15 February 2009

Karangan Contoh: Usaha untuk mencorak kecemerlangan akhlak dalam kalangan remaja.

Karangan contoh di bawah ditulis oleh salah seorang pelajar yang gigih belajar menulis daripada saya secara atas talian (online). Di bawah ini ialah hasil karangannya. Anda bolehlah klik karangan untuk memuat turunnya.
Nama: Ah Wen, candywong92@hotmail.com

No comments: