25 April 2012

KATA-KATA BOMBASTIK DALAM PENULISAN


BIL
KOSA KATA
`
1
POLEMIK
Maksud :
Perbahasan yang dilakukan dalam surat khabar atau dalam majalah mengenai sesuatu perkara
Aplikasi dalam ayat [Tema: Lumba Haram]
Akhir-akhir ini, isu lumba haram kerap menjadi polemik dalam kalangan masyarakat
2
MARHAEN
Maksud:
Rakyat jelata
Aplikasi dalam ayat[Tema:Menabung]
Golongan marhaen tidak diabaikan oleh kerajaan dalam usaha mentransformasikan ekonomi ke arah negara berpendapatan tinggi.
3
KULAWARGA
Maksud:
Keluarga
Aplikasi dalam ayat[Tema: Keluarga Bahagia]
Kulawarga yang harmonis mampu membentuk anak-anak bersahsiah mulia
4
DASAWARSA
Maksud:
Dekad
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan]
Dasawarsa ini , hubungan kejiranan semakin diabaikan terutama dalam kalangan masyarakat metropolitan.
5
IKHTISAR
Maksud:
Pendapat yang ringkas mengenai sesuatu
Aplikasi dalam ayat[Tema: Pelajar Cemerlang]
Pelajar perlu memberikan ikhtisar yang mantap sewaktu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
6
TAMSIL
Maksud:
Seperti,umpama, misal
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung]
Tamsilnya ,tabiat menabung bukanlah sesuatu yang asing dalam kalangan masyarakat.
7
WASILAH
Maksud:
Ikatan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Jasa Guru]
Seseorang pelajar tidak wajar melupakan wasilah yang terjalin dengan guru.
8
NIRMALA
Maksud:
Suci
Aplikasi dalam ayat[Tema: Budi Bahasa]
Pada pagi yang nirmala ini, saya akan menyampaikan syarahan bertajuk, Budi Bahasa Budaya Kita.
9
SAKINAT
Maksud:
Ketenangan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Keluarga Bahagia]
Ajaran agama yang diterapkan dalam keluarga mampu menjamin sakinat berpanjangan

10
SINERGI
Maksud:
Kerjasama
Aplikasi dalam ayat[Tema: Inap Desa]
Akhir kalamnya, rakyat dan kerajaan perlu bersinergi untuk merealisasikan pelancongan inap desa menjadi pilihan kalangan rakyat Malaysia .

11
USLUB/
MINHAJ/
MANHAJ
Maksud:
Kaedah, cara
Aplikasi dalam ayat[Tema: Membaca]
Membaca merupakan uslub berkesan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kalangan pelajar.
12
PRAKARSA
Maksud:
Inisiatif
Aplikasi dalam ayat[Tema:Lumba Haram]
Prakarsa perdana dalam membanteras gejala lumba haram ialah pemantauan ibu bapa di rumah.
13
AFORISME
Maksud:
Ungkapan, peribahasa, bidalan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Ponteng Sekolah]
Kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa terhadap anak-anak bertepatan dengan aforisme, melentur buluh biarlah dari rebungnya.
14
SIRNA
Maksud:
Hilang
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Buli]
Rasa perikemanusiaan semakin sirna daripada sanubari generasi pelajar pada hari ini.
15
JAGATRAYA
Maksud:
Seluruh dunia
Aplikasi dalam ayat[Tema: Pelancongan]
Malaysia terkenal di jagatraya sebagai sebuah negara yang memiliki keunikan budaya dan keindahan alam.
16
SEANTERO
Maksud:
Seluruh
Aplikasi dalam ayat[Tema: Bangunan Warisan]
Seantero dunia akan memandang tinggi negara Malaysia jika kita Berjaya mengekalkan warisan sejarah rakyat Malaysia.
17
OBLIGASI
Maksud:
Kewajiban
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Patriotik]
Sudah menjadi obligasi setiap rakyat Malaysia untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh.
18
MAYAPADA/
MARCAPADA
Maksud:
Dunia moden
Aplikasi dalam ayat[Tema: Kemalangan Jalan Raya]
Isu kemalangan remaja kerap disiarkan dalam media massa marcapada ini

19
MAPAN
Maksud:
Tidak berubah, sudah diterima umum
Aplikasi dalam ayat [Tema: Gejala Lumba Haram]
Sudah terang lagi bersuluh, kempen merupakan prakarsa mapan yang mampu mengatasi gejala lumba haram.

20
SEYOGIA
Maksud:
Sepatutnya
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Patriotik]
Seyogia golongan remaja tidak terlibat dengan aktiviti subversif yang akan mencalarkan imej negara.

21
SEMENTELAHAN
Maksud:
Tambahan pula
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan]
Sikap tidak ambil peduli merupakan punca hubungan kejiranan semakin renggang sementelahan kesibukan bekerja menyebabkan komunikasi antara jiran semakin terbatas.
22
MAUDUK
Maksud:
Pokok perbincangan
Aplikasi dalam ayat[Tema:Rakan Sebaya]
Mauduk syarahan yang akan saya sampaikan ialah, Ciri-ciri Rakan yang Menjadi Pilihan Saya.
23
PADAU
Maksud:
Layar
Aplikasi dalam ayat
Sebelum padau perbincangan saya gali lebih dalam, molek kiranya saya mulakan dengan pendefinisian tajuk terlebih dahulu.
24
TEGAR
Maksud:
Tidak dapat dilenturkan, keras
Aplikasi dalam ayat[Tema: Merokok]
Pihak Kementerian Pelajaran gusar kerana ramai pelajar sekolah kini menjadi perokok tegar.
25
KONGKALIKUNG
Maksud:
Sekongkol dalam melakukan sesuatu yang tidak baik
Aplikasi dalam ayat [Tema: Ponteng Sekolah]
Sekumpulan pelajar SMK Lepar Hilir berkongkalikung ponteng sekolah di ladang kelapa sawit
26
MENYISIR
Maksud:
Mengemaskan
Aplikasi dalam ayat
Sebelum saya menyisir usul perbahasan dengan lebih dalam, izinkan saya mendefinisikan terlebih dahulu frasa demi frasa.
27
MAHMUDAH
Maksud:
Terpuji
Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan]
Sifat mahmudah jika diaplikasikan dalam kehidupan akan merubah personaliti remaja agar menjadi remaja cemerlang dan terbilang.
28
GEMULAH
Maksud:
Arwah
Aplikasi dalam ayat [Tema: Bangunan Bersejarah]
Sewajarnya kita mencontohi sifat gemulah terdahulu yang sanggup mempertahankan warisan bangsa agar dapat dinikmati oleh anak cucu.
29
CERITERA
Maksud:
Cerita
Aplikasi dalam ayat[Tema:Remaja Berwawasan]
Sebagai remaja berwawasan, kita sepatutnya tidak terpengaruh dengan ceritera palsu yang berlegar-legar dalam kalangan masyarakat.
30
INTI PATI
Maksud:
Bahagian yang penting
Aplikasi dalam ayat[Tema:Remaja Berwawasan]
Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan inti pati yang wajar difahami dan dihayati oleh seluruh warga Malaysia

31
BERIJTIHAD
Maksud:
Memberikan tafsiran berdasarkan peraturan tertentu
Aplikasi dalam ayat[Tema:Remaja Berwawasan]
Remaja mesti mengkaji sesuatu isu agar mampu berijtihad apabila ditanyakan tentang sesuatu isu oleh orang luar.
32
MENGHADAP
Maksud:
Menghala, mengarah
Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan]
Kita perlu menghadap serta mendepani sesuatu perkara dengan cara yang rasional.
33
BELASUNGKAWA
Maksud:
ucapan takziah
Aplikasi dalam ayat:
Kami mengucapkan belasungkawa kepada keluarga Ali atas kematian anak tunggal mereka
34
KENDATIPUN
Maksud:
Meskipun
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung]
Kendatipun pendapatan kita sekadar cukup-cukup makan, kita seharusnya menyimpan sebahagian daripada pendapatan sebagai tabungan.
35
SIGNIFIKAN
Maksud:
Penting
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Lumba Haram]
Langkah-langkah signifikan perlu dilakukan untuk membasmi gejala lumba haram dalam kalangan remaja
36
TERAMPIL
Maksud:
Cekap dalam melaksanakan sesuatu
Aplikasi dalam ayat[ Tema: Remaja Berwawasan]
Sifat terampil merupakan ciri yang perlu ada pada seorang remaja yang berwawasan.
37
PROGNOSIS
Maksud:
Ramalan,telahan
Aplikasi dalam ayat [Tema:Ponteng Sekolah]
Prognosis yang tepat dalam menilai keperibadian rakan sebaya perlu ada dalam memilih rakan sebaya.
38
PROKLAMIR
Maksud:
Pengisytiharan
Aplikasi dalam ayat[Tema:Bangunan Bersejarah]
Kerajaan telah menyampaikan proklamir Melaka sebagai Bandar Raya Bersejarah.
39
TRAGEDI
Maksud:
Peristiwa yang menyedihkan
Aplikasi dalam ayat[ Tema: Lumba Haram]
Menjadi suatu tragedi yang menyedihkan apabila golongan remaja yang terlibat dengan lumba haram mencambahkan penularan gejala sosial lain seperti seks bebas dan penagihan dadah.
40
KULAWARGA
Maksud:
Keluarga
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan]
Kulawarga dewan sekalian,
Tajuk pidato saya pada hari ini ialah, Peranan Remaja dalam Menyemarakkan Semangat Kejiranan.
41
JALUR LEBAR
Maksud:
Rangkaian yang mempunyai julat yang besar
Aplikasi dalam ayat[Tema:Teknologi Maklumat]
Kemudahan jalur lebar yang disediakan oleh kerajaan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat
42
NIHILISME
Maksud:
Fahaman yang menolak nilai
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial Remaja]
Remaja yang terlibat dalam gejala sosial mengamalkan nihilisme dalam kehidupan mereka
43
MOBILITI
Maksud:
Perihal mudah bergerak dan digerakkan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Ponteng Sekolah]
Masyarakat berilmu pengetahuan akan bermobiliti ke arah kecemerlangan
44
HEDONISME
Maksud:
Pandangan hidup yang mementingkan keseronokan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial Remaja]
Remaja perlu dinasihati agar tidak mengamalkan budaya hedonisme dalam kehidupan mereka.
45
FRANCAIS
Maksud:
Kebenaran oleh pengeluar untuk memasarkan barangannya
Aplikasi dalam ayat[Tema: Pelancongan]
Agensi pelancongan boleh mengaplikasikan konsep francais untuk mempopularkan produk dan perkhidmatan mereka kepada pelancong asing.
46
SAF
Maksud:
Baris
Aplikasi dalam ayat[Tema: Lumba Haram]
Remaja perlu menyusun saf agar dapat bergerak seiring menangani gejala lumba haram yang semakin mencengkam pada hari ini.
47
PARADIGMA
Maksud:
Model yang jelas tentang sesuatu
Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan]
Kita perlu melakukan anjakan paradigma untuk merubah senario negatif yang membelenggu golongan muda negara ini.
48
KODIFIKASI
Maksud:
Kegiatan menyusun maklumat
Aplikasi dalam ayat[Tema:Membaca]
Remaja yang berpengetahuan mampu melakukan kodifikasi apabila membaca bahan bacaan daripada pelbagai sumber.

49
ENTENG
Maksud:
Ringan, mudah
Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Sosial]
Sikap masyarakat yang memandang enteng gejala ponteng sekolah menyebabkan golongan remaja beraja di mata , bersultan di hati.

50
CAKNA
Maksud:
Ambil berat
Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Lumba Haram]
Ibu bapa perlu cakna akan perubahan yang berlaku dalam diri anak-anak mereka.

51
TUNTAS
Maksud:
Menyeluruh dan lengkap

Aplikasi dalam ayat[Tema: Dasar 1 Murid 1 Sukan]
Tuntasnya, Dasar 1 Murid 1 Sukan mampu memupuk minat bersukan dalam kalangan murid-murid sekolah..
52
IZHAR
Maksud:
Jelas
Aplikasi dalam ayat[Tema:OKU]
Izharnya, golongan orang kurang upaya turut membantu perkembangan ekonomi negara Malaysia.
53
AFDAL
Maksud:
Lebih baik
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung]
Prakarsa yang afdal bagi menggalakkan anak-anak menabung ialah ibu bapa membuka akaun simpanan di bank untuk anak-anak.
54
JERAYAWARA
Maksud:
Pameran, ceramah
Aplikasi dalam ayat:
Jerayawara secara progresif perlu diadakan ke seluruh negara bagi menerangkan keburukan gejala lumba haram.
55
REKAYASA
Maksud:
Penerapan unsur-unsur ilmu
Aplikasi dalam ayat[Tema:Guru]
Guru yang berkesan mampu melakukan rekayasa melalui pelbagai medium dan kaedah pengajaran di dalam kelas.
56
EGOSENTRIK
Maksud:
Mementingkan keperluan diri
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Kejiranan]
Sikap egosentrik yang ada di dalam diri menyebabkan masyarakat bandar tidak mengamalkan semangat kejiranan.
57
ADIWANGSA
Maksud:
Bangsa mulia
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial]
Remaja yang mampu menongkah arus kebejatan sosial akan menjadi adiwangsa yang mengharumkan nama negara..
58
EGALITARIANISME
Maksud:
Fahaman bahawa semua orang sama rata
Aplikasi dalam ayat[Tema: Perpaduan]
Konsep 1Malaysia mampu merealisasikan egalitarianisme dalam pembudayaan budaya dan bahasa
59
ATMA
Maksud:
Jiwa
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial Remaja]
Sementelahan , generasi muda pada hari ini mengalami gangguan atma sehingga menyebabkan mereka tidak memikirkan baik buruk sesuatu perkara.

60
BOBROK
Maksud:
Rosak, binasa
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial]
Masyarakat yang bobrok akhlaknya akan merugikan negara.

61
PENGITLAKAN
Maksud:
Membuat rumusan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Bangunan Bersejarah]
Sebagai pengitlakan, kita seharusnya berganding bahu memulihara bangunan bersejarah untuk memastikan generasi hari muka dapat mewarisinya.
62
EFISIEN
Maksud:
Berkesan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Pendidikan Vokasional]
Langkah yang efisien mampu memperkasakan pendidikan vokasional di negara ini.
63
GELANDANGAN
Maksud:
Merempat
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung]
Amalan menabung sejak kecil mampu merubah kehidupan gelandangan menjadi lebih baik.
64
DEWASA
Maksud:
Kontemporari, semasa
Aplikasi dalam ayat[Tema:Membaca]
Dewasa ini, budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia telah meningkat.
65
SIMBIOSIS
Maksud:
Perkaitan hidup antara dua atau lebih organisma
Aplikasi dalam ayat[Tema: OKU]
Sememangnya simbiosis antara kerajaan dengan rakyat mampu menghasilkan sinergi yang merubah senario masyarakat.
66
PIDANA
Maksud:
Kejahatan
Aplikasi dalam aya[Tema: Gejala Sosial]
Anak-anak terdorong untuk melakukan pidana dek galakan rakan-rakan.
67
NINGRAT
Maksud:
Orang mulia
Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Berwawasan]
Remaja seharusnya berusaha menjadi golongan ningrat yang akan membanggakan nama ibu bapa dan negara.
68
JEMBEL
Maksud:
Miskin
Aplikasi dalam ayat[Tema: Krisis Makanan Antarabangsa]
Seharusnya kita membantu negara-negara jembel di Afrika yang mengalami krisis makanan

69
MURBA
Maksud:
Rakyat jelata
Aplikasi dalam ayat[Tema: Sukan]
Sebagai golongan murba, kita seharusnya menyokong dasar 1Murid 1Sukan.

70
PROLETAR
Maksud:
Kaum yang suka membunuh/ membuat kacau
Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Sosial]
Kita seharusnya memerangi gejala buli dan ponteng sekolah kerana kita tidak mahu melihat generasi akan datang menjadi masyarakat proletar.

33 comments:

Anonymous said...

terima kasih cikgu..

Anonymous said...

Blalalallalalala
lololololol

Anonymous said...

Terima kasih cikgu

Anonymous said...

Terima kasih, Cikgu Tan. Berbekalkan nota yang cikgu beri, diharap saya mampu tingkatkan penguasaan dan kemahiran yang menyeluruh terhadap karangan Bahasa Melayu saya.

Anonymous said...

benarkah tidak boleh menggunakan kosa kata seperti ini dalam penulisan karangan ?

MILEY CYRUS said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

TQ :D

Anonymous said...

terima kasih yew cikgu!

Aniq Yadiy said...

Terima kasih cikgu..... harap2 nota cikgu yang efisien ini mampu mendapatkan saya A dalam PMR 2013....

Anonymous said...

Nota yg amat brkesan...tq

Anonymous said...

trima kasih :)

Isha Nur Shisha said...

terima kasih cikgu !!

Mas Diey said...

thank you cikgu. :)

Anonymous said...

thanks cikgu atas info n rujukan yg bguna!!

Anonymous said...

Terima kasih cikgu. Ini banyak membantu.

Husnun Nisa' said...

salam cikgu boleh saya copy ilmu ni.....terima kasih

Anonymous said...

terima kasih.. sangat berguna untuk lebih memperbaiki bahasa melayu penulisan saya

Anonymous said...

Sangat berguna! Terima kasih,moga allah yg dpt balas budi ckg.

Anonymous said...

segunung ucapan terima kasih buat cikgu kerana sudi menyampaikan maklumat yang begitu bernilai ini.

murid said...

mohon share cikgu

Anonymous said...

salam cikgu mohon saya copy yea

murid yag ingin ilmu

Anonymous said...

Assalammualaikum,terima kasih saya ucapkan kerana berkongsi maklumat ini.Dan saya bukanlah anak murid cikgu dan saya belajar di SMK.ABAKA.

Kamarul said...

thanks

Muhammad Faris Hamizan said...

Sesungguhnya,usaha cikgu ini amatlah signifikan dalam meneranngkan peri nilainya bahasa Melayu.

Anonymous said...

Assalamualaikum, cikgu..
thanks atas perkongsian...
Saya print... :)

Anonymous said...

terima kasih cikgu kalau tidak ada ayat fantastik mesti saya tidak dapat markah tingi daripada guru saya .

Anonymous said...

UNTUK MENDAPATKAN JAWABAN CATATAN INI, SILA HANTAR E-MEL KEPADA cikgutancl@hotmail.com ATAU HUBUNGI SAYA MELALUI SMS DALAM TALIAN 0122099440

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

thx cikgu...

izzul iqram said...

cikgu suraya mana? :(

HyperAzyy said...

Cikgu bukan sahaja tolong mangsa spm, malahan budak2 pt3 juga thank you very much ;_;

Anonymous said...

Ini telah menambahkan repertoir ilmu pengetahuan saya dan kosa kata yang dikenali saya. Ribuan terima kasih

Anonymous said...

Adakah semua perkataan ni dieja dengan betul?