21 July 2016

KATA PENGUAT DARJAH PENGHABISAN YANG MENGELIRUKAN PENGGUNA BAHASA

CAKNA BAHASA
KATA PENGUAT DARJAH PENGHABISAN YANG MENGELIRUKAN PENGGUNA BAHASA

paling + ter + KK = ✅
paling + ter + KN = ✅
paling + ter + KA = ❎

paling + ter + kenal (KK)
paling terkenal✅

paling + ter + bilang (KK)
paling terbilang✅

paling + ter + kemuka (KK)
paling terkemuka✅

paling + ter + nama (KN)
paling ternama✅

paling + ter + masyhur (KA)
paling termasyhur ❌

paling + ter + cemerlang (KA)
paling tercemerlang❌

paling + ter + popular (KA)
paling terpopular ❌

paling + ter + sohor (KA)
paling tersohor❌

paling + ter + gemilang(KA)
paling tergemilang ❌

Yang di atas ialah hemat dan idea saya untuk mempermudah pengajaran dan pembelajaran tatabahasa dalam bahasa Melayu.

No comments: