6 February 2018

NOTA DAN TUISYEN BAHASA MELAYU KENDIRI (TINGKATAN 1-5) – FEBRUARI

NOTA DAN TUISYEN BAHASA MELAYU KENDIRI (TINGKATAN 1-5) – FEBRUARI INTI PATI NOTA BULAN FEBRUARI TINGKATAN 1,2, DAN 3 (100 HALAMAN) 1. NOTA TATABAHASA (KATA KERJA / FRASA KERJA) 2. 100 SOALAN MORFOLOGI 3. 100 SOALAN KESALAHAN EJAAN 4. 120 SOALAN SINTAKSIS POLA AYAT 5. 20 LATIHAN PERIBAHASA 6. KOMSAS 7. KARANGAN - 1 TEMA DENGAN 3 KARANGAN 8. LATIHAN RINGKASAN DAN TEKNIK MENJAWAB INTI PATI NOTA BULAN FEBRUARI TINGKATAN 4 – 5 (100 HALAMAN) 1. RUMUSAN 2. BINA AYAT - 10 LATIHAN 3. SINTAKSIS - LEBIH 200 SOALAN 4. KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN - 30 LATIHAN 5. KESALAHAN ISTILAH DAN BAHASA - 30 LATIHAN 6. PERIBAHASA - 20 LATIHAN 7. KOMSAS + 5 LATIHAN 8. KARANGAN BERGAMBAR - BERSERTA KERANGKA 9. KARANGAN PANJANG RAMALAN SPM SILA KLIK PADA PAUTAN BERIKUTNYA NOTA BULANAN FEBRUARI
UNTUK MEMBELI BUKU NOTA TINGKATAN 1, FEBRUARI, SILA KLIK PADA PAUTAN (LINK) DI BAWAH: https://shopee.com.my/product/53741750/896667864/ 
UNTUK MEMBELI BUKU NOTA TINGKATAN 2, FEBRUARI, SILA KLIK PADA PAUTAN (LINK) DI BAWAH:
https://shopee.com.my/product/53741750/896668670/UNTUK MEMBELI BUKU NOTA TINGKATAN 3, FEBRUARI, SILA KLIK PADA PAUTAN (LINK) DI BAWAH:
https://shopee.com.my/product/53741750/896669562/

UNTUK MEMBELI BUKU NOTA TINGKATAN 4, FEBRUARI, SILA KLIK PADA PAUTAN (LINK) DI BAWAH:
 https://shopee.com.my/product/53741750/896673131/

UNTUK MEMBELI BUKU NOTA TINGKATAN 5, FEBRUARI, SILA KLIK PADA PAUTAN (LINK) DI BAWAH:
https://shopee.com.my/product/53741750/896674467/
SENARAI LINK / PAUTAN
TINGKATAN 1 https://shopee.com.my/product/53741750/896667864/ TINGKATAN 2 https://shopee.com.my/product/53741750/896668670/ TINGKATAN 3 https://shopee.com.my/product/53741750/896669562/ TINGKATAN 4 https://shopee.com.my/product/53741750/896673131/ TINGKATAN 5 https://shopee.com.my/product/53741750/896674467/

No comments: