17 June 2008

Perbezaan antara "menasihat", "menasihati" dengan "menasihatkan".

Salam sejahtera Xiao Shuang, terima kasih dan syabas diucapkan kerana anda memiliki inisiatif untuk mengetahui perbezaan antara "menasihat", "menasihati" dengan "menasihatkan". Mari kita lihat maksud untuk kata-kata tersebut.

Perkataan "nasihat" bermaksud "ajaran, petunjuk yang baik, peringatan". Walau bagaimanapun, kata "menasihat" tidak wujud dalam bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana "nasihat" memerlukan dua atau lebih pihak.

Sementara itu, "menasihati" bermaksud:
1. memberi nasihat (ajaran, tunjuk ajar dan lain-lain) kepada;
2. mengesyorkan kepada, menganjurkan kepada, mengusulkan kepada:

Contoh ayat:
1. Saloma sentiasa menasihati anak-anaknya supaya tidak meninggalkan sembahyang.
2. Doktor Tan menasihatinya supaya berhenti menghisap rokok dan meminum minuman arak.

Jika kita membaca ayat-ayat di atas dengan teliti, perkataan "menasihati" disambut oleh manusia sama ada nama orang atau kata nama waima kata ganti nama diri, yakni "anak-anak" dan "-nya".

Seterusnya, "menasihatkan" bermaksud memberikan sesuatu sebagai nasihat atau sebagai tunjuk ajar.
Contoh ayat:
1. Cikgu Tan menasihatkan agar pelajar tidak menggunakan virus bahasa dalam penulisan karangan.
2. Emak menasihatkan supaya saya tidak bergaul dengan orang yang tidak dikenali.

Jika kita membaca ayat-ayat di atas dengan teliti, perkataan "menasihatkan" disambut oleh kata hubung, yakni "agar" dan "supaya".

Secara tuntas, kata "menasihati" perlu disambut oleh kata nama manakala "menasihatkan" sewajarnya disambut oleh kata hubung.

Saya berharap anda memahami penerangan saya.

2 comments:

ngoi said...

cikgu,saya nak tanya tentang apakah perbezaan antara 'riuh-rendah'dan "hiruk-pikuk"

wong said...

Terima kasih, cikgu.
Saya mendapat manfaat daripada penerangan cikgu.
Ribuan terima kasih