polanya tidak berubah tetapi maknanya menjadi lebih jelas. Dari segi makna, keterangan baghi kata adjektif boleh digolongkan kepada 9 golongan.

(1) Keterangan cara(a) Badan Mega lemah dengan tiba-tiba. (FN + FA)
(b) Luka pada tangannya baik dengan dendirinya. (FN + FA)
(c) Pokok bunga itu segar dengan cepatnya. (FN + FA)

(2) Keterangan bandingan
(a) Buah mangga itu manis ibarat gula. (FN + FA)
(b) Badan lelaki ini kurus bagai lidi. (FN + FA)
(c) Suara Ziana Zain merdu seperti buluh perindu. (FN + FA)

(3) Keterangan hal atau keadaan (a) Penolong kanan itu selalu sibuk dengan pekerjaannya. (FN + FA)
(b) Penduduk Desa Sentosa masih melarat dalam kemiskinan. (FN + FA)
(c) Irdina pandai dalam semua mata pelajaran. (FN + FA)

(4) Keterangan tujuan(a) Rumah harus bersih demi kesihatan hidup kita.(FN + FA)
(b) Rakyat mesti cergas untuk kemajuan masa depan.(FN + FA)
(c) Juruterbang harus hati-hati demi keselamatan semua penumpang.(FN + FA)

(5) Keterangan kekerapan.(a) Wanita yang lemah itu sakit selalu. (FN + FA)
(b) Pekerja itu jarang-jarang lewat. (FN + FA)
(c) Wanita itu sering sedih. (FN + FA)

(6) Keterangan terhadap.(a) Anak itu rindu akan emaknya.(FN + FA)
(b) Kita harus cinta akan tanah air.(FN + FA)
(c) Hang Tuah amat setia kepada rajanya. (FN + FA)

(7) Keterangan musabab(a) Budak perempuan itu lemah oleh sebab keletihan. (FN + FA)
(b) Murid itu lembap kerana tiada bimbingan.(FN + FA)
(c) Makanan itu sedap kerana cukup bahan-bahannya. (FN + FA)

(8) Keterangan waktu(a) Aminah selalu sakit ketika masih kecil dahulu. (FN + FA)
(b) Pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri sungguh cekap pada masa sekarang. (FN + FA)
(c) Pelatih itu telah mahir dalam masa dua bulan setengah sahaja. (FN + FA)

(9) Keterangan tempat(a) Kanak-kanak yang jatuh itu sakit pada kakinya.(FN + FA)
(b) Buah nanas serawak manis di bahagian pangkalnya. (FN + FA)
(c) Bunyinya kuat daripada pembesar suara di sebelah kanan. (FN + FA)

Semua ayat di atas berpola (FN + FA). Jika anda tidak bijak menilai predikatnya, anda akan mendapat jawaban yang salah bagi pola ayat tersebut. Walau bagaimanapun, anda akan menjadi calon peperiksaan yang dapat menjawab pelbagai soalan pola ayat sekiranya dapat mengenal pasti jenis keterangan yang boleh hadir dalam keterangan predikatnya. Ingatlah bahawa keteranngan predikat bukan penentu pola tetapi menjadikan frasa itu lebih mantap dari segi maknanya.

Selamat belajar.

14 June 2019

KATA KOMPLEMEN DALAM BAHASA MELAYU

INFORMASI BAHASA
14.6.2019
KATA KOMPLEMEN DALAM BAHASA MELAYU
Terdapat dua kata komplemen dalam bahasa Melayu, iaitu "untuk" dan "bahawa". Kata komplemen "untuk" hanya hadir dalam subjek manakala kata komplemen "bahawa" boleh hadir dalam subjek dan predikat.
Lihat ayat di bawah.
(a) Dia mengetahui bahawa Azizi telah bersara.
(b) Bahawa ekonomi negara kita pada masa ini merosot adalah kurang tepat.
(c) Untuk Arrifin melakukannya amatlah sukar.
(d) Untuk Sharifah lulus ujian itu sangatlah senang.
(e) Penduduk di Kota Kemuning menyedari bahawa nasib mereka terancam.
Walau bagaimanapun, pengguna bahasa banyak membuat kesilapan atau kesalahan penggunaan kata hubung dengan cara yang berikutnya.
(f)*Dia mengetahui yang Azizi telah bersara. (salah)
(g) *Penduduk di Kota Kemuning menyedari yang nasib mereka terancam. (salah)
Ayat-ayat di atas (ayat (f) dan ayat (g)) tidak boleh diterima sebagai bahasa persuratan. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap ayat di atas terdiri daripada dua ayat, iaitu ayat induk dan ayat komplemen yang dipancangkan.
Lihat sampel di bawah ini:
(a) Dia mengetahui bahawa Azizi telah bersara.
Ayat 1: Dia mengetahui (sesuatu).
Ayat 2: Azizi telah bersara.
(b) Bahawa ekonomi negara kita pada masa ini merosot adalah kurang tepat.
Ayat 1: Sesuatu itu adalah kurang tepat.
Ayat 2: Ekonomi negara kita pada masa ini merosot.
Nota: "Sesuatu itu" mesti ditulis untuk membentuk subjek ayat 1 supaya ayatnya tidak tergantung tanpa subjek.
(c) Untuk Arrifin melakukannya amatlah sukar.
Ayat 1: Arrifin melakukannya.
Ayat 2: Perkara itu amatlah sukar.
Nota: "Perkara itu" mesti ditulis untuk membentuk subjek ayat 2 supaya ayatnya tidak tergantung tanpa subjek.
(d) Untuk Sharifah lulus ujian itu sangatlah senang.
Ayat 1: Perkara itu sangatlah senang.
Ayat 2: Sharifah lulus ujian itu.
Nota: "Perkara itu" mesti ditulis untuk membentuk subjek ayat 1 supaya ayatnya tidak tergantung tanpa subjek.
(e) Penduduk di Kota Kemuning menyedari bahawa nasib mereka terancam.
Ayat 1: Penduduk di Kota Kemuning menyedari (sesuatu).
Ayat 2: Nasib mereka terancam.
Nota: "sesuatu" mesti ditulis untuk membentuk objek pada bahagian predikat ayat 1 supaya kata kerja transitif "menyedari" tidak tergantung tanpa objek.
Bagi ayat yang mengandungi kata hubung komplemen "bahawa" pada kedudukan objek dalam predikat, kadangkala pengguguran kata komplemen tersebut dibenarkan jika tidak menjejaskan makna ayat tersebut. Walau bagaimanapun, pada kedudukan dalam subjek, kata komplemen "bahawa" dan "untuk" tidak boleh digugurkan.
Lihat contoh di bawah ini untuk mengetahui pengguran kata komplemen yang tidak menjejaskan makna ayat.
Ayat (a) Dia mengetahui bahawa Azizi telah bersara.
Ayat (a) boleh menjadi seperti yang berikutnya.
Dia mengetahui Ahmad telah bersara.
Lihat contoh di bawah ini untuk mengetahui pengguran kata komplemen "bahawa" yang menjejaskan kegramatisan ayat dan penulisan ayat begini tidak dibenarkan.
Ayat (b) Bahawa ekonomi negara kita pada masa ini merosot adalah kurang tepat.
Ayat (b) tidak boleh ditulis seperti di bawah dengan menggugurkan kata komplemen "bahawa".
*Ekonomi negara kita pada masa ini merosot adalah kurang tepat.
Ayat (c) Untuk Arrifin melakukannya amatlah sukar.
Ayat (c) tidak boleh ditulis seperti di bawah dengan menggugurkan kata komplemen "untuk".
*Arrifin melakukannya amatlah sukar.
Kesimpulannya, ayat-ayat komplemen di atas perlu diketahui oleh calon-calon peperiksaan dan guru-guru subjek Bahasa Melayu. Dengan berbuat begitu, kita dapat menjawab soalan pelbagai aras yang digubal. Saya berharap agar perkongsian ilmu ini dapat memanfaatkan kalian.
Ingatlah bahawa:
(a) Bahawa --> sesuatu (jika letaknya kata hubung komplemen "bahawa" pada predikat)
(b) Bahawa --> Sesuatu itu (jika letaknya kata hubung komplemen "bahawa" pada subjek)
(c) Untuk --> Perkara itu (jika letaknya kata hubung komplemen "untuk" pada subjek)
Selamat menimba ilmu.

1 June 2019

TEKNIK "TKS" DALAM PENULISAN BERIMPAK (SPM) SEBAGAI ACUAN PENULISAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG MANTAP SIRI 3

TEKNIK "TKS" DALAM PENULISAN BERIMPAK (SPM) SEBAGAI ACUAN PENULISAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG MANTAP SIRI 3
Penerbangan dari Pulau Pinang ke Lapangan Terbang Subang diubah jadualnya daripada jadual asalnya 8.50 malam kepada 9.25 pada malam ini. Oleh sebab itu, kelewatan penerbangan ini memberikan ruang kepada saya untuk mengongsikan dan menghabiskan bahagian penulisan bahagian pendahuluan karangan. Lihat soalan di bawah. Selepas bahagian "T", iaitu "Tema" ditulis, hasilnya adalah seperti yang berikut:
Contoh Soalan 1:
Klon Soalan SPM 2018:
Kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah memberikan faedah kepada murid-murid.
Huraikan faedah menyertai kegiatan kokurikulum.
Dalam soalan di atas, “kegiatan kokurikulum” ialah tema yang dibincangkan dalam soalan. Murid atau calon peperiksaan boleh membina 5-7 ayat berkaitan dengan “kegiatan kokurikulum” dengan kata tanya sebagai bantuan ayat yang perlu dibina.
(1) Apa?
(2) Di mana?
(3) Bila?
(4) Siapa?
(5) Berapa?
(6) Bagaimana?
(7) Mengapa?
(1) Apa?
Kegiatan kokurikulum ditakrifkan sebagai kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah.
(2) Di mana?
Kegiatan kokurikulum dijalankan di kawasan sekolah, terutamanya di padang, kelas, bilik persatuan, kelab dan gelanggang permainan mahupun di bilik latihan khas.
(3) Bila?
Kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu di sekolah saya sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak sekolah kecuali pada bulan peperiksaan.
(4) Siapa?
Kegiatan kokurikulum melibatkan murid-murid dan guru-guru di sekolah.
(5) Berapa?
Murid-murid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya dua hingga tiga kegiatan dalam kokurikulum seperti kelab dan persatuan, badan beruniform, dan sukan dan permainan.
(6) Bagaimana?
Aktiviti kokurikulum ini dijalankan secara sepasukan dan melibatkan konsep bagai aur dengan tebing antara murid dengan guru-guru pembimbing.
(7) Mengapa? Kaitkan dengan “kelompok”
Kegiatan yang bermanfaat kepada murid-murid ini semakin lama semakin diabaikan.
Selepas membina ayat demi ayat di atas, murid-murid perlu menggabungkannya dalam bentuk perenggan dengan mengggunakan penanda wacana yang sesuai untuk membina pertautan atau kohesi antara ayat agar perenggan pendahuluan ini nampak kukuh. Lihat contoh lapisan “tema” dalam pendahuluan yang telah dihasilkan di bawah selepas penanda wacana dimasukkan.
Hasil lapisan “tema” dalam pendahuluan karangan:
Kegiatan kokurikulum ditakrifkan sebagai kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. Oleh hal yang demikian, kegiatan kokurikulum dijalankan di kawasan sekolah, terutamanya di padang, kelas, bilik persatuan, kelab dan gelanggang permainan mahupun di bilik latihan khas. Lazimnya, kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu di sekolah saya sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak sekolah kecuali pada bulan peperiksaan. Sebenarnya, kegiatan kokurikulum melibatkan murid-murid dan guru-guru di sekolah. Selain itu, murid-murid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya dua hingga tiga kegiatan dalam kokurikulum seperti kelab dan persatuan, badan beruniform, dan sukan dan permainan. Aktiviti kokurikulum ini dijalankan secara sepasukan dan melibatkan konsep bagai aur dengan tebing antara murid dengan guru-guru pembimbing. Walau bagaimanapu, kegiatan yang bermanfaat kepada murid-murid ini semakin lama semakin diabaikan.
Yang di atas ini hanyalah 1 lapisan daripada 3 lapisan dalam teknik TKS. Lapisan “K” pula mewakili "Kelompok" yang dibincangkan dalam soalan, iaitu murid-murid. Dalam hal ini, kita juga bolehlah membina 5-7 ayat untuk menceritakan realiti yang berlaku dalam kalangan murid yang dapat dikaitkan dengan kegiatan kokurikulum.
Teknik Penulisan Kelompok:
(1) ayat realiti
(2) sebab 1
(3) sebab 2
(4) sebab 3
(5) kesan 1
(6) kesan 2
(7) kesan 3
Jom kita bina ayat demi ayat untuk bahagian kelompok pula.
(1) ayat realiti
Realitinya, murid-murid pada zaman moden ini tidak menaruh minat akan kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah.
(2) sebab 1
Hal ini dikatakan demikian kerana mereka lebih mengutamakan pencapaian akademik yang dianggap kunci utama untuk membuka pintu menara gading.
(3) sebab 2
Selain itu, mereka juga beranggapan bahawa kegiatan ini membuang masa dan membosankan mereka.
(4) sebab 3
Di samping itu, ibu bapa juga tidak mendorong anak-anak mereka agar bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum.
(5) kesan 1
Impaknya, kegiatan yang amat bermanfaat ini tidak disukai oleh murid-murid kerana tak kenal maka tan cinta.
(6) kesan 2
Sementara itu, murid-murid yang berpencapaian akademik tidak dapat memasuki menara gading kerana pencapaian itu tidak diseimbangkan dengan pencapaian kokurikulum.
(7) kesan 3
Oleh sebab itu, mereka tidak mampu menjadi murid yang cemerlang dalam kokurikulum kerana tidak mengenali faedahnya yang banyak.
Hasil bahagian "Kelompok"
Realitinya, murid-murid pada zaman moden ini tidak menaruh minat akan kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka lebih mengutamakan pencapaian akademik yang dianggap kunci utama untuk membuka pintu menara gading. Selain itu, mereka juga beranggapan bahawa kegiatan ini membuang masa dan membosankan mereka. Di samping itu, ibu bapa juga tidak mendorong anak-anak mereka agar bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum. Impaknya, kegiatan yang amat bermanfaat ini tidak disukai oleh murid-murid kerana tak kenal maka tan cinta. Sementara itu, murid-murid yang berpencapaian akademik tidak dapat memasuki menara gading kerana pencapaian itu tidak diseimbangkan dengan pencapaian kokurikulum. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu menjadi murid yang cemerlang dalam kokurikulum kerana tidak mengenali faedahnya yang banyak.
Bahagian terakhir, "S" iaitu "Soalan"
Untuk bahagian ini, calon atau murid bolehlah membina ayat tanya yang bermula dengan huruf besar dan diakhiri tanda soal (?). Hal ini dapat menjanakan variasi ayat dalam penulisan. Janganlah lupa untuk menjawab soalan ini pada perenggan kedua, sewaktu anda menulis idea pertama pula.
Jika kita merujuk soalan di atas, bahagian "S" atau "soalan" tersebut boleh ditulis seperti yang berikut:
Persoalannya, apakah faedah kegiatan kokurikulum kepada murid-murid?
Selesai ketiga-tiga bahagian, jom kita cantumkannya menjadi pendahuluan yang mantap.
Hasil pendahuluan karangan:
(T)Kegiatan kokurikulum ditakrifkan sebagai kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. Oleh hal yang demikian, kegiatan kokurikulum dijalankan di kawasan sekolah, terutamanya di padang, kelas, bilik persatuan, kelab dan gelanggang permainan mahupun di bilik latihan khas. Lazimnya, kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu di sekolah saya sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak sekolah kecuali pada bulan peperiksaan. Sebenarnya, kegiatan kokurikulum melibatkan murid-murid dan guru-guru di sekolah. Selain itu, murid-murid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya dua hingga tiga kegiatan dalam kokurikulum seperti kelab dan persatuan, badan beruniform, dan sukan dan permainan. Aktiviti kokurikulum ini dijalankan secara sepasukan dan melibatkan konsep bagai aur dengan tebing antara murid dengan guru-guru pembimbing. Walau bagaimanapun, kegiatan yang bermanfaat kepada murid-murid ini semakin lama semakin diabaikan. (K) Realitinya, murid-murid pada zaman moden ini tidak menaruh minat akan kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka lebih mengutamakan pencapaian akademik yang dianggap kunci utama untuk membuka pintu menara gading. Selain itu, mereka juga beranggapan bahawa kegiatan ini membuang masa dan membosankan mereka. Di samping itu, ibu bapa juga tidak mendorong anak-anak mereka agar bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum. Impaknya, kegiatan yang amat bermanfaat ini tidak disukai oleh murid-murid kerana tak kenal maka tan cinta. Sementara itu, murid-murid yang berpencapaian akademik tidak dapat memasuki menara gading kerana pencapaian itu tidak diseimbangkan dengan pencapaian kokurikulum. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu menjadi murid yang cemerlang dalam kokurikulum kerana tidak mengenali faedahnya yang banyak. (S) Persoalannya, apakah faedah kegiatan kokurikulum kepada murid-murid?
Dengan teknik di atas, murid dapat menulis 15 ayat yang mantap untuk membina pendahuluan yang panjangnya 1 halaman skrip karangan. Logiknya, 1 minit boleh diluangkan untuk setiap ayat dan masa satu jam setengah untuk penulisan Bahagian B dapat ditulis dengan 6 halaman dengan 6 perenggan, yakni 1 perenggan pendahuluan, 4 idea/isi penting dan 1 penutupan karangan.
Jika calon dapat membuat latihan demi latihan, 12-13 minit boleh dijadikan cabaran untuk menulis setiap perenggan karangan. Dengan cara itu, anda dapat menulis 6-7 perenggan atau 6-7 halaman skrip jawapan yang sudah memadai untuk mempamerkan kemantapan dan kematangan dalam penulisan.
Pendahuluan 12-13 minit
Isi - 13-14 minit
Penutupan - 12-13 minit
Masa membaca soalan/memilih soalan: 3-5 minit
Masa penulisan: 78-80 minit
Masa semakan: 5-8 minit
Perancangan masa untuk penulisan karangan Bahagian B (Kertas 1 SPM) mestilah berdisiplin dan terancang. Dengan perancangan dan pendisiplinan serta latih tubi yang berterusan, anda pasti dapat menulis karangan yang bukan sahaja cukup panjang, tetapi juga mantap dan memberikan "impression" kematangan dan kemantapan kepada pemeriksa.
Semua ilmu yang ada pada diri kita haruslah juga mendapat tempat di dalam hati rakan-rakan guru dan anak-anak murid. Ilmu pengetahuan tidak ada batasnya kerana manusia yang gigih menimba ilmu akan menjadi manusia yang tahu akan kepentingan pengetahuan daripada ilmu yang dipelajarinya. Hal ini dikatakan demikian kerana jauhari juga yang mengenal manikam.
Kongsikan ilmu sekelumit ini kepada anak-anak murid dan rakan guru agar sama-sama mendapat pahala ilmu pada bulan yang mulia ini. Petua penulisan lapisan pertama ini bukanlah yang terbaik tetapi mudah difahami anak-anak murid kita.
Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokkan;
Saya budak baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukkan.
Selamat belajar.
Cikgu Tan CL
0122099440

29 May 2019

TEKNIK "TKS" DALAM PENULISAN BERIMPAK (SPM) SEBAGAI ACUAN PENULISAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG MANTAP SIRI 2

TEKNIK "TKS" DALAM PENULISAN BERIMPAK (SPM) SEBAGAI ACUAN PENULISAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG MANTAP SIRI 2
Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik penulis “tema” dalam pendahuluan sebagai lapisan pertama daripada 3 lapisan dalam Teknik TKS (Tema, Kelompok, Soalan). Tema ialah tunjang utama yang menjadi tulang belakang penulisan. Tema haruslah menjelaskan perkara asas dalam penulisan karangan dengan menjawab kehendak soalan. Dalam erti kata lain, pemilihan tema yang tepat dapat menyelamatkan calon peperiksaan daripada tergelincir ke gerabak yang terpesong daripada tajuk/tema karangan.
Contoh Soalan 1:
Klon Soalan SPM 2018:
Kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah memberikan faedah kepada murid-murid.
Huraikan faedah menyertai kegiatan kokurikulum.
Dalam soalan di atas, “kegiatan kokurikulum” ialah tema yang dibincangkan dalam soalan. Murid atau calon peperiksaan boleh membina 5-7 ayat berkaitan dengan “kegiatan kokurikulum” dengan kata tanya sebagai bantuan ayat yang perlu dibina.
(1) Apa?
(2) Di mana?
(3) Bila?
(4) Siapa?
(5) Berapa?
(6) Bagaimana?
(7) Mengapa?
(1) Apa?
Kegiatan kokurikulum ditakrifkan sebagai kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah.
(2) Di mana?
Kegiatan kokurikulum dijalankan di kawasan sekolah, terutamanya di padang, kelas, bilik persatuan, kelab dan gelanggang permainan mahupun di bilik latihan khas.
(3) Bila?
Kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu di sekolah saya sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak sekolah kecuali pada bulan peperiksaan.
(4) Siapa?
Kegiatan kokurikulum melibatkan murid-murid dan guru-guru di sekolah.
(5) Berapa?
Murid-murid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya dua hingga tiga kegiatan dalam kokurikulum seperti kelab dan persatuan, badan beruniform, dan sukan dan permainan.
(6) Bagaimana?
Aktiviti kokurikulum ini dijalankan secara sepasukan dan melibatkan konsep bagai aur dengan tebing antara murid dengan guru-guru pembimbing.
(7) Mengapa? Kaitkan dengan “kelompok”
Kegiatan yang bermanfaat kepada murid-murid ini semakin lama semakin diabaikan.
Selepas membina ayat demi ayat di atas, murid-murid perlu menggabungkannya dalam bentuk perenggan dengan mengggunakan penanda wacana yang sesuai untuk membina pertautan atau kohesi antara ayat agar perenggan pendahuluan ini nampak kukuh. Lihat contoh lapisan “tema” dalam pendahuluan yang telah dihasilkan di bawah selepas penanda wacana dimasukkan.
Hasil lapisan “tema” dalam pendahuluan karangan:
Kegiatan kokurikulum ditakrifkan sebagai kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan di dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. Oleh hal yang demikian, kegiatan kokurikulum dijalankan di kawasan sekolah, terutamanya di padang, kelas, bilik persatuan, kelab dan gelanggang permainan mahupun di bilik latihan khas. Lazimnya, kegiatan kokurikulum biasanya dijalankan pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu di sekolah saya sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak sekolah kecuali pada bulan peperiksaan. Sebenarnya, kegiatan kokurikulum melibatkan murid-murid dan guru-guru di sekolah. Selain itu, murid-murid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya dua hingga tiga kegiatan dalam kokurikulum seperti kelab dan persatuan, badan beruniform, dan sukan dan permainan. Aktiviti kokurikulum ini dijalankan secara sepasukan dan melibatkan konsep bagai aur dengan tebing antara murid dengan guru-guru pembimbing. Walau bagaimanapu, kegiatan yang bermanfaat kepada murid-murid ini semakin lama semakin diabaikan.
Yang di atas ini hanyalah 1 lapisan daripada 3 lapisan dalam teknik TKS. Lapisan “K” akan saya bincangkan dalam hantaran seterusnya jika masa mengizinkan. Penerbangan saya ke Pulau Pinang akan berlepas dalam beberapa minit lagi. Saya berharap agar perkongsian ini dapat memberikan idea kepada calon peperiksaan dan guru-guru untuk menjelaskan cara mudah untuk menulis karangan.
Semua ilmu yang ada pada diri kita haruslah juga mendapat tempat di dalam hati rakan-rakan guru dan anak-anak murid. Ilmu pengetahuan tidak ada batasnya kerana manusia yang gigih menimba ilmu akan menjadi manusia yang tahu akan kepentingan pengetahuan daripada ilmu yang dipelajarinya. Hal ini dikatakan demikian kerana jauhari juga yang mengenal manikam.
Kongsikan ilmu sekelumit ini kepada anak-anak murid dan rakan guru agar sama-sama mendapat pahala ilmu pada bulan yang mulia ini. Petua penulisan lapisan pertama ini bukanlah yang terbaik tetapi mudah difahami anak-anak murid kita.
Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokkan;
Saya budak baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukkan.
Selamat belajar.
Cikgu Tan CL
0122099440
www.cikgutancl.blogspot.my

28 May 2019

TEKNIK "TKS" DALAM PENULISAN BERIMPAK (SPM) SEBAGAI ACUAN PENULISAN PENDAHULUAN KARANGAN YANG MANTAP (SIRI 1)

TEKNIK "TKS" DALAM PENULISAN BERIMPAK (SPM) SEBAGAI ACUAN PENULISAN MANTAP
Banyak rakan dan pengikut yang ingin tahu teknik yang saya gunakan untuk mengajarkan pendahuluan yang baik kepada anak-anak murid serta peserta seminar penulisan saya. Perkongisan ini bukan bertujuan untuk menunjuk-nunjuk atau mempamerkan kebolehan tetapi bertujuan untuk membantu murid sederhana untuk menulis karangan yang mantap. Oleh hal yang demikian, saya berharap agar perkongsian ini dapat membantu guru dan murid yang menghadapi masalah untuk menulis pendahuluan karangan.
Saya menggunakan pendekatan TKS, yakni Tema, Kelompok, dan Soalan. Hal ini dikatakan demikian kerana saya tidak mahu murid yang sederhana ini lupa akan soalan dan arahan apabila mereka mula menulis karangan. Hakikatnya, kebanyakan calon peperiksaan lupa menyemak soalan dan tidak mahu memeriksa kata kunci yang ada pada arahan untuk digunakan sebaik-baiknya dalam penulisan mereka. Ada juga yang mengabaikan arahan soalan kerana taasub dengan formula penulisan pendahuluan yang dihafal semata-mata. Janganlah kita menghafal pendahuluan atau menggunakan karangan pasang siap yang dihafal kerana "impression" pasti merosot. Walau bagaimanapun, jika anda bukan calon yang mahu mendapat gred cemerlang dalam penulisan, anda boleh menghafal pendahuluan pasang siap atau yang siap dipasang oleh guru-guru untuk membantu anda dalam penulisan.
T dalam formula saya bermakna "Tema".
K dalam formula saya bermakna "Kelompok"
S dalam formula saya bermakna "Soalan".
Tema
Setiap soalan karangan ada temanya. Tema ialah tajuk utama atau tunjang penulisan yang menjadi tulang belakang penulisan. Dengan pengenalpastian tema karangan yang betul, calon dapat menulis karangan tanpa memesongkannya ke bidang yang berlainan. Bidang yang dibincangkan dalam arahan karangan haruslah tepat agar temanya menepati kehendak soalan. Saya yakin bahawa "tema" ada dalam arahan soalan walaupun kadangkala diabaikan oleh calon peperiksaan.
Kelompok
Setiap karangan ada kelompok yang dibincangkan. Kata kunci untuk kelompok biasanya seperti "remaja". "ibu bapa", "pihak sekolah", "pihak kerajaan" dan sebagainya. Oleh sebab itu, sasaran kelompok yang dibincangkan dan ditulis dalam karangan mestilah tepat agar pemeriksa tidak tercari-cari dalam penulisan anda. Oleh hal yang demikian, "kelompok" yang ditulis oleh calon mestilah menepati kehendak soalan dan tidak menggunakan kelompok yang berbeza daripada yang diinginkan oleh penggubal soalan. Hal ini dikatakan demikian kerana skema penulisan tidak banyak berubah tetapi kelompok yang diuji dalam penulisan sentiasa berubah. Saya yakin bahawa "kelompok" itu dapat dicari dalam arahan.
Soalan
"Soalan" ialah hidangan utama dalam penulisan. Setiap soalan pasti ada arahan khusus yang menguji calon. Antara kata kunci yang penting adalah seperti langkah/cara/usaha, kesan/impak/implikasi, punca/sebab/faktor, kepentingan/manfaat/kebaikan dan banyak lagi. Kata kunci ini mestilah dikenal pasti oleh calon peperiksaan. Janganlah kita memberikan isi penting dalam pendahuluan, sebaliknya memberikan gambaran kepada pemeriksa semata-mata.
Contoh soalan 1:
Zaman remaja merupakan tempoh yang sangat berharga dan perlu diisi dengan sebaik mungkin. Zaman remaja hanya datang sekali dalam seumur hidup.
Huraikan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang perlu anda lakukan untuk mengisi zaman remaja tersebut.
Kerangka Pendahuluan:
Tema - Zaman remaja
Kelompok - remaja
Soalan - kegiatan-kegiatan bermanfaat yang perlu saya lakukan untuk mengisi zaman remaja
Contoh soalan 2:
Minat membaca dalam kalangan murid belum mencapai tahap yang memuaskan.
Huraikan peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak mereka membaca.
Kerangka Pendahuluan:
Tema: Amalan membaca/Minat Membaca
Kelompok : murid-murid/anak-anak
Soalan: peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak mereka membaca
Selepas anda mengenal pasti "tema", "kelompok", dan "soalan", binalah 3-5 ayat berkaitan dengan "tema" dan "kelompok" bergantung pada kemampuan diri murid kemudian binalah 1 ayat tanya untuk "soalan". Dengan adanya ayat tanya, kita dapat memvariasikan jenis-jenis ayat dalam penulisan. Hal ini dapat membuktikan kefleksibilitian dan kemampuan kita menulis pelbagai jenis ayat dalam penulisan. Janganlah lupa bahawa ayat tanya mestilah diikuti ayat penyata (jawaban) dalam ayat pertama perenggan isi penting. Dengan berbuat demikian, kita dapat menjawab soalan penulisan dengan tepatnya.
Sewaktu menulis karangan, pastikan anda menulis karangan dengan memasukkan unsur kohesi seperti penanda wacana yang betul, pengulangan sebahagian kata daripada ayat sebelumnya atau menggunakan kata ganti nama diri, tempat, dan tunjuk yang betul. Pertautan antara ayat mestilah mesra, erat, dan harmoni dan disertai ungkapan menarik seperti peribahasa dan sebagainya.Murid yang menghadiri bengkel dan menghayatinya dapat menulis pendahuluan ini dalam masa 10-12 minit.
Saya akan menunjukkan gambar-gambar tulisan peserta bengkel penulisan saya. Perhatikan huruf "T", "K", dan "S" dalam karangan tersebut. Abaikan kesilapan bahasa dan ejaan dalam gambar tersebut kerana saya melatih mereka menulis karangan dahulu sebelum membetulkan kesilapan dalam penulisan kerana DSKP setiap tingkatan juga menyatakan kepentingan mengajarkan pelbagai jenis pendahuluan dan teknik penulisan kerangka karangan sebelum menulis dan mengedit karangan. Oleh sebab itu, penulisan ialah proses yang paling rumit kerana melibatkan pelbagai kemahiran. Saya berharap agar perkongsian ini dapat membantu anda menulis karangan yang baik.
Berburu ke padang datar,
Dapat rusa belang kaki;
Berguru kepalang ajar,
Ibarat bunga kembang tak jadi.
Kongsikanlah kepada sesiapa sahaja yang sudi menerima ilmu ini. Ilmu yang ada pada diri kita juga haruslah ada pada diri anak murid kita, rakan kita, dan sesiapa sahaja agar ilmu itu terus tersebar luas dan memanfaatkan semua. Teknik ini bukanlah yang terbaik tetapi memudahkan calon yang mahu memanfaatkan kata-kata kunci dalam soalan.

22 May 2019

IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN (SIRI 4)

INFORMASI BAHASA

IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN (SIRI 4)
ASPEK MAKNA KATA KERJA BER- DENGAN KATA DASAR DARIPADA KATA NAMA
Apakah yang didukung oleh maka sesuatu perkataan yang dasarnya kata nama tetapi diberikan imbuhan beR-?
Imbuhan beR- yang diikuti kata nama dapat membentuk 5 aspek makna yang berbeza. Dengan menguasainya, kefahaman kita terhadap penggunaan imbuhan beR- akan segar dalam ingatan dan nota ini mudah digunakan dalam PdPc nanti.
(a) Imbuhan ber- yang digabungkan dengan kata nama membawa maksud "mempunyai". Contohnya:
baju - berbaju (mempunyai baju)
rumah - berumah (mempunyai rumah)
pelajaran - berpelajaran (mempunyai pelajaran)
isteri - beristeri (mempunyai isteri)
hak - berhak (mempunyai hak)
(b) Imbuhan ber- yang digabungkan dengan kata nama juga membawa pengertian "memakai" atau "menggunakan". Contohnya:
kasut - berkasut (memakai kasut)
kereta - berkereta (menggunakan kereta)
bedak - berbedak (memakai bedak)
basikal - berbasikal (menggunakan basikal)
bahasa - berbahasa (menggunakan bahasa)
(c) Imbuhan ber- yang digabungkan dengan kata nama juga membawa pengertian "mengerjakan sesuatu" atau "mengusahakan sesuatu".
sawah - bersawah (mengusahakan sawah)
kebun - berkebun (mengerjakan kebun)
ladang - berladang (mengusahakan ladang)
kedai - berkedai (mengusahakan kedai)
rotan - berotan (mengerjakan rotan)
(d) Imbuhan ber- yang digabungkan dengan kata nama juga membawa erti "menghasilkan", "melahirkan", atau "mengeluarkan sesuatu". Contohnya:
buah - berbuah (menghasilkan buah)
telur - bertelur (mengeluarkan telur)
anak - beranak (melahirkan anak)
tunas - bertunas (mengeluarkan tunas)
akar - berakar (mengeluarkan akar)
(e) Imbuhan ber- yang digabungkan dengan kata nama juga membawa pengertian "meminta bantuan daripada". Contohnya:
guru - berguru (meminta bantuan daripada guru)
dukun - berdukun (meminta bantuan daripada dukun)
Selamat Hari Guru!
Selamat belajar.
Setakat ini sahaja untuk hari ini.
Esok kita sambung lagi.

IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN (SIRI 3)

IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN (SIRI 3)
ASPEK MAKNA KATA KERJA BER- DENGAN KATA DASAR DARIPADA KATA KERJA
Pada dasarnya, perkataan yang berawalan beR- ialah kata yang membawa pengertian berlakunya sesuatu mengikut makna yang terkandung dalam kata dasar. Walau bagaimanapun, ada juga yang membawa pengertian khusus, bergantung pada golongan kata tertentu. Aspek makna pada perkataan yang berawalan beR- dengan kata kerja membawa empat aspek makna.
(1) Imbuhan beR- yang memberikan makna melakukan perbuatan dengan maksud seperti yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya:
tukar - bertukar
senam - bersenam
kayuh - berkayuh
runding - berunding
undur - berundur
rehat - berehat
(2) Imbuhan beR- memberikan pengertian refleksif, iaitu perbuatan yang melibatkan atau mengenai sendiri. Contohnya:
cukur - bercukur
hias - berhias
jemur - berjemur
sembunyi - bersembunyi
sandar - bersandar
(3) Imbuhan beR- memberikan pengertian perbuatan bersalingan, iaitu saling melakukan perbuatan yang terkandung dalam kata kerja.
tumbuk - bertumbuk
temu - bertemu
janji - berjanji
kelahi - berkelahi
laga - berlaga
(4) Satu lagi fungsi imbuhan ber- ialah imbuhan ini memberikan pengertian suatu keadaan yang sudah sedia berlaku, yang mirip dengan pengertian pasif. Bahkan, dalam penggunaan pengertian itu, kata kerja yang berawalan ber- ini dapat bertukar ganti dengan awalan di-
tulis .. menjadi bertulis (sedia ditulis)
hidang.. menjadi berhidang (sedia dihidang)
jawab... menjadi berjawab (sedia dijawab)
susun ... menjadi bersusun (sedia dijawab)
jahit... menjadi berjahit (sedia dijahit)
Jangan lupa, penggunaan bentuk ber- dengan pengertian ini lazimnya dilalui oleh kata bantu aspek "belum" atau "sudah", atau "telah". Oleh sebab itu, imbuhan ber- juga merupakan kata kerja yang melibatkan perbuatan sama ada sudah berlaku, sedang berlaku, atau belum berlaku.
Setakat ini sahaja untuk hari ini.
Esok kita sambung lagi.

15 May 2019

IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN (SIRI 2)

IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN (SIRI 2)
Pengguna bahasa sering keliru sama ada sesuatu kata itu dapat atau tidak digabungkan dengan kata kerja. Sebenarnya, awalanm be-R boleh digabungkan pada kata dasar yang terdiri daripada keempat-empat golongan kata yang utama iaitu:
(a) kata nama
(b) kata kerja
(c) kata adjektif
(d) kata tugas
Contohnya:
(a) kata nama
buah - berbuah
kereta - berkereta
baju - berbaju
haba - berhaba
kedai - berkedai
(b) kata kerja
buat - berbuat
ubah - berubah
baring - berbaring
lari - berlari
tukar - bertukar
(c) kata adjektif
susah - bersusah
gembira - bergembira
sedih - bersedih
dukacita - berdukacita
lapar - berlapar
(d) kata tugas
satu - bersatu
tiga - bertiga
oleh - beroleh
serta - berserta
Awalan beR- membentuk kata kerja bersifat tak transitif. Sebagaimana kita sedia maklum, kata kerja tak transitif ada dua jenis, iaitu berpelengkap dan tanpa berpelangkap, kan?
Antara kata kerja transitif tanpa pelengkap ialah:
berjalan
berkereta
bernyanyi
bercukur
bergurau
Yang berpelengkap pula bagaimana? Tentunya ada kata yang menjadikan kata kerja tak transitif itu lebih jelas dan mantap serta mudah difahami. Antaranya adalah seperti berikut:
(a) beransur (baik)
(b) berbuat (jahat)
(c) bertukar (tangan)
(d) berterima (kasih)
(e) berdatang (sembah)
(f) berkunjung (tiba)
(g) bersembang (riang)
Ada contoh yang lain? Sila kemukakan. Cukuplah setakat ini, esok kita sambung lagi dengan tajuk "Aspek Makna Awalan beR-" yang akan menjelaskan makna yang dimainkan oleh imbuhan beR- dalam pelbagai aspek.
Salam keilmuan.
Nak kongsi kepada kawan, silakan.
Tak perlu minta kebenaran.

13 May 2019

IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN


IMBUHAN BER- YANG MENGELIRUKAN (SIRI 1)
Budak itu bernama Azizi.
Apakah pola ayat di atas?
Banyak yang akan menjawab FN + FN kerana intinya "Azizi" tanpa melihat pada kata kerjanya yang berimbuhan ber-.
Awalan beR- membentuk kata kerja. Hal ini bermakna awalan ini boleh membentuk kata kerja bersifat tak transitif sama ada memerlukan pelengkap atau tidak. Oleh sebab itu, pola ayat di atas ialah FN + FK. Pada dasarnya, awalan ber- dapat digabungkan dengan semua kata dasar.
angkat = berangkat
ikut = berikut
ekor = berekor
baju = berbaju
dayung = berdayung
nyanyi = bernyanyi
fikir = berfikir
gelut = bergelut
jiran = berjiran
lari = berlari
Walau bagaimanapun, imbuhan ber- yang bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r akan menjadi satu r melalui proses peleburan bunyi.
ber + rasa = berasa
ber + renang = berenang
ber + raja = beraja
ber + rendam = berendam
Meskipun begitu, awalan ber- dapat bergabung dengan perkataan yang konsonan awalnya diikuti -er- KECUALI "kerja" yang membentuk 'bekerja" sebagai unsur KEKECUALIAN. Begitu juga KEKECUALIAN diberikan kepada perkataan "ajar" yang menjadi "belajar" dan "unjur" yang menjadi "belunjur".
Lihat contoh pembentukan ber- dengan konsonan awalnya yang diikuti -er-:
ber + derma = berderma
ber + serta = berserta
ber + serban = berserban
ber + ternak = berternak
ber + tertib = bertertib
ber + gerbang = bergerbang
ber + terawang = berterawang
ber + cermin = bercermin
ber + cermat = bercermat

2 May 2019

Penggunaan "oleh" dalam ayat pasif.

INFORMASI BAHASA
Penggunaan "oleh" dalam ayat pasif.
Untuk ayat pasif yang menggunakan kata kerja pasif di-, kata sendi nama oleh pada binaan oleh + FN yang letaknya selepas kata kerja boleh digugurkan tanpa menjejaskan makna atau struktur ayat.
Beg itu digalas oleh Ali.
Beg itu digalas Ali.
Jika ayat pasif berimbuhan ter- (pasif semu), maka "oleh" ialah unsur WAJIB.
Beg berat itu tergalas saya.
Beg berat itu tergalas oleh saya.
Jika ayat pasif dengan "kena", maka "oleh" juga unsur WAJIB.
Budak itu kena pukul Ali.
Namun demikian, sekiranya binaan oleh + FN terletak jauh daripada kata kerja, maka "oleh" tidak boleh digugurkan.
Kek itu dimakan semalam ibu.
Kek itu dimakan semalam oleh ibu.
Selamat belajar.